Hanne Ringgaard: ”Medbestemmelse skaber bæredygtige løsninger”

Hanne Ringgaard Møller er netop blevet genvalgt som Radikale Venstres spidskandidat i Svendborg Kommune. Hun har siddet i byrådet siden 2013, og ved sidste valg i 2017 fordoblede hun sit personlige stemmetal. Vi har taget en snak med Hanne Ringgaard Møller om bæredygtighed, lokalt engagement i politik og det kommende kommunalvalg i efteråret.

Af Nathalie Michelle Kold-Hansen og Asger Hagelund

Hvad betyder bæredygtighed for dig?

Jeg tror på, at forandringer i lokalsamfundet bliver bæredygtige, når de bygger på medbestemmelse og meningsfuldhed for de mennesker, som berøres af beslutningerne.  Jeg tror ikke på topstyring. Det er ikke bæredygtigt kun at fokusere på sine egne politiske idéer og arbejde ud fra dem. I stedet må man som lokalpolitiker gribe udefrakommende idéer. De fleste mennesker har gode idéer uanset politisk baggrund. Det er også af den grund, vi har etableret lokaludvalget (som Hanne er formand for red.) og de 12 lokalråd i Svendborg Kommune.

Hvad har jeres tanker været i forhold til etableringen af de 12 lokalråd?

”Lokalrådene er lavet for at give landsbyerne et løft. Blandt de 12 råd i lokalområderne i Svendborg Kommune sidder der borgere, som er udpeget af de andre indbyggere i lokalområdet. Her kan de søge midler til opstart af egne projekter i de mindre byer. Det skaber et løft i lokalsamfundene, og flytter beslutninger ud af rådhuset og ind i landsbyerne. Jeg håber, at det forsætter i fremtiden, når de nye lokaludvalg bliver sammensat efter valget”.

Hvad ser du som den største udfordring i Svendborg Kommune?

”Dårlig trivsel og mental sundhed er en stor udfordring. Vi har 256 unge, som hverken er i uddannelse eller i job. Vi vil meget gerne kunne identificere dem, og hjælpe dem i gang. Jeg tror at nøglen til det er en styrkelse af foreningslivet, især i de mindre lokalområder, så det ikke kun er Svendborg by der oplever vækst. Det skal også gøres mere attraktivt at være bosat i lokalområderne. Det er et område, som kommer til at fylde for os i valgkampen.

Hvordan bruger du dine egne erfaringer som bl.a. iværksætter indenfor det sundhedsfaglige område i dit politiske arbejde?

”Jeg tror at min erfaring som underviser på University College Lillebælt, har været med til at give mig kundskaber til at kunne stå frem, samarbejde og formidle overfor en forsamling. Når jeg sidder og arbejder i de forskellige udvalg, har netop disse kundskaber hjulpet mig med at kunne samarbejde på tværs af partier, lytte til andres idéer, og finde en fælles løsning på trods af uenigheder”.

Hvad er dine politiske visioner og ambitioner for det kommende valgkamp?

”Jeg føler først og fremmest, at jeg har god opbakning fra bestyrelsen, og det er selvfølgelig noget af det vigtigste for mig. Derudover arbejder vi i partiets lokale valgudvalg med en strategi, som fokuserer på at finde anledninger, hvor vi kan formidle et budskab til en bestemt målgruppe.  Disse budskaber skal være med til at forme et grønnere, friere og stærkere Svendborg”.

Hvad glæder du dig allermest til ved valgkampen?

”Jeg glæder mig til at gå på gaden til sommer, være sammen med de andre 15 kommunalvalgskandidater og føre valgkamp som et team”.

Hvis du må vælge 3 værdier der kendetegner dig, hvad er det så?

”Loyalitet, det skal være sjovt, samt borgerinddragelse og medbestemmelse”.

 

Profil: Hanne Ringgaard Møller

Alder: 56 år

Lektor University College Lillebælt Erhvervsakademi og Professionshøjsko

Uddannelse: Aut. Fysioterapeut, Diplom i Ledelse, Msc. i Rehabilitering – Syddansk Universitet,le


Politisk karriere:
Svendborg Byråd – 2013 – nu

Formand for Social og Sundhedsudvalget 2013-2017

Formand for Lokaludvalget - 2017 - nu

Radikale Venstres spidskandidat i 2017 og 2021


Beskæftigelse:
Lektor, University College Lillebælt

Selvstændig fysioterapeut samt grundlægger og leder af behandlingsstedet Balladen


Andet:
Hovedbestyrelsesmedlem i Kræftens Bekæmpelse

Svendborg Gymnasiums bestyrelse

Integrationsrådet