Kristian Kirk Mailand

''De fælles udfordringer, klima, migration, sikkerhed, frihed, skattesjusk og -fusk, kan kun håndteres med vilje og samarbejde.''

Kristian Kirk Mailand

''De fælles udfordringer, klima, migration, sikkerhed, frihed, skattesjusk og -fusk, kan kun håndteres med vilje og samarbejde.''

Samarbejde har måske aldrig været vigtigere. Vi må i Danmark bakke op om og arbejde for et stærkt europæisk samarbejde, der løser tidens store udfordringer. For mig er det vigtigt, at samarbejdet fremover tager udgangspunkt i en europæisk solidaritet, der tydeligt bygger på vores liberaldemokratiske værdier og principper.

EN NY RETNING FOR EUROPA. FREMAD

EU kan godt trænge til et kritisk gennemsyn. Helt ærligt, EU er da ikke perfekt – og ser man oprigtigt interesseret efter, vil man opdage, at EU ikke er en fastlåst størrelse, men tværtimod er det samarbejde, hvor Europa bliver til og udvikler sig. Time for time. Dag for dag. År for år. Retningen er derfor vigtig. Det er den vi skal stemme om ved Europa-Parlamentsvalget – derfor stiller jeg op.

ET VÆRN MOD VÆRDIERNE

I EU ser vi statsledere og regeringer som knægter de liberaldemokratiske grundprincipper: Respekt for menneskerettighederne, forsamlings- og ytringsfrihed. Nogle steder ret voldsomt, fx i Ungarn. Andre, inklusive den danske regering, forsøger at presse en ny-nationalistisk balance igennem og derigennem tilsidesættes den retsorden, vi har kendt og hyldet siden Europa fandt fred og valgte forbrødringen.

FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER

EU skal tackle de eksterne udfordringer. Klima, migration, forsvar og sikkerhed: Et friere, grønnere og stærkere EU.
Internt vil jeg have et EU, der med blandt andet en styrket regionalpolitik, stærkere uddannelsesrettigheder og en rimelig beskæftigelsessikring, sætter en social-liberal kurs.

Jeg tror på, at vejen til et mere demokratisk og folkeligt EU går gennem reel europæisk parlamentarisme. Jeg tror på, at EU kan løfte sig som garant for oplyste og frie samfund. Jeg tror på, at fremtiden er europæisk.

De fælles udfordringer - klima, migration, fred, sikkerhed, frihed, multinationale selskaber, skattesjusk og skattefusk, beskyttelse af minoriteter - kan kun håndteres med oprigtig vilje og samarbejde.

FUN FACT

Jeg synes, at bagsiden af euroen er meget vellykket! Også af den grund, er det synd, at Bohr, Kierkegaard, H.C. Andersen, Blixen osv., ikke cirkulærer rundt i den europæiske dagligdag :-)

KONTAKT
E-mail: mailand@rutsker.dk
Tlf.: 30 13 90 70

TILLIDSHVERV

  • Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden 2006-2009
  • Kandidat ved Europaparlamentsvalget 2004
  • Medlem af/suppleant i den radikale hovedbestyrelse fra 2000