”Jeg håber og tror, at sommeren i år kan blive nogenlunde normal”

”Jeg håber og tror, at sommeren i år kan blive nogenlunde normal”

Den radikale sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, ser optimistisk på 2021, når det kommer til corona. Forhåbentlig kan vaccinationerne tage fart i første halvdel af året, så den kommende sommer kan blive nogenlunde normal. Men der venter stadig et par hårde måneder, før det for alvor begynder at lysne.

Af Kristian Brandrup

Ifølge Stinus Lindgreen var det forventeligt, at der ville komme ’en anden bølge’ med corona i vintermånederne. Når folk er mere indendørs og rykker tættere sammen, er det naturligt, at smitten stiger:

”På den måde har der faktisk været et ret forventeligt forløb med corona. Vi så ’første bølge’ i foråret, og så aftog det henover sommeren og det meste af efteråret. Nu har vi så set det blusse op igen i de kolde vintermåneder. Derfor skulle vi være særligt forsigtige i julen, og vi må også forvente, at januar og februar bliver nogle hårde måneder, hvor vi må gøre en afgørende indsats for at holde smitten nede”.

Ingen tredje bølge

For at holde smitten nede er det ifølge Stinus Lindgreen særligt vigtigt, at folk bliver ved med at holde afstand og spritte af. Han glæder sig samtidig over, at vi kan begynde at vaccinere folk fra starten af 2021:

”Det er gået exceptionelt hurtigt med at få en godkendt vaccine på plads. Her er det vigtigt at sige, at man ikke har skippet nogen procedurer eller sikkerhedsforanstaltninger for at få vaccinerne godkendt. Man har arbejdet i parallelle spor med mange ting samtidig – hvilket også betyder, at der har været en del spildt arbejde, og der er brugt mange penge. Det ville man normalt prøve at undgå, men i dette særtilfælde med corona har det været afgørende at arbejde så hurtigt som muligt i mange forskellige spor. Og det er den strategi, der nu ser ud til at give pote”. 

Selvom vaccinerne er på plads, betyder det ikke, at vi alle sammen kan blive vaccineret fra i morgen, forklarer Stinus Lindgreen:

”Sundhedsstyrelsen har lavet en prioriteret liste over, hvem der skal vaccineres først. Det bliver de svage og særligt udsatte, som vaccineres først. Herefter bliver det frontpersonalet på vores hospitaler og i vores plejesektor. Dernæst vil man kigge på andre kritiske funktioner i samfundet, for eksempel vores politifolk. Derfor kommer der nok til at gå et halvt års tid, før alle har haft mulighed for at blive vaccineret”.

Samtidig fortæller Stinus Lindgreen, at der stadig er et par usikkerheder i forhold til vaccinen. For eksempel hvor længe effekten af den holder, og om det kan være nødvendigt at blive vaccineret flere gange. Alt i alt er han dog fortrøstningsfuld:

”Normalt vil man med pandemier også se en ’tredje bølge’. Men det ser vi heldigvis ud til at slippe for på grund af vaccinerne. Derfor håber og tror jeg, at sommeren i år kan blive normal og langt henad vejen, som vi kender den”.

For tidligt at fælde dom

Under corona har der løbende været en diskussion af, hvilken strategi der er den rigtige. Har Danmark lukket for meget ned? Skulle vi have gjort mere som i Sverige? Og hvordan balanceres de forskellige hensyn til sundhed, økonomi, borgernes frihed og så videre:

”Selvom jeg på mange måder synes, at vi har haft en fornuftig strategi i Danmark, er det endnu for tidligt at fælde dom over noget. Nu går det store evalueringsarbejde i gang, hvor mange kloge folk vil se nærmere på, hvad fordelene og ulemperne har været ved de forskellige landes strategier. På den måde står vi også bedre rustet, når en ny epidemi rammer”, forklarer Stinus Lindgreen.