Anton Ebsen

''Jeg vil kæmpe for at sikre de unges muligheder for at uddanne sig og søge arbejde på tværs af landegrænser.''

Anton Ebsen

''Jeg vil kæmpe for at sikre de unges muligheder for at uddanne sig og søge arbejde på tværs af landegrænser.''

Jeg drømmer om et Danmark, som tør at investere i ungdommens fremtid. De unge er Danmarks fremtid, og skal lede os ind i en ny tidsalder, hvor bæredygtig udvikling er i fokus. Vi skal se uddannelse og forskning som investeringer i en bæredygtig fremtid.

Et Danmark, som er åbent overfor verden, og som søger indflydelse i Europa gennem et fuldt medlemskab af EU. Vi skal have maksimal indflydelse på beslutningerne, der tages i den Europæiske Union. Danmark skal i det hele taget arbejde for mere internationalt forpligtende samarbejde.

Og jeg drømmer om et Danmark, hvor der er lige muligheder for alle, uanset social baggrund, og hvor vi tager hånd om de svageste.

MULIGHED FOR ARBEJDE OG UDDANNELSE

Jeg vil kæmpe for at sikre de unges muligheder for at uddanne sig og søge arbejde på tværs af landegrænser. F.eks. skal arbejdsløse sydeuropæere nemt kunne søge arbejde i Nordeuropa.

EU SKAL GÅ FORREST I DEN GRØNNE OMSTILLING

Vi skal skabe en mere bæredygtig udvikling for at sikre kommende generationers levevilkår. F.eks. skal vi prioritere yderligere midler til forskning i mere effektive grønne løsninger.

FLYGTNINGEPROBLEMATIKKEN SKAL LØSES I FÆLLESSKAB

Vi kan løse meget store udfordringer, hvis vi gør det i fællesskab. Flygtninge- og immigrationsudfordringerne skal vi bl.a. løse med en fair fordeling af flygtningene mellem medlemslandene.

OM MIG

Mit navn er Anton Ebsen, og jeg er født og opvokset i Nykøbing Falster. Jeg er 18 år gammel.
Jeg ser muligheder frem for begrænsninger, og jeg har derfor altid søgt indflydelse på de rammer, der omgiver mig. Jeg er kandidat til EP-valget, da mit hjerte brænder for EU. De unge skal have et talerør i parlamentet, og det talerør ønsker jeg at være.

Jeg ønsker desuden at bekæmpe den stigende populisme og nationalisme, som finder sted i EU i disse år. Det europæiske samarbejde er ikke noget, som vi skal tage for givet. Tidligere generationer har aldrig haft et europæisk fællesskab, med fred, fri bevægelighed på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet på tværs af de europæiske landegrænser.

KONTAKT
E-mail: anton.ebsen@gmail.com
Tlf.: 25 74 01 31

TILLIDSHVERV

- Medlem af Regionsbestyrelsen for Storkreds Sjælland på vegne af Lolland-Falster Radikale Venstre.
- Jeg deltager i bestyrelsesmøderne i Lolland-Falster Radikale Venstre.
- Medlem af elevrådet i folkeskolen fra 8. klasse, og nu på handelsgymnasiet.

CV

Uddannelse
- Nykøbing Falster Realskole, 2008-2018
- Handelsgymnasiet Nykøbing Falster, 2018-nu

Beskæftigelse
- Omdeler, FK Distribution, 2014-2016
- Rengøringsassistent, Novasol Dansommer, 2016-nu