Hanne Ringgaard Møller

''Jeg er kandidat for at gøre en forskel for børn, unge og de ældre.''

Hanne Ringgaard Møller

''Jeg er kandidat for at gøre en forskel for børn, unge og de ældre.''

Jeg er født og opvokset i Karstoft i Herning med stærke grundværdier, som fælleskab, frihed og udsyn. Friskole-, efterskole- og højskolebarn og voksen optaget af Grundtvig/Kold. Optaget af sundhed og uddannelse. Udannet i Holstebro i '89 som fysioterapeut, videreuddannet i 2006. Har mærket på egen krop hvad uddannelse kan betyde som kvantespring for ens eget liv. Har undervist børn og voksne gennem 25 år.

UDDANNELSE GIVER MULIGHEDER

En uddannelse er vigtig for at den enkelte kan skabe sig et godt liv og bidrage til samfundets fortsatte udvikling

SUNDHED FOR ALLE

Menneskets udvikling og trivsel skabes og styrkes gennem gode trygge og tillidsfulde relationer. Det gælder for både børn unge og ældre. I en tid med fokus på krav og individets præstationer, hvor mistrivslen blandt mange unge er i vækst, hvor mange børn har brug for ekstra støtte, og hvor mange ældre føler sig ensomme, er der for alvor brug for at styrke fællesskaberne og de personlige relationer. Børn og unge er Danmarks fremtid

ET STÆRKT ERHVERVSLIV

Erhverv og klimaudspil; Vi vil investere i Danmark. Vi vil give små og mellemstore virksomheder langt bedre muligheder for at invester i udvikling og arbejdskraft.

 

KONTAKT
E-mail: hanne.ringgaard.moller@svendborg.dk
Tlf.: 61 22 75 66

OPSTILLET I
Vestjyllands Storkreds
- Ikastkredsen

 

TILLIDSHVERV

- Svendborg gymnasiums bestyrelse
- Menighedsrådet på Thurø
- Integrationsrådet i Svendborg

CV

- Lektor ved Erhvervs akademiet og professionshøjskolen UCL
- Leder af Balladen, Center for fysioterapi, sundhedsfremme og rehabilitering
- Byrådsmedlem-Rygspecialist medopstarter af Rygcenter Fyn Ringe
- Master of Science i Rehabilitering
- Aut. fysioterapeut