Hvis du er udsat for eller vidne til brud på samværspolitikken

Det skal være trygt og rart at være aktiv i partiet, og alle har ansvar for at bidrage til en atmosfære, hvor man føler sig velkommen og respekteret uanset køn, seksualitet eller herkomst. Derfor har vi i Radikale Venstre vedtaget en samværspolitik (og har en mangfoldighedspolitik under udarbejdelse). Du finder samværspolitikken her.
Det er et ledelsesansvar at sikre, at samværspolitikken bliver overholdt.

Radikale Venstre har ligeledes iværksat en undersøgelse, som skal afdække omfanget og karakteren af seksuel chikane og sexisme i og omkring Radikale Venstre. Undersøgelsen forventes færdig primo 2021 og vil blive omsat til en handlingsplan. Hvis du gerne vil bidrage til undersøgelsen kan du kontakte Anja Uglebjerg, der er ansvarlig for undersøgelsen, på Anja.Uglebjerg@kvinfo.dk

Du kan altid henvende dig til et formanden i din lokalforening, storkreds eller kommuneforening, hvis du har brug for en snak om omgangstone eller omgangsformen, der hvor du er aktiv i Radikale Venstre.

Hvis du har været udsat for eller vidne til et brud på samværspolitikken, kan du i fuld fortrolighed og helt anonymt henvende dig til den uafhængige kontaktinstans eller samværsteamet. Kontaktinstansen består af fire personer, hvoraf mindst to ikke er medlemmer af Radikale Venstre.

Den uafhængige kontaktinstans består af:

Jeppe Fransson, socialrådgiver, kandidat i socialt arbejde
jeppefransson@gmail.com
61 27 69 88
Medlem af Radikale Venstre

Kristina Siig,  Dr.jur. Professor mso
kms@sam.sdu.dk
22 41 19 04
Medlem af Radikale Venstre

Hanne Frøyr, psykolog
hannefroyr@gmail.com
26 22 61 26

Charlotte Bæk Risbjerg, mediator, MA i Meditation og konfliktresolution
charlotte@risbjergrelation.dk 
21 26 83 18

Du kan også henvende dig til sekretariatets samværsteam. Samværsteamet arbejder aktivt med at udvikle, forankre og gøre opmærksom på samværspolitikken både på Radikale Venstres sekretariat og i landsforbundet. Samværsteamet består af en repræsentant fra sekretariatsledelsen og et medlem af fællesklubben.

Pr. 21. oktober 2020 udgør de to repræsentanter i samværsteamet:

Sekretariatschef
Lars Beer Nielsen,
lars.beer@ft.dk,
61 62 30 19

Politisk konsulent 
Marie de Stoppelaar 
rvmast@ft.dk 
61 62 47 63

Medlemmerne af samværsteamet modtager uddannelse i forebyggelse og håndtering af sager om sexisme og sexchikane.

Både samværsteamet og den uafhængige kontaktinstans har selvpålagt tavshedspligt.

Hvordan håndteres min henvendelse?

Hver sag vurderes og håndteres individuelt og under hensyn til den/de involverede part(er). Du har altid hånd i, hvem der involveres i din sag, men såfremt der skal reageres med en påtale eller mere, vil der altid være mindst tre personer til at håndtere sagen. Det kan du læse mere om her.

Hvis sagen omhandler alvorlige brud på samværspolitikken vil det enten føre til en påtale, degradering eller til afbrydelse af et aktivt virke i Radikale Venstre. Det kan du læse mere om her.

Hvis du i første omgang har kontaktet en lokalforeningsformand, storkredsformand eller samværsteamet, kan disse vurdere, at hændelsen bør behandles af den uafhængige kontaktinstans, såfremt hændelsen har en sådan karakter, at den vil føre til en påtale eller mere.

Kontaktinstansen: Mandat, sammensætning og sekretariatsbetjening

Det er den uafhængige kontaktinstans, som suverænt vurderer, hvorvidt en hændelse skal føre til en påtale eller involvering af en sanktionerende instans.

Kontaktinstansen består af fire personer. Det vægtes at besætte instansen med spredte faglige kompetencer eller erfaringer inden for psykologi, jura, socialrådgivning, konfliktmægling, mediation eller lignende relevante fagområder.

Kontaktinstansen nedsættes første gang af forretningsudvalget og stiller løbende forslag til indsupplering til godkendelse i forretningsudvalget.

Samværsteamet sekretariatsbetjener den uafhængige kontaktinstans.