Jeppe Trolle

''Ambitionerne skal drastisk op i forhold til grøn omstilling, ellers når vi ikke målet.''

Jeppe Trolle

''Ambitionerne skal drastisk op i forhold til grøn omstilling, ellers når vi ikke målet.''

Det handler om vores børns fremtid. Klimaforandringerne sker lige nu. Uddannelsessystemet er presset. Fokus på klima og uddannelse er ikke noget, jeg pludselig har opdaget. Det er noget som jeg har arbejdet for i årevis. Jeg har allerede gjort en forskel i det samarbejdende folkestyre lokalt. Nu er der brug for en politisk håndværker, der tør fokusere på det, der løser problemerne i den virkelige verden, og ikke kun taler symbolpolitik. Fremtiden venter ikke - Det haster faktisk!

GARVET LOKALPOLITIKER

I en tid hvor der er alt for langt fra Folketinget til den almindelige borgers hverdag, er der brug for, at flere garvede politikere fra velfærdsstatens maskinrum, byrådene, vælges ind i Folketinget.

Det er os, der skal lappe hullerne, når politikerne laver en hovsa-løsning på Christiansborg. Vi skal finde småjobs og ekstra penge til sagsbehandlere, når der skæres ned på de sociale ydelser til bestemte grupper. Vi skal finde boliger til alle de der bliver hjemløse, når der indføres konstanthjælpsloft og integrationsydelse. Vi skal lappe hullerne, når folkeskolereformen er underfinansieret. Og frem for alt skal vi stå ude på skolerne og forklare, at der skal effektiviseres, fordi staten sender færre og færre penge.

Sådan en politiker med politiske hverdagserfaringer er jeg. Samtidig har jeg vist, at jeg kan finde samarbejdspartnere og skaffe flertal for mine mærkesager. Derfor skal du stemme personligt på mig på valgdagen.

TAG KLIMAUDFORDRINGEN ALVORLIGT

Alle taler om klimaet, men jeg tør gøre noget ved det. i Roskilde byråd har jeg fået fordoblet klimaambitionerne og sørget for, at vi som den første kommune droppede fossile investeringer.

Ambitionerne skal drastisk op i forhold til grøn omstilling, ellers når vi ikke målet. Især udledningen fra transport, byggeri, fødevarer og landbrug skal mindskes kraftigt. Det betyder CO2-baserede afgifter på fødevarer, byggematerialer, tøj og transport - nogle af de sektorer som er mest bagud med den grønne omstilling.

Intelligent roadpricing sørger for, at folk på landet betaler mindre, og gør fossil kørsel i byerne dyrere. Det giver flere penge til offentlig transport og elbiler.

BØRN OG UDDANNELSE ER VORES FREMTID

Folkeskolereformen var et fejlskud. Vi skal sætte folkeskolen fri, med færre minimumstimer og kortere skoledage. Magten over skoledagene skal tilbage til byråd og skolebestyrelser.

To procent-besparelserne skal afskaffes, og daginstitutionsnormeringerne skal op. Det er bindegalt at spare på dem vi skal leve af i fremtiden. Uddannelsespolitikken skal fokusere på udviklingen af kreative, kritiske og hele mennesker – ikke på karakterer, kontrol og nationale tests. Det handler ikke om at komme hurtigst muligt gennem systemet, men om tid og rum til fordybelse.

OM MIG

Jeg er aktiv i politik fordi jeg ønsker at gøre en forskel. Man kan vælge at lade sig styre af udviklingen, eller man kan forsøge at være med til at styre den. Personligt har jeg har altid foretrukket det sidste men kan naturligvis godt respektere, at andre har det anderledes. Desuden er det min erfaring, at ethvert Fællesskab (boligforening, idrætsklub, skolebestyrelse osv.) forudsætter at nogen er villige til at trække læsset og stille op.

Jeg har været aktiv i et hav af politiske foreninger, så længe jeg kan huske, og medlem af Radikale Venstre siden 2002.

Derudover har jeg arbejdet som fabriksarbejder, pædagogmedhjælper, embedsmand, folkeskolelærer, gymnasielærer og senest som underviser på læreruddannelsen (seminarielærer). Jeg brænder for demokratisk dannelse og et bedre uddannelsessystem. I det hele taget brænder jeg for at give den unge generation en bedre fremtid. Vi bliver nødt til at satse på seriøs grøn omstilling og flere penge til uddannelse og forskning, hvis vi skal kunne se os selv i øjnene.

KONTAKT
E-mail: jeppetrolle@gmail.com
Tlf.: 26 15 25 23

OPSTILLET I
Sjællands Storkreds
- Grevekredsen
- Køgekredsen

TILLIDSHVERV

- Byrådsmedlem for radikale i Roskilde,
- Formand for Roskilde kommunes klimaråd.
- Tidl. formand for klimaudvalget, medlem af byrådets skole-børneudvalg, økonomiudvalg, og klimaudvalg.
- Medlem af bestyrelsen for VEKS, GATE21 og CORO.
- Tidl. formand for Radikale Venstres dialogforum for uddannelse- og forskning.
- Formand for Roskilde Ungdomskole
- Tidl. ordfører for Danske Studerendes Fællesråd.