Mød Radikal Ungdoms nye formand

På Radikal Ungdoms landsmøde i midten af august blev Jacob Robsøe valgt som ny landsformand. Han vil sætte fuld blus på klima, uddannelse og ligestilling – men også skolevalget og kommunalvalget bliver to hovedprioriteter for Radikal Ungdom.

Af Kristian Brandrup

Det stod ikke skrevet i Jacob Robsøes egen politiske plan, at han skulle være formand for Radikal Ungdom. Men efter flere opfordringer og grundige overvejelser, begyndte tanken at bundfælde sig hos ham:

”Jeg havde slet ikke tænkt, at jeg skulle være formand. Men på den anden side ville jeg gerne bidrage til at styrke og samle vores forening. Derfor besluttede jeg at stille op,” siger han og fortsætter:

”Jeg sagde samtidig, at jeg ville være meget ærlig. Jeg vil ikke lade som om, at jeg har styr på det, hvis det ikke er rigtigt, og jeg er faktisk bange for ikke at være dygtig nok. Jeg tror, at ærlighed er helt afgørende for, at vi kan have en velfungerende forening. Og her vil jeg gerne gå forrest med et godt eksempel og lægge min egen usikkerhed på bordet.” 

 

”Vi kommer til at have et stærkt fokus på klima, uddannelse og ligestilling. Klimakampen er utrolig vigtig og kræver gennemgribende ændringer i vores skattesystem, vores liv og kultur."

- Jacob Robsøe

 

Klima, uddannelse og ligestilling

Politisk er den nye landsformand dog helt klar til at være i frontlinjen. Han har allerede udpeget nogle centrale fokusområder, som bliver afgørende for Radikal Ungdom i den kommende tid:

”Vi kommer til at have et stærkt fokus på klima, uddannelse og ligestilling. Klimakampen er utrolig vigtig og kræver gennemgribende ændringer i vores skattesystem, vores liv og kultur. Uddannelsespolitikken skal nytænkes, for eksempel ved at afskaffe folkeskolens afgangsprøve. Og i forhold til ligestilling har vi en helt palet af tiltag fra øremærket barsel og bedre seksualundervisning til styrkede LGBT-forhold og juridisk forældreskab til mere end to forældre. Så der er nok at tage fat på”, forklarer Jacob Robsøe og uddyber med endnu et eksempel:

”Også på den udenrigspolitiske dagsorden er der helt centrale emner at tage fat på. For eksempel forholdet mellem Hongkong og Kina, hvor vi ser kineserne undertrykke helt basale menneske- og frihedsrettigheder. Her duer det simpelthen ikke at sige, at det er en dårlig økonomisk forretning at være imod Kina. De demokratiske værdier skal vægtes højere end økonomiske fordele – specielt overfor kineserne."

Foreningsudvikling og ligestilling

Det er ikke kun politisk, at Jacob Robsøe har visioner for Radikal Ungdom. Også når det kommer til foreningsudviklingen og interne forhold, er han klar med nye idéer:

”Jeg vil have et stærkt fokus på vores lokalforeninger. Vi er ikke altid gode nok til at hylde vores foreninger og påskønne det store arbejde, de leverer. Derfor bliver det en vigtig opgave for mig som formand at skabe de nødvendige rum og muligheder for, at vores foreninger kan mødes på tværs, give hinanden sparring og blive værdsat for deres arbejde.”

En anden ting, som den nye forman vil fokusere på, er ligestillingsudfordringerne i foreningen:

”Vi kan se, at vores mandlige medlemmer tager ordet langt mere til møderne, og vi kan se, at vores kvindelige medlemmer ofte påtager sig praktiske roller. Ofte ender de kvindelige medlemmer på organisatoriske poster, mens de mandlige ender på politiske poster. Det vil vi gerne se, om vi kan gøre noget ved og få ændret nogle strukturer.”

Skolevalg og kommunalvalg

To andre vigtige nedslagspunkter i den kommende tid bliver skolevalget og kommunalvalget. Jacob Robsøe fortæller, at der allerede nu er gået et arbejde i gang i Radikal Ungdom med at forberede det kommende skolevalg, der finder sted i starten af 2021. Skolevalget har fundet sted hvert andet år siden 2015, og det er eleverne i 8., 9. og 10. klasse, som stemmer:

”Jeg glæder mig helt vildt til skolevalget. Radikal Ungdom har jo en tendens til at få flere stemmer, end Radikale Venstre gør til folketingsvalg. Det betyder, at der er en masse ungradikale mennesker derude, som vi skal appellere til”, siger han og perspektiverer det til kommunalvalget, der ligger i november 2021:

”På den måde bliver skolevalget en mulighed for som radikal debattør at prøve sig selv af. Man kan finde ud af, om man kan lide de politiske debatter, og om det føles komfortabelt at være i den radikale frontlinje. Det kan man så tage med videre til kommunalvalget, hvor vi satser på at have cirka 25-35 ungradikale kandidater over hele landet klar til kamp. Det bliver godt, spændende og helt sikkert utrolig lærerigt.” slutter Jacob Robsøe.

Man kan i øvrigt møde Jacob Robsøe til Radikale Venstres landsmøde den 19. september, hvor han om formiddagen holder Radikal Ungdoms beretning fra landsmødets talerstol.


Om Jacob Robsøe:

• 24 år, bor i København.

• Læser en kandidat i politik og kommunikation.

• Formand for Radikal Ungdom siden august 2020.

• Bror til det radikale folketingsmedlem, Katrine Robsøe.

• Politisk forbillede: Rufus Gifford.

• Hvorfor Radikal Ungdom? Fordi vi tror på det bedste i mennesker, kæmper for bedre muligheder til alle og udvikler vores medlemmer.

• Hvad er meningen?
At skabe de bedste muligheder for udvikling af medlemmerne, samtidig med at vi kæmper de vigtigste politiske kampe og skaber opmærksomhed om