Anne Sophie Callesen

''Jeg kæmper for, at den næste generation vokser op i et Danmark, hvor alle har lige muligheder.''

Anne Sophie Callesen

''Jeg kæmper for, at den næste generation vokser op i et Danmark, hvor alle har lige muligheder.''

Mit Danmark er rigt på muligheder for alle børn, uanset deres baggrund. På gode idéer og kloge tanker. På ligeværd. På udsyn og fremsyn.

I mit Danmark har alle børn ret til samme muligheder. Derfor har alle børn ret til at gå i en lokal skole og til at leve sammen med deres familie i trygge rammer.

I mit Danmark har alle børn også ret til en tryg hverdag i vuggestuer og børnehaver. Der er pædagoger nok til, at hvert enkelt barn bliver set og mødt hver dag.

I mit Danmark oplever vores børn i skolen glæden ved at lære, imens de opbygger selvtillid og vedligeholdenhed. Og så lærer vi vores børn, at drenge og piger er lige meget værd og kan blive lige hvad de vil.

I mit Danmark viser vi vores børn, at vi er et land, som lever op til vores internationale forpligtelser og udviser solidaritet med verdens fattigste og mennesker på flugt.

ET DANMARK, SOM ER RIGT PÅ MULIGHEDER FOR ALLE BØRN

  • Flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver – vi skal have minimumsnormeringer i alle dagtilbud. Mindst 3 voksne til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn.
  • Skab gode børneliv uden fattigdom og forskelsbehandling – afskaf kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.

ET DANMARK, SOM ER RIGT PÅ LIGEVÆRD

  • Giv øremærket barsel til mænd og kvinder – skab ligeværdige forældre og medarbejdere.
  • Mor er ikke bedre end far – mænd skal orienteres og høres af det offentlige system, når de er blevet forældre.

ET DANMARK, SOM ER RIGT PÅ UDSYN OG FREMSYN

  • Fælles asylsystem i Europa – alle skal tage ansvar.
  • Forsøg ulandsbistanden og miljøinvesteringerne - vi har ikke råd til at lade være.

 

OM MIG

Jeg er 30 år, født og opvokset i Aarhus, har rejst i Libanon og Syrien og studeret i København og i London. Jeg er mor til Frej, gift med Anders og arbejder til dagligt med gymnasieområdet i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Jeg meldte mig som 15-årig ind i Radikal Ungdom for kæmpe imod den umenneskeliggørelse af flygtninge og indvandrere, som for alvor tog fat med VKO-flertallet i 00'erne. I dag er jeg dobbelt så gammel og stiller op som folketingskandidat, fordi jeg stadig vil kæmpe for anstændighed og respekt for mennesker.

Jeg er i mellemtiden blevet mor til en dreng, som nu er tre år, og jeg ønsker, at han skal vokse op i et Danmark, som er bedre end dét, VLAK har formet de sidste fire år. Et Danmark, hvor vi investerer i vores børn, og hvor de har udsigt til en lysere, fredeligere og grønnere fremtid.

ORDFØRERSKABER (Barselsorlov):

Ungdomsuddannelsesordfører, Europaordfører, udviklingsordfører, integrationsordfører

KONTAKT
E-mail: anne.sophie.callesen@ft.dk
Tlf.: 3337 4714

PERSONLIG ASSISTENT
Sabine Dybdahl Christoffersen
E-mail: sabine.christoffersen@ft.dk
Tlf.: 6162 5305

OPSTILLET I
Østjyllands Storkreds
- Aarhus Sydkredsen

CV

2017 - Fuldmægtig, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
2015-2017 Akkrediteringskonsulent, Danmarks Akkrediteringsinstitution
2015 Kandidat i statskundskab, Københavns Universitet
2013 Master, Middle East & Mediterranean Studies, King's College London
2008 Student, Aarhus Katedralskole