Nyt flygtningeudspil bliver en kamp – ikke mindst med den danske regering

Af Morten Helveg

Et heftigt efterår er blæst i gang med Kommissionens udspil til en migrationspagt. Der er grund til at glæde sig over udspillet – men flere punkter er desværre for uambitiøse.

Først og fremmest er det godt, at Kommissionen nu endelig er kommet med et forslag. Der er reelt ingen europæisk asyl- og migrationspolitik i dag, og en fælles løsning er på alle måde bedre end det nuværende anarki.

Vi har lov at håbe, at noget af det her kommer til at virke og fungere i den virkelige verden, og vi har forståelse for, at Kommissionen står med en næsten umulig opgave på grund af landenes modstand – heriblandt Danmarks.

Hvad står der så i Kommissionens forslag?

Hurtigere screening af flygtningene, mere fokus på hjemsendelse af afviste ansøgere og den omstridte solidaritetsmekanisme baseret på frivillighed.

Udspillet lægger op til en hurtigere sagsbehandling gennem en ny fast track procedure, så migranter med minimal chance for at opnå asyl kan sendes hurtigere hjem.

Der skal foretages en hurtig screening af personens identitet, et sikkerheds- og sundhedstjek og en registrering i Eurodac-databasen med fingeraftryk. Den skal være afsluttet inden for fem dage. Det vil samtidig blive besluttet, hvilket EU-land der er ansvarlig for at behandle ansøgningen, og hvilken procedure personen skal igennem.

Man kan frygte, at denne plan vil få det svært, når den møder virkeligheden. Det er svært at se, hvordan man kan screene folks tilknytning på blot fem dage.

Jeg ærgrer mig også over, at der ikke er en bindende omfordeling af flygtninge, der får ophold. Med kommissionens udspil vil der stadig være lande, der slipper billigt, mens andre lande vil have store udgifter forbundet med modtagelsen af migranter. Solidaritet er et nøgleord, men det kniber det desværre med, og derfor er det udvandede kompromis blevet en slags frivillig solidaritet.

Kommissionens nye udspil har allerede fået en lunken modtagelse fra den danske regering med bemærkninger om, at man ikke tror på tvungen omfordeling af flygtninge. Man taler i stedet om, at flygtninge skal have behandlet deres sager udenfor EU, men er ikke i stand til at komme med klare bud på, hvor det skal være. Man har heller ikke lagt sig i selen for at få dette fatamorgana gennemført på EU-niveau og kommissæren på området har afvist tanken som utopisk.

Så hvad vil den danske regering nu gøre? Vil den stadig stå på linje med Ungarn og Viktor Orban og påstå, at der bare skal bygges lejre i imaginære lande, der mest minder om Narnia og Wakanda? Det er uansvarlig og urealistisk.

Det er pinligt, at vi reelt set ikke har rykket os en tomme siden 2015, hvor migranter gik på motorvejene. Vi mangler i den grad et fælles system, der virker. Lige nu lader vi Erdogan afpresse Europa og tage flygtninge som gidsler, og det er selvfølgelig helt uholdbart.

Danmark skal tage sin del af ansvaret. Nu hvor regeringen åbenbart vil basere sin udenrigspolitik på værdier kunne den passende starte med lidt humanisme og tage flygtninge fra den nedbrændte Moria-lejr og lade byer i Danmark, der ønsker det, tage uledsagede flygtningebørn.

Mere generelt skal også den danske regering ind i kampen. Og allerhelst for en fælles, solidarisk flygtningepolitik. Europa-Parlamentet har været klar til at forhandle gennem flere år, men landene har syltet det her og stukket hovedet i sandet.
Nu har EU-Kommissionen spillet ud – lad os håbe, at den danske regering stepper op.