Karen Melchior

''Mere end nogensinde hænger Danmark sammen med EU. Vi skal aktivt sikre en bedre verden gennem EU. Uden en grøn fremtid har vi ingen fremtid.''

Karen Melchior

''Mere end nogensinde hænger Danmark sammen med EU. Vi skal aktivt sikre en bedre verden gennem EU. Uden en grøn fremtid har vi ingen fremtid.''

I en tid, hvor jeg er bekymret over hvor politik er på vej hen, er der for mig kun et valg: Gøre mere. Lytte mere.

Vi kan skabe det Danmark, vi ønsker for os og vores børn. Jeg ønsker et stærkt EU, fordi jeg tror på EU som vores stærkeste fællesskab og vigtigste redskab. Jeg er første suppleant til Europa-Parlamentet og er Radikale Venstres nummer to på stemmesedlen. Siden 2014 har jeg stillet op til Folketinget for Radikale Venstre i Østjylland for Horsens.

Jeg vil have en ny retning for Danmark. Jeg vil være en stemme for det åbne og frie internet til gavn for alle. Teknologien skal arbejde for os som samfund - ikke omvendt.

BØRNS BAGGRUND MÅ IKKE AFGØRE DERES FREMTID

Vi kan ikke være bekendt, at stadig flere børn vokser op i fattigdom, mens Danmark bliver rigere. Vi skal sikre, at børnene får lige muligheder til at skabe deres egen fremtid. Derfor skal vi afskaffe fattigdomsydelserne.

LIGE MULIGHEDER FOR ALLE

Danmark skal igen blive et land med lige muligheder for alle. I Danmark skal alle mennesker ses som lige meget værd og gives friheden til at leve, som de vil. Vi skal insistere på mere ligestilling. Vi skal se ud over vores fordomme. Vi skal have lige høje forventninger og krav til os alle.

ET STÆRKERE EUROPA

Mere end nogensinde hænger Danmark sammen med EU. Vi skal aktivt sikre en bedre verden gennem EU. Uden en grøn fremtid har vi ingen fremtid.

OM MIG

Da jeg var otte år hørte jeg Pia Kjærsgaard i radioen. Jeg kan ikke huske præcist hvad det var om, men jeg kan huske, at jeg blev så vred, at jeg på vej i skole i vrede mistede balancen og slog en flig af min tand.
Det samme engagement har jeg endnu. I de sidste 25 år, er jeg blevet bedre til at bruge den energi. Måske er det derfor jeg stadig har alle mine tænder.

Min fars families tid i Sverige under anden verdenskrig har vist mig vigtighed af fred og respekt for menneskerettigheder. Mit internationale engagement stammer fra barndomsår i Indien og Zambia. Studier og arbejdserfaring har vist mig, at EU er den bedste fællesskab for Danmark.

Jeg har arbejdet med europæisk samarbejde i mere end 10 år. Derfor kender jeg EU’s systemets styrker og svagheder. Digitalisering og data har ændret hvordan vi lever på i dag. Dine rettigheder skal beskyttes online som offline. Teknologi skal reguleres sådan, at det arbejder for os ikke omvendt.
Mit brede politiske engagement har understreget vigtigheden af et lokalt forankring af nationalt og europæisk samarbejde.

TILLIDSHVERV

Jeg startede, som aktiv i det Radikale Venstre, i det internationale og europæiske arbejde, og blev siden aktiv lokalt og nationalt. Jeg blev i 2017 valgt til Københavns Borgerrepræsentation, og repræsenterer Radikale i Kommunernes Landsforenings Internationale Udvalg, hvorfra jeg er medlem af EU’s Regionsudvalg. Siden 2014 har jeg været kandidat til Folketinget for Horsens.

CV

- 2017-2018, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
- 2005-2017, Udenrigsministeriet
- 2007-2009, Master i offentlige institutioners kommunikation ved CELSA, l’université Paris-Sorbonne (Paris IV)
- 2005, cand.jur
- 2004, Praktikant i EU Kommission, juridiske tjeneste
- 2003, Praktikant ved den danske permanente repræsentation ved EU