David Munis Zepernick

''Jeg vil kæmpe for et Europa, som er grønnere, stærkere, friere og rigere!''

David Munis Zepernick

''Jeg vil kæmpe for et Europa, som er grønnere, stærkere, friere og rigere!''

Jeg er 45-år, cand.scient. pol., og arbejder til dagligt som kommunikations- og public affairs chef med fokus på styrkelsen af dansk-svensk life science.

Jeg er pæredansk med både tyske, vestafrikanske og albertslundske rødder. Jeg bor på syvende år med min kæreste og tre børn på Frederiksberg, hvor jeg også er medlem af kommunalbestyrelsen (Undervisningsudvalget og Socialudvalget). Jeg er frivillig bestyrelsesformand i Fonden Safe and Alive og initiativtager til Tirsdagsklinikken – en gratis sundhedsklinik på Vesterbro målrettet udenlandske kvinder i prostitution, som i dag drives af Reden International.

Som radikal kandidat til Europa-Parlamentsvalget i 2019 udmønter "Globalt udsyn, Socialt hensyn, Liberalt livssyn" sig i følgende 5 konkret mærkesager, som i betydelig grad overlapper med mit lokalpolitiske arbejde på Frederiksberg - tingene hænger jo sammen! Du skal stemme på mig til EP-valget den 26. maj, hvis du vil bidrage til, at vi radikale går forrest i:

  • Kampen mod menneskehandel
  • Kampen mod skattely
  • Kampen for et stærkere Europa i verden
  • Kampen for mere Danmark i Europa
  • Kampen for et grønnere Danmark i et mere bæredygtigt Europa

Jeg vil et grønt Danmark, som er på teknologisk forkant med ambitiøse klima- og miljøløsninger og i det nære arbejder for f.eks. at mindske bilos i børnehøjde. Et Danmark, der favner integration af nye medborgere, hvor alle, uanset kultur, arbejder og bidrager efter evne, og hvor hverken problemer eller løsninger tabuiseres. Som går aktivt ind i kampen mod kvindehandel og understøtter den realistiske vision om et Danmark uden kvindehandel. Og jeg vil et Danmark, som sætter sig som mål, at vores børn skal være den bedst uddannede generation nogensinde – uanset kulturel og økonomisk baggrund

KONTAKT
E-mail:
munis@hotmail.com
Tlf.: 31 40 08 50

TILLIDSHVERV

Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 2018 -
Næstformand i bestyrelsen for IT-firmaet, Lund & Bendsen 2014-
Bestyrelsesformand, Fonden Safe and Alive 2009-
Medlem af Nyt Europas Bestyrelse/Arbejdsudvalg 2001-2007