Navne og Begivenheder April 2021

25. april: Foreningstræf

Til foreningstræffet er der mulighed for at komme i dybden med forskellige foreningspolitiske temaer og problemstillinger. I år har foreningstræffet et særligt fokus på kommunal- og regionsrådsvalget, men der vil også være mere generelle foreningspolitiske emner på dagsorden.

Du kan se det foreløbige program for foreningstræffet her: https://www.radikale.dk/content/foreningstr%C3%A6f-2021

Og tilmelde dig via denne Podio-formular: https://podio.com/webforms/25873389/1935370 


24. april: Politisk forårsmøde

Traditionen tro holder vi politisk forårsmøde, hvor der er mulighed for at komme i dybden med mange forskellige politiske emner. Forårsmødet vil bestå af dels fællesoplæg og –debat, blandt andet med Sofie Carsten Nielsen og folketingsgruppen, og dels af workshops i partiets forskellige dialogfora.

Du kan se det foreløbige program for forårsmødet her: https://www.radikale.dk/content/for%C3%A5rsm%C3%B8de

Og tilmelde dig via denne formular: https://podio.com/webforms/26014994/1950996 


24. april: Samtaledag med Dialogforum for Europapolitik om Retsstatsprincipper og traktater

Dialogforum for Europapolitik afholder deres tredje samtaledag i forbindelse med forårsmødet med deltagelse af Guy Verhofstadt, tidl. belgisk regeringsleder og leder af ALDE-gruppen i Europa-Parlamentet.

Deltag allerede nu ved at besvare dette spørgeskema: https://da.surveymonkey.com/r/RV-konference-om-eu.

Se mere i Radikalt dialogforum for Europapolitik https://www.facebook.com/groups/rveupol.


10. april: Samtaledag med Dialogforum for Europapolitik om IT og digitalisering

Dialogforum for Europapolitik fortsætter deres nye initiativ med emnebaserede samtaledage om EU's fremtid. Samtaledagene har til mål at samle et radikalt holdningspapir om dagens emne. Holdningspapirerne er Radikales indspark til Conference on the Future of Europe og vil danne grundlag for resolutioner, som vi kan stille til vores europæiske paraplyorganisation ALDE.

Deltag allerede nu ved at besvare dette spørgeskema: https://da.surveymonkey.com/r/RV-konference-om-eu.

Tilmelding og deltagelse foregår via Facebook. Se mere under Radikalt dialogforum for Europapolitik https://www.facebook.com/groups/rveupol.


8. april: Medlemsmøde om landdistrikter med Kathrine Olldag

Der er åbent møde om landdistrikter for alle medlemmer af Radikale Venstre den 8 april fra 19:00-21:00 over Zoom. Kathrine Olldag er i gang med at udarbejde et landdistriktsudspil og inviterer derfor dig til at komme med input og ideer til, hvordan fremtiden skal se ud for Danmarks landdistrikter.

Har du konkrete input, er du meget velkommen til at sende dem direkte til Kathrine (Kathrine.Olldag@ft.dk) på mail.

Du skal tilmelde dig mødet for at kunne deltage. Tilmeldingsfrist er onsdag den 7. april klokken 12:00. Du tilmelder dig ved at sende en mail til Sofie Holm (sofie.holm@ft.dk).

Se mere på det nye medlemsnetværk: https://www.medlemradikale.dk/default.asp?frontNav=1&frontID=1&moduleStep=1&newsID=27


Indkaldelse til landsmøde 18. og 19. september

Jævnfør vedtægterne indkaldes der hermed til Radikale Venstres landsmøde 18. og 19. september i år. Nærmere program og mulighed for tilmelding følger. Vi håber, at coronaen er tilpas på afstand til september, så vi kan holde et så normalt landsmøde som muligt i de vante omgivelser og rammer. Derfor er det også planen, at landsmødet afholdes på Hotel Nyborg Strand. Mere info følger.