DEN GRØNNE BETÆNKNING: BÅL, KAFFE OG SAMTALER OM FOLKESKOLEN

Det er søndag morgen, og mens jeg sætter kaffen på bordet, ser jeg ud ad vinduet og håber, at det vil klare lidt op. For i dag har jeg inviteret til samtale om Folkeskolen rundt om bålet i min have. Seks forskellige mennesker har sagt ja til på skift at komme forbi, og jeg glæder mig.

Af Line Krogh Lay, Udskolingslærer, radikal og Kommunalbestyrelsesmedlem i Stevns Kommune

EN HEKTISK BEGYNDELSE, MEN EN PROCES MED STORT POTENTIALE!

Sidste mandag havde Lotte Rod og Marianne Jelved inviteret til intromøde for at fortælle om tankerne bag det stort anlagte skoleprojekt, hvor vi skal forsøge at få så mange forskellige mennesker med interesse for skolen i tale. Vi blev opfordret til at lave et formøde, så jeg lavede et opslag på Facebook og delte det på en af de lokale debatsider. Jeg inviterede til bål, kaffe og samtaler om Folkeskolen i min have og satte hele søndagen af. Der kom ret hurtigt konstruktiv respons i tråden og mange gode tanker fra mennesker, der ville gerne bidrage, selvom de ikke kunne nå at mødes med mig. Flere henvendte sig personligt for at høre nærmere om projektet. Seks personer sagde ja til at komme forbi – ingen af dem med tilknytning til Radikale men med det vigtige til fælles, at de brænder for Folkeskolen, og de mener, at Folkeskolereformen har brug for en grundig revision.

BÅL, KAFFE OG SAMTALER

Nu sidder jeg her så med min avis og min formiddagskaffe, og glæder jeg mig meget til samtalerne. Heldigvis er det klaret op, og de første samtaler foregår i solen, men senere på dagen må vi nok trække ind i drivhuset. Vi når vidt omkring og helt ud i hjørnerne af Folkeskolen. Vi rives med og glemmer tiden, mens sol og skyer aflæser hinanden på himlen, så nogle af samtalerne overlapper hinanden. Sidst på dagen er jeg træt men meget inspireret. Jeg har fået nogle gode og meget forskellige kontakter, som gerne vil mødes igen.

Herunder aften sidder jeg og ser på noterne fra mødet. Særligt to af de gæsterne havde mange indspark. Den ene, Inger Brøndsted, har været skolelærer og skoleleder i mange år. Den anden, Vera Rahbek, deltager mere af personlig interesse. Den ene har en analytisk og konkret tilgang, og den anden en mere holistisk tilgang.

Deres input er meget forskellige, og nogle af dem har sat tanker i gang hos mig. Selvom jeg har været udskolingsskolelærer i tyve år er jeg faktisk blevet udfordret på min egen holdning til skolen på flere punkter, og jeg kan mærker, at jeg skal gå og tygge lidt videre på nogle af tingene.

Mange ting er vi helt enige om. Eksempelvis at der skal mere frihed til skolerne og fokus på god ledelse og lærere. Inger nævner også behovet for en ny ledelsesstruktur, og at man skal passe på overadministration og detailstyring, mens Vera ønsker mere ånd og kreativitet i skolen.

Hvad er skoleprojektet og hvordan kan man være med?

Hvad er meningen med skolen? Svaret på det spørgsmål søger Marianne Jelved og Lotte Rod svaret på gennem afholdelsen af en lang række samtaler om vores skole fordelt over foråret og sommeren.

Vær med til samtalerne og bliv klogere på, hvordan vi sammen kan løfte skolen.

Skolen er 20´ernes store velfærdsprojekt for Radikale Venstre. Vi vil løfte skolen. Alle børn skal føle sig set og hørt. Alle børn skal have en ven. Alle børn lærer at læse, regne og skrive. Spørgsmålet er, hvordan vi opnår de mål? Vi kender langtfra alle svarene på forhånd. Tværtimod skal svarene findes i samarbejde med dem, det handler om. Lærerne. Forældre. Elever. Eksperter. Vi vil ikke bare blive klogere. Målet er en bred, folkelig debat om vores skole og hvad meningen med den er.

Læs mere om samtalerne her og læs mere om, hvordan du har mulighed for at bruge det i valgkamp, hvis du er kommunalvalgskandidat her: https://fremad.radikale.dk/nyheder/voresskole/

Tilmeld til skolesamtalerne: https://podio.com/webforms/25881903/1936368

Brug for mere information? Så tøv ikke med at kontakte medarbejder, Magnus Witt (6162 3825 & magnus.witt@ft.dk)

MANDAG OG FØRSTE SAMTALERUNDE

Efter en virkelig positiv dag ved bålet i går, har jeg set frem til Marianne Jelveds og Lotte Rods første samtaledag. Jeg kan desværre kun deltage om aftenen. Jeg skal se paneldebatten mellem Gordon Ørskov Madsen (formand for Danmarks Lærerforening) Susan Hart (cand. psyk.) og Stefan Hermann (rektor for Metropol) tegner godt, og jeg er spændt på, hvordan formen vil fungere online.

Debatten er virkelig interessant, og kommentarerne i tråden er mange. Det er fedt at se så mange inspirerede mennesker samlet på et sted. Jeg noterer mig, at Louise Klinge er med blandt deltagerne i tråden. Jeg var på mit arbejde igennem et forløb om relationskompetencer med hende. Ikke noget banebrydende, men det skabte en øget opmærksomhed om, hvor vigtig relationen til eleverne er i forbindelse med at skabe trygge læringsrammer – og hvor svært noget så simpelt indimellem kan være, hvis rammerne er for rigide.

Spørgsmålene fra de mange deltagere er kvalificerede, og Bitten styrer os godt igennem. Selvom der er uenigheder på enkelte konkrete punkter, er der dog meget, der peger i samme retning. Vi skal træffe nogle valg i forhold til, hvad det er, vores Folkeskole skal kunne. Vi kan ikke bare blive ved med at fylde på, og der skal mere frihed til den enkelte skole og tillid til lærernes mestring af deres fag.

Det er en god aften, men tiden er knap, så jeg savner at komme et spadestik dybere. Jeg savner også, at Lotte og Marianne kommer lidt mere på banen for at høre, hvad de tager med sig. Jeg er spændt på, hvordan de vil samle op på de enormt mange og i nogle tilfælde modsatrettede indspark, uden at det ender med enten at blive for fluffy eller for detailorienteret. Og allervigtigst, at lærere, pædagoger og ledere kan se sig selv i det. Det er så vigtigt, at store forandringer har nøglepersonerne med ombord. Uanset hvad, så glæder jeg mig til næste runde – og især glæder jeg mig til bedre tid til at forberede formøder med lokale ildsjæle, som vil noget med Folkeskolen.

Det er en virkelig god måde at få forskellige mennesker i tale, hvis man griber det rigtigt an. Det vil jeg helt sikkert benytte mig af på forskellig vis frem mod kommunalvalget. Folk vil gerne inddrages, og vi skal ikke være så bange for at tale med folk med anden politisk observans. Der så meget, vi kan lære af hinanden og det skærper at diskutere emner med nogen, som har en helt anden tilgang end en selv, hvis man møder hinanden med tillid og åbenhed.

Jeg kan varmt anbefale at prøve kræfter med konceptet til næste samtalerunde – og hvem kan ikke lide bål og kaffe?

Min tilgang til Folkeskolen vil altid være: Træd varsomt, thi her dannes mennesker!