Zenia Stampe

''Vi skal have alle med – både unge og ældre, stærke og svage, land og by, nye og gamle danskere. Lad os sammen bringe Danmark FREMAD!''

Zenia Stampe

''Vi skal have alle med – både unge og ældre, stærke og svage, land og by, nye og gamle danskere. Lad os sammen bringe Danmark FREMAD!''

ET GRØNT OG HUMANISTISK DANMARK

Det er vigtigt for mig at sige tingene ligeud. Der er brug for klare stemmer i en tid, hvor vores værdier er ved at blive ædt op af kortsigtet symbolpolitik og jagten på ministerbiler. Jeg vil arbejde benhårdt for, at Danmark igen bliver det grønne, humanistiske og retfærdige land, som hele verden plejede at se op til. Vi skal passe på vores natur og gå foran i den grønne revolution. Vi skal hjælpe de svageste og respektere forskellighed. Vi skal værne om retssikkerheden og styrke det internationale samarbejde. Vi skal huske, hvem vi er, mens vi bevæger os FREMAD.

STOP DEN NEGATIVE POLITIK

De sidste mange års politik er en trist historie om nedskæringer, mistillid, straf og tvang. Det løser ikke problemerne, og vi risikerer at miste os selv. Det skal stoppe. STOP klimasvineriet. STOP hetzen mod udlændinge. STOP med at stresse og straffe børn. STOP nedskæringerne på kontanthjælpen. STOP jagten på de hjemløse. STOP detailstyringen af de ansatte. STOP besparelserne på uddannelse. STOP udhulingen af velfærden. STOP besparelserne på kulturen. STOP nyttesløs symbolpolitik som grænsekontrol, burkaforbud, håndtrykstvang og Lindholm.

SÆT EN NY OG POSITIV RETNING

De kommende års politik skal blive historien om, hvordan vi løste problemerne, men holdt fast i værdierne. Vi skal vise verden, at vores værdier faktisk giver svar på nogle af de helt store problemer. SATS på naturen og klimaet. SATS på integrationen. SATS på børnene. SATS på uddannelse for alle og i hele landet. SATS på forebyggelse og socialt arbejde. SATS på tilliden til de ansatte. SATS på kulturen. SATS på velfærdssamfundet. SATS på det internationale samarbejde.
Vi skal have alle med – både unge og ældre, stærke og svage, land og by, nye og gamle danskere. Lad os sammen bringe Danmark FREMAD!

OM ZENIA

Jeg er politiker. Men jeg er først og fremmest humanist. For jeg har aldrig været drevet af magtspillet på Christiansborg. Mit kald er min politiske overbevisning, og den handler om at forsvare fundamentale principper om frihed, retsstat og humanisme. De værdier er i disse år presset – men jeg fungerer fint i modvind. Jo stærkere mine værdier bliver presset, jo stærkere mærker jeg mit kald. Og det har aldrig føltes stærkere.

Jeg er født og opvokset i Roskilde. Jeg er gift med Martin Lyngbo, som er teaterinstruktør. Sammen har vi Erika, Gotfred og Hartvig, men vores familie består også af min bonussøn, Tøger.
Jeg kæmper for det jeg tror på og jeg er ikke bange for at tage kampene.

Miljø-, natur- og landbrugsordfører, Kulturordfører, Medieordfører

KONTAKT
E-mail: rvzest@ft.dk

PERSONLIG ASSISTENT
Meike Sørensen
E-mail: meike.soerensen@ft.dk
Tlf.: 61 62 33 41

OPSTILLET I
Sjællands Storkreds
- Næstvedkredsen
- Roskildekredsen

TILLIDSHVERV

  • Næstformand for Radikale Venstre 2008-2011.
  • Medlem af styrelsen for Dansk Ungdoms Fællesråd 2006-2008.
  • Formand for Radikal Ungdom 2003-2006.

CV

  • Fuldmægtig, Fornyelsesfonden, Erhvervs- og Byggestyrelsen, fra 2010 til 2011.
  • Innovationskonsulent, Innovationssekretariatet i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, fra 2009 til 2010.
  • Bachelorkonsulent, Kommunernes Landsforening, 2008.