Ole Lynggaard Jørgensen

''Jeg drømmer om et Danmark uden fattigdom, og hvor alle børn har ordentlige opvækstvilkår.''

Ole Lynggaard Jørgensen

''Jeg drømmer om et Danmark uden fattigdom, og hvor alle børn har ordentlige opvækstvilkår.''

Efter at have fået en søn med flere handicaps, hvor jeg oplevede, hvordan man kunne blive behandlet og stigmatiseret, blev jeg aktiv i politik efter mange års interesse. Her med afsæt i lighed og retfærdighed. Jeg har flere uddannelser, som jeg alle har taget i fritiden, 45 år på arbejdsmarkedet fra både offentlige og private ansættelser på alle niveauer.

Dermed har jeg både en indsigt og erfaring, som jeg gerne vil dele politisk til fordel for de svage, miljøet, erhvervslivet og det internationale samfund.

MINE HJERTESAGER

Del rigdom og viden - godt for alle og for afskaffelsen af fattigdom.
Lige vilkår for alle - også for de handicappede og pensionister.
Stærkt erhvervsliv - godt for velfærden.
EU for velfærd og fred - godt for det Danmark vi kender.
Stop klimaforandringerne - er også flygtningepolitik.

JEG DRØMMER OM ET DANMARK, HVOR:

Fattigdom afskaffes, og alle børn har ordentlige opvækstvilkår
Vi har lige muligheder for alle - alle skal kunne bryde den sociale arv.
Sundhed ikke afhænger af social eller geografisk baggrund mv.
Vi har et stærkt internationalt samarbejde for miljø, fred og samhandel.
Vi stopper klimaforandringerne.

OM MIG

Jeg er gift og far til to voksne børn, hvor familien fylder meget. Cykler dagligt, spiller fodbold, kører lidt på ski, og deltager i og arrangerer en del sociale aktiviter - såvel på jobbet som privat.

KONTAKT
E-mail: olelynggaardj@gmail.com
Tlf.: 20 64 39 25

OPSTILLET I
Sydjyllands Storkreds
- Vejle Nordkredsen

TILLIDSHVERV

Spejderleder, forældrebestyrelse daginstitution, skolebestyrelse, bestyrelsen for samfundsfagslærer på handelsskolerne - FLSH, cafevært for politisk cafe i Vejle og Radikale Venstres bestyrelse i Vejle.

CV

Trælasthandler, soldat, privat revisor, offentlig revisor, koncernregnskabschef, økonomichef, administrationschef og souschef, økonomichef, handelsskolelærer - både dag og aften.