Super Saturday: Nu får alle dialogfora et formandskab

Dialogfora er den politiske motor i Landsforbundet. Hovedbestyrelsen vælger formand og næstformand for de syv eksisterende dialogfora og eventuelt to nye på Super Saturday d. 30. januar. Men hvad er et dialogforum egentlig, og hvilken indflydelse har det? Vi har talt med landsformand, Svend Thorhauge og Louise Vinther Alis fra Dialogforum for Grøn Omstilling.

Af Asger Hagelund

Siden 1905 har udvikling af nye politiske ideer fra græsrødderne været en del af det radikale DNA. Det var idealister fra hele landet, som lavede det grundige forarbejde, der blev til partiets første principper og vedtægter senere kendt som Odenseprogrammet af 1905.

I dag foregår medlemmernes politikudvikling bl.a. i de såkaldte dialogfora, som er en grundpille i Det Radikale Landsforbund. Her kan medlemmer på tværs af geografi og baggrund mødes med hinanden og med folkevalgte for at udvikle ny politik og knytte relationer.

De radikale dialogfora er en unik konstruktion i det politiske liv i Danmark, fordi de hviler i sig selv og ikke er udvalg underlagt nogen. Derfor er de også så vigtige i det radikale landskab, hvor de både skaber kontinuitet og forandring. Ikke så få af vores folkevalgte har trådt deres politiske barnesko i et dialogforum, hvor de kunne dele deres passion og faglighed med andre ligesindede og få en god fornemmelse af de finere strøg i den radikale politik, fortæller Svend Thorhauge, landsformand, og forsætter:

Rigtig meget radikal politik er begyndt som en idé, der er opstået på et politisk værksted eller åbent møde, som har været arrangeret af et dialogforum. Fordi ideer ikke kommer af sig selv, men fødes i en samtale. Derfor er det så betydningsfuldt, at vi har medlemsbaserede dialogfora, som har til opgave at tænke nyt.

 

Hvad laver et dialogforum?

Et dialogforum arbejder med politikudvikling indenfor afgrænset område fx sundhedspolitik. Målet er at fremme den politisk debat i partiet og i offentligheden om fx fremtidens sundhedsvæsen. De store årlige møder, landsmøde, nytårsstævne og folkemøde, er ofte afsæt for mini-konferencer, møder og andre netværksaktiviteter, som et dialogforum har stablet på benene.

Udvikling af ideer som senere bliver til egentlig formuleret politik som landsmøderesolutioner, HB-udtalelser, programmer eller sparring i forhold til konkrete politikudspil fra folkevalgte er også en væsentlig del af arbejdet i et dialogforum.

Vil mindske blinde vinkler

Jeg ringer op til Louise Vinther Alis, formand for Dialogforum for Grøn Omstilling, for at få hendes perspektiv:

”Vi er jo leverandører af viden og holdninger. Vi er drevet af at ville mindske de blinde vinkler i partiets holdninger til grøn omstilling. Derfor lavede vi fx en workshop om danskernes spisevaner og grænserne for politisk indblanding. Det rykkede holdninger internt i partiet. En anden stor opgave er at matche den ekspertviden, som findes i baglandet, med de behov for viden, som de folkevalgte og sekretariatet har. For nyligt har vi lavet oplæg om både ladestandere og biodiversitet. Forhåbentlig bidrager arbejdet til, at vi som parti er bedre klædt på til de svære debatter på det grønne område”, fortæller Louise Vinther Alis.

Hvem samarbejder I med?

”Vi samarbejder med de forskellige ordførere i Folketingsgruppen, som har ansvar for grønne politikområder. Det er bl.a. klima-, natur-, fødevare-, transport- og skatteordførerne. Desuden arbejder vi tæt sammen med de politiske konsulenter på sekretariatet”, svarer Louise Vinther Alis

Samarbejder I også med kommunal- og regionalindvalgte. Det grønne fylder jo også meget i kommuner og regioner?

Det vil vi gerne, men det ikke noget, som vi gjort super meget ud af endnu. Vi tænker dog KRV21 ind i vores arbejde, og for nylig afholdte vi et politisk værksted om grøn politisk aktivisme og kampagne i forbindelse med valget i november, fortæller Louise Vinther Alis.

Kan du anbefale at være formand for et dialogforum?

Helt klart. Det er meget givende og en god træning. Man bliver dygtig til at lede græsrødder, der går ind i arbejdet, fordi de brænder for en sag, siger Louise Vinther Alis til slut.

Hvis du er interesseret i at stille op som formand eller næstformand for et dialogfora, kan du skrive til Tine Holst, der er landsforbundets nye udvalgskoordinator og som glæder sig meget til samarbejdet med formandskaberne. Hendes email er: tineholst@hotmail.com.

Hvis du er interesseret i at høre mere om arbejdet i de enkelte dialogfora, kan du tilmelde dig information fra dem på den radikale selvbetjening: mit.radikale.dk