Nils Sjøberg

''Miljøet har ingen grænser. Derfor er det vigtigt, at Danmark medvirker til at løse fælles miljø problemer.''

Nils Sjøberg

''Miljøet har ingen grænser. Derfor er det vigtigt, at Danmark medvirker til at løse fælles miljø problemer.''


Danmark skal være borgernes land, hvor alle trives godt - uafhængig af kommune, uddannelse og sygdom. Det kræver et solidt offentligt sundhedsvæsen med trygge rammer for medarbejderne. Det kræver tid til børn og plads til udvikling i eget tempo. Det kræver gode skoler med plads til eleverne, så de trives og lærer gennem leg - de skal have lov til at være børn. Det kræver et arbejdsmarked og studiemuligheder med bevægelighed, og derfor er jeg bl.a. aktiv i vedtagelsen af AlsFynBroen. Det kræver trygge rammer og tid til de ældre. De har fortjent et værdigt liv, og det får det primært ved at skabe sunde arbejdsforhold for SSH, SSA og sygeplejersker m.m.

SUNDHED - FLYGTNINGE - MILJØ

Det er grundlæggende vigtigt, at vi får sikret den danske velfærd og styrket sundhedsvæsenet.

Situationen med bådflygtningene kan kun håndtes i fællesskab med de øvrige EU lande. Desuden er det vigtigt, at vi får en værdig integration af de indvandrere og flygtninge, som er kommet til Danmark.

Miljøet har ingen grænser. Derfor er det vigtigt, at Danmark medvirker til at løse fælles miljø problemer. Alt skal ske i balance med naturen. Derfor skal miljøet indtænkes i alt, hvad vi foretager os.

Lokalt har jeg arbejdet for at sikre havmiljøet ved at gøre opmærksom på havbrugenes forurening i Endelave og Ask Vig. Den kamp vil jeg gerne bringe videre nationalt. Rent drikke vand er ikke en selvfølge. Vi skal værne om det.

OM NILS SJØBERG

Nils Sjøberg er Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds. I 2008 tog han initiativ til og var redaktør af debatbogen "Tilbage Til Rødderne om Radikale Venstres værdier". Han er også medforfatter til bogen "Integration og Demokrati" sammen med Jørgen Christensen.

Nils Sjøberg er oprindeligt uddannet bachelor i teologi og bifag i religionshistorie ved Københavns Universitet. Han er desuden uddannet folkeskolelærer og journalist samt cand.pæd. ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Nils Sjøberg er redaktør på Magasinet Sundhed. Han er desuden ekstern lektor ved Syddansk Universitet i Odense. Han har tidligere bl.a. arbejdet med egen medievirksomhed, som underviser ved Mediehøjskolen samt som lektor i pædagogik ved pædagog- og læreruddannelserne i Haderslev, Aabenraa og Kolding. Nils Sjøberg har desuden været gæsteunderviser og censor ved seminarierne i Esbjerg, Odense og Jelling.

Privat er Nils Sjøberg bosat i Kolding. Han er gift med Else Høgh, der er sundhedsplejerske og har to sønner.

Nils Sjøberg er en engageret lokal politiker, der er godt i gang med at skabe et fundament for AlsFynBroen. Han går ind for samarbejde over grænsen - også grænsen mellem Danmark og Tyskland. Nils Sjøberg arrangerer tværpolitiske møder og skaber debat med borgerne - han kan lide at lytte til borgerne, da de ofte kender deres hverdag bedre end politikerne.

MF suppl.
Forebyggelsesordfører, ældreordfører, ordfører for nordiske anliggender

KONTAKT
E-mail: nils.sjoeberg@ft.dk
Tlf.: 24 24 05 57

PERSONLIG ASSISTENT
Jakob Skyggebjerg Kjær
E-mail: jakob.kjaer@ft.dk
Tlf.: 3337 4704

OPSTILLET I
Sydjyllands Storkreds
- Sønderborgkredsen
- Tønderkredsen

TILLIDSHVERV

Hovedbestyrelsesmedlem hos Radikale Venstre.

CV

Uddannelse:
- Professionsbachelor · Journalistik · Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
- Cand.pæd. · Pædagogik og religion · Danmarks Pædagogiske Universitet
- Bachelor · Teologi og religionshistorie · Københavns Universitet
- Folkeskolelærer

Erhvervskarriere:
- Chefredaktør · Magasinet Sundhed 2015-nu
- Lektor på Syddansk Universitet
- Selvstændig 2010-2015
- Udvikler hos Danske Fagmedier A/S