Karen Nøhr takker af efter 42 år i den radikale hovedbestyrelse

Af Natacha Gravergaard

Karen Nøhr har været medlem af Radikale Venstre siden 1962 og en aktiv del af partiet lige siden, hun meldte sig ind. Hun har haft mange forskellige tillidsposter gennem årene, både i lokalbestyrelsen på Fyn og i partiets landsforbund, hvor hun har været medlem af forretningsudvalget og næstformand for partiet. Og så er hun også den sidste radikale amtsborgmester, partiet nåede at have, inden amterne blev nedlagt.

Sideløbende med de mange forskellige poster i partiet har hun desuden været en fast del af hovedbestyrelsen siden 1978. Men for nylig meddelte Karen Nøhr, at hun ikke genopstiller til hovedbestyrelsen. Hun deltog derfor i sit sidste hovedbestyrelsesmøde den 29. maj. I den anledning fortæller hun her om sin tid i partiet og i hovedbestyrelsen.

 

Kan du huske, hvornår du vidste, at du var radikal for første gang?

Jeg voksede op under krigen, og min far var aktiv modstandsmand, og det prægede hele min opvækst. Da krigen var slut, havde jeg en fysiklærer, der fik mig ind i en forening, der hed ’Een Verden’, som var en bevægelse, der gik ind for at undgå krig i fremtiden. Foreningen blev senere en del af FN. Jeg blev altså politisk vakt, allerede mens jeg stadig gik i skole. Og da man på det tidspunkt ønskede at være fredsbevarende, så var Det Radikale Venstre jo partiet. Så det lå i kortene, at jeg skulle stemme på Det Radikale Venstre, da jeg skulle stemme for første gang i 1957. Jeg var 23 år, da jeg måtte stemme første gang”.

At Karen Nøhr sidenhen skulle vise sig at blive en meget aktiv del af partiet skyldes, ifølge hende selv, at hendes mand var en meget stor støtte og opbakning:

”Jeg havde meget stor hjælp af min mand politisk. Det var ikke alle mænd, der ville have syntes, at det var en god idé, at jeg engagerede mig så aktivt i Det Radikale Venstre. Men vi var heldigvis enige i politik”.

 

Du har nu meddelt, at du efter 42 år ikke genopstiller til hovedbestyrelsen.
Hvordan kan det være?

”Jeg synes, at der skal nogle yngre til. Jeg bliver 88 år, og det må da være nok, at jeg har været med siden, jeg var 23. Godt nok ikke i hovedbestyrelsen, men været aktiv radikal” fortæller Karen Nøhr, griner og fortsætter:

”Jeg havde faktisk regnet med, at jeg var blevet suppleant på et tidspunkt, og at det så havde ført med, at jeg trak mig. Men jeg har haft gode stemmetal og opbakning hele tiden”.

Den plan lykkedes altså ikke, og Karen Nøhr har derfor selv måttet træffe beslutningen om at stoppe i hovedbestyrelsen. Men hun fortæller også, at hun kommer til at savne arbejdet:

”Jeg kan heldigvis stadig komme til både landsmøder og Nyborg Strand, hvis jeg kommer til at savne det for meget. Jeg skal nok finde ud af, hvad jeg kan være med i”.

Selvom Karen Nøhr stopper i hovedbestyrelsen, fortsætter hun med at være aktiv i partiet på anden vis. Hun fortsætter blandt andet i lokalbestyrelsen i Assens på Fyn.

 

Karen Nøhr

Alder: 87 år, født 17. juni 1933

Uddannelse: Laborant, lægesekretær og fhv. amtsborgmester

Medlem af Radikale Venstre siden 1962

Politisk liv
• Medlem af lokalbestyrelsen i Assens, Radikale Venstre 1962-nu
• Medlem af Glamsbjerg Kommunalbestyrelse, 1973-74 og 1978-94, og formand for Uddannelses- og Kulturudvalget, 1978-86 og 1990-94
• Medlem af Radikale Venstres hovedbestyrelse, 1978-2021
• Formand for partiets Kulturudvalg, 1978-80 og for Uddannelsesudvalget, 1980-83
• Medlem af Det Radikale Venstres forretningsudvalg, 1979-90
• Næstformand for Det Radikale Venstre, 1983-90
• Medlem af Fyns Amtsråd, Det Radikale Venstre, 1990
• Amtsborgmester, Fyns Amt, 1994-2001

Ved siden af det politiske har Karen Nøhr bestredet forskellige tillidsposter, herunder som bestyrelsesmedlem i Hjerteforeningen 1994-2003. Hun har også været medlem af bestyrelsen for Samarbejdsudvalget for de Videregående Uddannelser, Odense Teater og Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling på Fyn.

Hvad har været det bedste ved at være med i partiet og hovedbestyrelsen i så mange år?

”Det er jo, at jeg har fået så mange gode, radikale venner, og at jeg har fået lov til at være med til så mange spændende møder med så mange spændende mennesker. Jeg har både siddet i kredsbestyrelse med Hilmar Baunsgaard og Niels Helveg, og jeg havde en del år et ret nært samarbejde med Marianne Jelved. Mens jeg sad i Forretningsudvalget, var det Thorkild Møller, der var landsformand for partiet, og det var også spændende at være sammen med ham. Han var og er et meget regulært menneske. Og vi må ikke glemme årene med Margrethe Vestager, hun bragte jo virkelig partiet i fokus”, fortæller Karen Nøhr.

Karen Nøhr fremhæver desuden særligt de seneste år under den nuværende landsformands ledelse som en tid, hun vil huske for noget godt:

”Jeg synes vores nuværende formand, Svend Thorhauge, som jo så desværre ikke genopstiller, har gjort det fantastisk godt. Han har evnet at forny partiet, og det har glædet mig meget. Jeg synes, at han har fået gennemført rigtig mange gode ting”.

Hvad har været det værste ved at være med i partiets hovedbestyrelse i så mange år?

 ”Jeg har altid syntes, at det har været slemt, når partiet gik meget tilbage. Der har været sådan en bølgegang, at når vi vandt mange stemmer, så var det næsten givet med garanti, at vi gik ned næste gang. Jeg kan stadigvæk huske, da vi var kommet helt ned på at have seks folketingsmedlemmer. Der sagde Kristen Helveg, at ’hvis vi taber syv igen næste gang, så kommer vi til at skylde’. Det synes jeg var ret slemt” fortæller Karen Nøhr og fortsætter:

”Derudover har det været hårdt med den digitalisering, der er sket over årene. Særligt det seneste år, hvor alle hovedbestyrelsesmøderne har foregået digitalt”.

Heldigvis blev Karen Nøhrs sidste hovedbestyrelsesmøde afholdt fysisk på Nyborg Strand 29. maj. Hun fik derfor mulighed for at afslutte sin 42 år lange periode med plads i hovedbestyrelsen på normal vis, og det var hun rigtig glad for:

”Jeg er meget glad for, at vi kunne samles i Nyborg i dag. Det er selvfølgelig vemodigt at sige farvel, men jeg er glad for selv at træffe beslutningen. Nu får jeg mere tid til mine børnebørn og hus og have”.

Karen Nøhr fik på mødet desuden overrakt en buket blomster af landsformand Svend Thorhauge, som tak for den store indsats i hovedbestyrelsen gennem årene:

”Det er meget flot, at jeg fik overrakt en så smuk buket med så flotte ord fra formanden efterfulgt af applaus fra hele hovedbestyrelsen. Helt tilfældigt matcher buketten ovenikøbet den bluse, jeg har på i dag”, fortæller Karen Nøhr både smilende og berørt.