Kristian Hegaard

''I folkeskolen kæmpede jeg for nye fodboldmål til mine klassekammerater. Nu handler det om at skabe lige muligheder for dem, der ikke har samme forudsætninger som andre.''

Kristian Hegaard

''I folkeskolen kæmpede jeg for nye fodboldmål til mine klassekammerater. Nu handler det om at skabe lige muligheder for dem, der ikke har samme forudsætninger som andre.''

Jeg kæmper for det, jeg tror på. I folkeskolen kæmpede jeg for nye fodboldmål til mine klassekammerater. Nu handler det om at skabe lige muligheder for dem, der ikke har samme forudsætninger som andre.

Som menneske er jeg en, der ser muligheder fremfor begrænsninger. Politisk vil jeg skabe muligheder, hvor der i dag er begrænsninger. Jeg har tidligere siddet tre måneder i Folketinget som vikar. Jeg siger nej tak til symbolpolitik om håndtryk og dyre øer. Ja tak til at løfte uddannelse, klima, ligestilling og sundhed. Flere lærere og pædagoger. Lad os gøre Danmark til mulighedernes land.

FLERE MULIGHEDER, FÆRRE BEGRÆNSNINGER

Uddannelsessystemet har givet mig muligheder. De muligheder skal vi give til flere børn og unge. Vi må ikke spare på fremtiden. Derfor vil jeg:

  • Skrotte uddannelsesloftet.
  • Investere massivt i flere pædagoger og lærere til de yngste.
  • Stoppe besparelser på ungdomsuddannelser og universiteter.

RETTIGHEDER GIVER MULIGHEDER

Vi danskere findes i mange modeller. Vi har ikke den samme baggrund, men vi skal have samme muligheder og rettigheder. Derfor vil jeg:

  • Sikre reel ligeløn og lige barsel mellem kønnene.
  • Indarbejde FN’s Kvindekonvention, Børnekonvention og Handicapkonvention i dansk lovgivning.
  • Gøre FN’s Verdensmål for 2030 til udgangspunktet for al politik.

NUTIDENS KLIMAPOLITIK SKABER FREMTIDENS MULIGHEDER

Den varme sommer i 2018 var et wake up call. Det kræver handling. Vi gør for lidt. Der er ikke en plan B eller en planet B. Derfor vil jeg arbejde for at: ● Landbruget skal tage et større ansvar. Der er ingen hellige køer.

  • Investere massivt i klimarenoveringer og forskning af grøn teknologi.
  • Udfase benzin- og dieselbiler i 2025 og indføre klimabidrag ved flyture.

Retsordfører, ordfører vdr. § 71-tilsynet, etikordfører

KONTAKT
E-mail: kristian.hegaard@ft.dk
Tlf.: 3337 4705

PERSONLIG ASSISTENT
Philip Rosenholm er ny PA for Kristian.
E-mail: rvphro@ft.dk
Tlf.: 6162 5995

OPSTILLET I
Nordsjællands Storkreds
- Fredensborgkredsen
- Frederikssundkredsen

 

TILLIDSHVERV

2010-(nu) - Byrådsmedlem i Fredensborg
2014-(nu) - Bestyrelsesmedlem, Nivaagaard Malerisamling
2017 - Medlem af Folketinget i 3 måneder som suppleant
2018-(nu) - Bestyrelsesmedlem, sundhed.dk

CV

Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet