Susan Kronborg

''Danmark skal markere sig endnu stærkere internationalt og tage ansvar for kvoteflygtninge, klima og miljø.''

Susan Kronborg

''Danmark skal markere sig endnu stærkere internationalt og tage ansvar for kvoteflygtninge, klima og miljø.''

Fra hjælpen til jøderne under anden verdenskrig til krigen i Bosnien har Danmark taget ansvar, og løftet "sin" del: Nu skæres der i bistanden til såkaldte udviklingslande, Danmark modtager end ikke længere kvoteflygtninge, og "vores" internationale omdømme præges af smykkelove samt "øde øer".

Det er mit håb, at Danmark i fremtiden markerer sig endnu stærkere internationalt, og på ny tager ansvar, både i forhold til kvoteflygtninge, men også i forhold til klima og miljø, hvor dansk erhvervsliv har opnået så gode resultater inden for såvel vindenergisektoren som vandsektoren.

Med klimaforandringerne, der foregår lige foran øjnene på os i Grønland, illustreres effekten af klimaændringerne meget tydeligt for resten af verden. Vi er derfor forpligtede til, med langt større kraft og tydelighed, at vise omverdenen, at klimaændringerne ikke kun viser sig i forskernes rapporter, men er fysiske begivenheder, som kan konstateres hver dag i form af smeltende gletchere, reduktion af indlandsis osv.

Vi skal satse mere på EU og træde i karakter på europæisk plan. Orbán i Ungarn har tvangspensioneret dommere og lukket kritiske aviser. Det skal EU slå hårdt ned på og kassen lukkes i. Straks!

Endelig er det mit håb, at vi i Danmark får almene boliger ligeligt fordelt i alle kommuner. VLAK’s markedsføring af en såkaldt ghettoplan, er en forkert italesættelse af vores sammenhængskraft. Det er ikke en løsning, at blande danskere med såkaldte ’ikke-danskere’. Ressourcesvage danskere, er måske ikke de bedste til at integrere og skal ikke stå tilbage med hele integrationsopgaven.

Det der således reelt er hele øvelsen – efter min mening - er, at når vi vil løfte folk ud af en socialklasse, så skal socialklasserne blandes. Det betyder, at villaer skal blandes med rækkehuse og lejligheder.

DEMOKRATI KRÆVER ÅBENHED  

Jeg har været ansat i Told- og Skat og SKAT siden 1994 og har oplevet halvdelen af mine kolleger forlade etaten. I min karriere har jeg også været ansat i Skatteministeriet. Bekæmpelse af hvidvask og skattely er via mit arbejde således en helt central problemstilling, som jeg vil fokusere på.

Aktindsigt er tilsvarende en helt afgørende forudsætning for mig som borger i et land styret af demokratiske principper.

Derfor er det vigtigt for mig, at journalister og offentligheden har kontrol med den til enhver tid siddende regering. Vi vil ikke finde os i at ministre mørklægger, hvad der foregår. Vi troede der var et flertal indtil Konservative og Liberal Alliance lod sig indfange. Radikale Venstre har taget konsekvensen og opsagt forliget med Socialdemokratiet og Venstre. Uanset hvilken regering vi har, skal den kunne kigges i kortene og stå til ansvar! Er det nødvendigt? Ja, fx salget af DONG aktierne, GGGI-sagen og sagen om kvotekongerne, indeholder dokumenter, som kan hemmeligholdes pga. ministerbetjeningsreglen.

FRED OG FRIHANDEL

I det større perspektiv vil jeg arbejde frem mod at toldbarrierer ophæves. De såkaldte udviklingslande skal have mulighed for at øge deres eksport og velstand: Det vil være til gavn for alle, da øget velstand i fattige lande, forventeligt vil betyde øget demokrati, øget uddannelsesniveau og færre immigranter. FN har tidligere beregnet, at udviklingslandene samlet går glip af over 500 mia. US årligt pga. at toldmure og handelshindringer. På sigt vil det for os tillige indebære nye markeder for vores erhvervsliv.

OM MIG

Jeg er bosat i Skanderborg med min mand advokat Henrik Staunskjær. Som pendler til Aarhus prioriterer jeg offentlig transport. Busser og tog er livsnerven i vores byer og en afgørende forudsætning for at fastholde og tiltrække børnefamilier der både skal på arbejde, i skole til uddannelse og fritidsaktiviteter.

Vi skal tilsvarende støtte op om idræts- og foreningslivet, som jeg oplever som en central del af sammenhængskraften i vores fællesskab. Fra SMUKFEST, Ry Outdoor, Odder Little Culture Club, Samsø Jazzfestival til Godsbanen.

Jeg er derudover lykkelig ejer af labradoren Hannibal, og dyrevelfærd ligger mig afgørende på sinde.

Jeg er således lokalt forankret og vil gerne være dit lokale folketingsmedlem. Så hvis du stemmer på mig får du en kvinde fra liste B, som bor i Østjylland.

KONTAKT
E-mail: RVSUKR@ft.dk
Tlf.: 20 57 63 99

MF Suppleant:
Indfødsretsordfører og fiskeriordfører

OPSTILLET I
Skanderborg, Odder, Samsø opstillingskredsen

TILLIDSHVERV

Jeg er medlem af Integrationsrådet i Skanderborg, og møder i den forbindelse mange initiativrige iværksættere. Det gå-på-mod og den iværksætterlyst skal vi styrke, og fjerne strukturelle hindringer som begrænser. Det helt afgørende moment for mig er således, at skabe de bedst mulige rammer for at løfte folk ud af de socialklasser, hvor mange kan risikere at "gro" fast. Der er nemlig masser af uudnyttet potentiale.

CV

  • 50 år, cand. Jur., LL.M.
  • Specialkonsulent i Skattestyrelsen, Store Selskaber
  • Bosat i Skanderborg
  • Pendler til Aarhus
  • Medlem af Integrationsrådet