Navne og begivenheder december 2020

November måned er gået med massevis af radikal aktivitet, herunder efterårsmøde, kampagnetræf og hovedbestyrelsesmøde, og det blev markeret, at der nu er under et år til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021. På den kortere bane kigger vi frem mod december måned og videre mod nytårsstævnet i januar 2021.

Nyt principprogram: Storkredsmøder gennemført

Tirsdag den 24. november afsluttedes en række af ti storkredsmøder om det nye principprogram, denne gang på Bornholm. Det er blevet til ti møder hvor der både har været en tydelig rød tråd mellem diskussionerne fra møde til møde, men ligeledes har der også været lokale særpræg fra storkreds til storkreds.

Fra møderne medtager skrivegruppen en masse input, både på mundtlig form fra selve møderne, og i form af de skriftlige refleksioner, som de mange deltagende medlemmer efterfølgende har sendt ind. Derved har skrivegruppen fået svar på nogle af de helt grundlæggende spørgsmål om det nye principprogram; hvem er det til, hvordan skal det bruges, og hvilke principper er vigtigst for Radikale Venstres medlemmer.

Disse mange input tager skrivegruppen nu med videre i både skriveprocessen, men ligeledes i planlægningen af fem temamøder, der vil blive afholdt i foråret. Dato og temaer for disse følger, og vi vil opfordre alle interesserede til at være med.

 

Nytårsstævne 2021 – Velfærd under pres: Kernevelfærd, demografi og ulighed

På grund af corona-restriktionerne bliver det desværre ikke muligt at afholde årets radikale nytårsstævne under de klassiske rammer på Nyborg Strand. Men afholdes – det skal det!

Derfor inviterer vi i stedet til digitalt Nytårsstævne lørdag d. 9. januar kl. 09.45-16.00.

Læs mere om nytårsstævnet, herunder program på dette link: 
https://www.radikale.dk/content/nyt%C3%A5rsst%C3%A6vne-1 

Tilmelding sker via dette link: https://podio.com/webforms/25452825/1889126

 

Super Saturday den 30. januar

På hovedbestyrelsesmødet den 30. januar 2021 er der lagt op til en sand ’Super Saturday’. Her skal der nemlig vælges et formandskab med en formand og en næstformand til samtlige radikale dialogfora, som er:

  • Erhvervs- og vækstpolitik
  • Europapolitik
  • Grøn omstilling
  • Kunst og kulturpolitik
  • Socialpolitik
  • Sundhedspolitik
  • Uddannelse og forskning

Formandskabet vælges for to år, dog således, at formand og næstformand fremover ikke vælges samtidig, men forskudt af hinanden med et års mellemrum.

Dette sker på baggrund af, at hovedbestyrelsen på sit møde 3. oktober 2020 lavede nye retningslinjer for dialogfora, der betyder, at det er et formandskab, der tilrettelægger arbejdet i det enkelte dialogfora.

Tidsfristen for indsendelse af kandidatpræsentationerne er tre dage før ’Super Saturday’.

Mere info om valgene til dialogfora følger.

Læs mere om Radikale Venstres retningslinjer for dialogfora her: https://www.radikale.dk/content/retningslinjer-radikale-venstres-dialogfora