Martin Lidegaard

''Det er en bunden opgave for vores generation at gøre noget ved klimaet, for vi er den sidste, der kan gøre det.''

Martin Lidegaard

''Det er en bunden opgave for vores generation at gøre noget ved klimaet, for vi er den sidste, der kan gøre det.''

Vi har skabt et af verdens bedste samfund. Det bygger netop på en unik dansk tradition for at mødes på den politiske midte i en fælles bestræbelse på at give et bedre samfund videre. Men i dag er dialog afløst af polemik, og alt for mange har travlt med at grave grøfterne dybere.

Jeg drømmer om at bygge bro og bruge din stemme til at samle Danmark om en ny vision på de områder, der skriger mest på svar. Klima, uddannelse og migration. Den vision har jeg skrevet en bog om, der hedder "Lad os mødes på midten". Her står jeg til lyd for, at hvis vi skal kunne finde hinanden igen, kræver det, at vi også forsøger at finde Midten på de områder, hvor den politiske debat i dag er mest uforsonlig og vanskelig: Udlændingepolitik, by og land samt Europapolitikken. Ellers kommer vi ikke videre.

KLIMAET KALDER

Det er en bunden opgave for vores generation at gøre noget ved klimaet, for vi er den sidste, der kan gøre det. Vi er godt på vej, men der er langt igen. Jeg har været med på hele rejsen, og jeg vil insistere på at fuldføre projektet. Vi kan oven i købet tjene på det. Om få år kommer al el og varme fra billig vedvarende energi, og allerede i dag udskibes hver fjerde vindmølle i verden fra Esbjerg Havn. Det er jeg stolt af! Det er den samme grønne revolution, vi skal lave inden for landbrug og transport.

UDDANNELSE FOR ALLE

Da jeg var udenrigsminister, blev jeg ofte spurgt: "Hvordan bærer I danskere jer ad med at være et af verdens lykkeligste, rigeste, mest lige og mest demokratiske folk?"
Jeg tror, det vigtigste svar er den uddannelse, vi giver vores børn og unge. De lærer at tænke selv og sige deres mening højt. Derfor kæmper jeg imod at ensrette vores undervisning og imod de massive besparelser på vores daginstitutioner, skoler, erhvervsskoler, gymnasier og videregående uddannelser.
Vi har aldrig været rigere. Der skal ikke skæres på vores børn.

DANMARK I VERDEN

Vi skal bruge dansk udenrigspolitik til at styrke den danske model i verden og i Europa. Vi kæmper bedst for klimaet, for freden, for demokrati og menneskerettigheder sammen med vores europæiske familie. Det er også her, vi kan skabe en Marshallplan for Afrika, der kan give et værdigt liv til flere og forebygge ukontrollabel migration. Det vil samtidig gøre det muligt at behandle alle børn i Danmark ordentligt. Også dem, der bor på Sjælsmark.

OM MIG

Jeg gik ind i politik for at gøre Danmark grønt, og det er nok stadig det område af mange vigtige, som jeg finder mest afgørende – netop fordi det kun er min generation af politikere, der kan nå at handle på vegne af alle fremtidige generationer. Men jeg føler også stærkt for børne,- og uddannelsespolitikken, herunder at vi tager os ordentligt af udsatte børn – både dem med dansk baggrund og dem, der i dag bærer de største konsekvenser af en meget hård politik over for alle flygtningefamilier. Endelig finder jeg en stærk Europapolitik afgørende, på et tidspunkt hvor det globale politiske lederskab svigtes både i øst, i vest og i syd.

Udenrigspolitisk ordfører, forsvarsordfører, ordfører vdr. Grønland og Færøerne, ordfører vdr. Arktis.
Formand for Udenrigspolitisk Nævn

KONTAKT
E-mail: martin.lidegaard@ft.dk
Tlf.: 61 62 46 18

PERSONLIG ASSISTENT
Emil Moselund Østergaard
E-mail: emil.oestergaard@ft.dk
Tlf.: 6162 5970

OPSTILLET I
Nordsjællands Storkreds
- Rudersdalkredsen

TILLIDSHVERV

Næstformand for den radikale folketingsgruppe
Udenrigsordfører
Udviklingsordfører
Forsvarsordfører
Grønlandsordfører
Færøordfører
Finansordfører
Kommunalordfører
Finansiel ordfører

CV

  • Født 1966 og opvokset på Krogerup Højskole
  • Cand. comm. fra RUC 1993
  • Informationschef i Kommunernes Forsikring 1993-95
  • Informationschef og vicegeneralsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke 1995-2001
  • MF 2001-2007
  • Medstifter og første formand for Danmarks grønne tænketank CONCITO 2008-2011
  • Klima,- energi,- og bygningsminister 2011-2014
  • Udenrigsminister 2014-2015
  • MF og næstformand for den radikale folketingsgruppe siden 2015.
  • Gift med Astrid og far til tre dejlige døtre