Camilla Kampmann

''Danmarks skal være et grønt, åbent og demokratisk land, som indtager sin plads i det internationale samarbejde i EU og FN.''

Camilla Kampmann

''Danmarks skal være et grønt, åbent og demokratisk land, som indtager sin plads i det internationale samarbejde i EU og FN.''

Vi er den første generation til fuldt ud at forstå klimaforandringerne. Og vi er den sidste, der har mulighed for at gøre noget ved dem. WMO’s tal viser, at også vandstandene øges. Den gennemsnitlige vandstand er 2-3 millimeter højere end i samme periode sidste år.

Isdækket på polerne har været 28 procent under gennemsnittet, så der for 12. år i træk er målt formindskede ismasser i polaregnene. Udledningerne af drivhusgasser slog rekord sidste år. Men tallene fra i år ventes at vise yderligere stigning. Det vigtigste vi skal opnå de næste 12 år er derfor at blive et land i ligevægt, hvor vi ikke længere udleder CO2.

Så vi bliver nødt til at se på de tre B'er:

BILER, BØNDER OG BOLIGER

Bønder
Det fuldstændig afgørende, at vores landbrugsproduktion fremover foregår i bedre samspil med klima, natur og miljø. Vi skal have mere økologisk produktion, mere klimavenlig produktion, mere natur og flere grønne teknologier, der nedbringer forureningen. Med et milliardbeløb i startkapital fra staten vil man kunne få sat gang i jordfordeling i landbruget, så den lavtliggende jord bliver taget ud af produktion til gavn for både landbruget, naturen, klimaet og miljøet. Jeg støtter derfor det fælles udspil fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Biler
Bilerne skal kører på grøn energi, og den kollektive transport skal være grøn, attraktiv og fleksibel. Vi skal have forbundet alle Europas store byer med højhastighedstog (ligesom i Japan). Derved kan bil- og flytrafikken mindskes.

Boliger
Så skal vores huse opvarmes af grøn energi, og vi skal fortsætte med at bygge bæredygtigt. Derfor skal vi have EU’s Klima Union til at fungere, så vores energinet bliver sat sammen i hele Europa, så vi udelukkende benytter grøn energi. Derfor skal vi også øge investeringerne i alternative energikilder.

ET GRØNT DANMARK I EUROPÆISK FÆLLESSKAB

Danmarks skal være et CO2 neutralt, grønt, åbent og demokratisk land, som indtager sin plads i det internationale samarbejde i EU og FN. Derfor stemmer jeg grønt og europæisk!

Jeg mener, at EU er det mest vellykkede sociale eksperiment, hvor borgerne i EU bliver sikret de bedste leveforhold i verden. Men det betyder ikke, at EU er fuldkommen. Tværtimod er EU det kompromis, vi har kunnet opnå indtil nu.

Jeg ønsker, at alle de danske EU-forbehold bliver afskaffet og vil arbejde for, at vi i 2019 får en afstemning om forbeholdene, så vi kan deltage i politisamarbejdet og i skabelsen af en europæisk hær.

ØRESUND SKAL FREDES

Jeg kæmper hårdt for fredning af Øresund. Stoppet af nye tilladelser for sandsugning, er kun en lille sejr! For de gamle tilladelser vil fjerne store sandbanker i havet.

Sandbankerne er livets vugge i havet. Sandtoppene skal have en vis tæthed til havets overflade, for at lyset er perfekt til at fiskene gyder, tang og plankton trives. Derfor bør alle de sandbanker vi har tilbage fredes med øjeblikkelig virkning, ikke kun i Øresund. Det vil give fiskebestanden levesteder til at vokse sig sund og stor igen. Det får vi brug for, nu hvor UK trækker 40% af vores fiskesteder ud af EU. Desuden skal vi udnytte alle de planlagte havmøller, til at skabe disse attraktive ynglesteder i havet.

Sidst men ikke mindst, vil jeg arbejde imod bygning af kunstige øer, da vi ikke ved, hvad det vil gøre for havmiljøet i Øresund, som er et af verdens mest unikke vandområder med dets storslåede biodiversitet.

OM MIG

Helsingør kommune er rammen for min familie, og her er jeg vokset op. Jeg har arbejdet 25 år i IT branchen, pt. sidst som global Vice President for Oracle, og har siddet i DI digital bestyrelse 9 år og sidder i AIG Europe hovedbestyrelse siden 2013. Jeg har en Cand.merc.Jur og en eMBA. I 2018 stiftede jeg et nyt konsulenthus, som skal hjælpe europæiske virksomheder med at blive mere bæredygtig. Jeg meldte mig ind i Radikale Ungdom i min ungdomsår, og var var formand for RU i Nordsjælland, mens jeg gik på Espergærde Gymnasium.

TILLIDSHVERV

 • 2014 -2016 Multicultural Business Women Think Tank
 • 2013 – Board of AIG Europe
 • 2012 – 2013 Member of Forsk2015
 • 2008 – 2017 Board of Itek – Dansk Industry
 • 2005 - 2011 Board of Fair - Fair Forsikring A/S
 • 2006 - 2011. Board of Kommune Forsikring - Kommune Forsikring A/S
 • 2006 - 2011 Board of Arbejdskade Forsikring - Arbejdskade Forsikring A/S
 • 2009 – 2013 MSc advisory Board Copenhagen Business School
 • 2009 - 2010 Board of Catinet - Cartinet Aps
 • 2004 – 2009 Røde Kors Subcommittee Foreign Development and control of spending of funds

CV

 • 2018 - CEO Circular Strategy
 • 2001 - 2017 Global VP System Support, Oracle Corp.
 • 2000 – 2001 Chief Marketing Officer, Sonofon
 • 1999 - 2000 PR and Marketing Director, Oracle Denmark
 • 1997 - 1999 PR and Marketing Manager, Unisys Corporation
 • 1993 – 1997 Nordic Channel Marketing Manager and PR Coordinator, IBM