En radikal ildsjæl takker af for nu

Bitten Schjødt Kjær stopper på posten som radikal landsnæstformand til landsmødet i september. Hun kan se tilbage på tre år med fuld fart på foreningsudvikling, valgkampe og stærke relationer på tværs af landet.

Af Kristian Brandrup

Hvis man spørger Bitten Schjødt Kjær, om det er en svær beslutning at skulle træde tilbage som landsnæstformand på det forestående landsmøde, er svaret klassisk radikalt: Både ja og nej:

”Jeg har mødt så mange gode radikale medlemmer rundt i hele landet, som jeg har fået en stærk relation til, og som jeg har den dybeste respekt for. Næstformandsposten er et fantastisk hverv, hvor man tager ansvar for at få flere engageret i partiet og kæmper for et grønnere, friere og stærkere samfund. Det arbejde har jeg været utroligt glad for”, forklarer Bitten Schjødt Kjær og fortsætter:

”Men de tre år, som jeg havde lovet landsmødet, at jeg ville give til partiet, er nu gået, og jeg kan se tilbage på mange resultater, som jeg glæder mig over. Samtidig har jeg fået nyt job som efterskoleforstander, der tager tid og kræfter. Derfor er det både med vemod men også afklaring, at jeg giver stafetten videre.”

”Vores stærke foreninger har været helt afgørende for, at vi kunne føre så flotte valgkampagner sidste år, som vi gjorde. For det gør en markant forskel, når alle tager fat, og vi løfter i flok. Det skaber simpelthen grobund for gode valgresultater.”

- Bitten Schjødt Kjær, næstlandsformand

Foreningsudvikling som hjertebarn

I de tre år, Bitten Schjødt Kjær har været næstformand, har hun i særlig grad haft fokus på at udvikle de radikale foreninger rundt om i landet:

”I forretningsudvalget satte vi et systematisk arbejde i gang for at udvikle vores foreninger. Vi vidste, at der ikke var noget quickfix, men at det krævede grundigt arbejde. Derfor har vi gjort meget ud af at komme rundt i hele landet og besøge foreninger for at skabe den personlige relation,” fortæller hun og fortsætter:  

”Vi har arbejdet med vidensdeling og samarbejde på tværs af foreninger, og vi har løbende bidraget med værktøjer inden for alt fra medlemsfastholdelse og politikudvikling til afholdelse af gode møder og valgkampsplanlægning.”

Et stort fokus på vidensdeling og samarbejde på tværs af foreninger var ligeledes bevæggrunden for at etablere et årligt foreningstræf for radikale medlemmer:

”Jeg er utrolig glad for, at vi har fået lagt et landsdækkende foreningstræf i foråret som en fast del af den radikale kalender. Det skaber sammenhængskraft på tværs af partiet, det giver mulighed for sparring på aktuelle problemstillinger, og det skaber personlige relationer, som er guld værd i et parti som Radikale Venstre, der i høj grad består og drives af græsrødder.”

Samtidig peger Bitten Schjødt Kjær på, at det også kan ses på bundlinjen, når foreningslivet trives:

”Vores stærke foreninger har været helt afgørende for, at vi kunne føre så flotte valgkampagner sidste år, som vi gjorde. For det gør en markant forskel, når alle tager fat, og vi løfter i flok. Det skaber simpelthen grobund for gode valgresultater.”

 

Ikke færdig i partiet

Selvom Bitten Schjødt Kjær godt nok træder tilbage som landsnæstformand, er hun ikke færdig med at engagere sig i partiet:

”Jeg kommer fortsat til at bidrage til den radikale sag, blot på lidt andre måder. Det kan dels være i Nordjylland, hvor jeg bor, og hvor jeg gerne bidrager til foreningsudviklingen og det interne arbejde. Og det kan dels være ved at engagere mig i min politiske hovedinteresse, nemlig skole og uddannelse, hvor jeg også gerne giver mit besyv med i partiet. Så der bliver masser af måder, jeg kan bidrage på”.

Bitten Schjødt Kjær medgiver dog, at hun kommer til at savne næstformandsposten og den megen aktivitet, der følger med hvervet:

”Jeg kommer til at savne den daglige kontakt med vores fantastiske medlemmer, og den lette adgang til vores folkevalgte, både på Christiansborg og rundt i landet. For det giver i den grad mulighed for at præge vores parti og vores samfund,” fortæller Bitten Schjødt Kjær, inden hun slutter af i klassisk radikal stil:

”Men muligheden for at kæmpe for et grønt, frit og stærkt samfund findes jo ikke kun i det partipolitiske. Den mulighed findes i høj grad også i civilsamfundet og i skoleverdenen, og det glæder jeg mig til at bidrage til.”

Radikale Venstre vælger ny landsnæstformand på landsmødet den 19. september.


Om Bitten Schjødt Kjær

• 51 år.

• Landsnæstformand for Radikale Venstre siden 2017.

• Politisk forbillede: Marianne Jelved.

• Yndlingscitat: Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet. (Den lille Prins)

• Hvorfor Radikale Venstre? Fordi vi stadig har brug for at kæmpe for ligeværd og frihed.

•Hvad er meningen med det hele? At jeg som enkelt person bidrager til fællesskabet.