De radikale foreninger gør klar til KRV21

I de radikale foreninger over hele landet er forberedelserne i gang til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg. Selvom corona gør det svært at planlægge valgkamp på normal vis, så arbejdes der ihærdigt rundt omkring i landet. Morten Lorenzen, som er storkredsformand i Nordsjælland, fortæller her om sine forberedelser og tanker.

Af Kristian Brandrup

Coronakrisen har i høj grad forandret livet i de radikale foreninger. Det gælder også i Nordsjællands Storkreds, hvor de fysiske møder – ligesom i de fleste andre foreninger – må begrænses. Det fortæller storkredsformand Morten Lorenzen:

Efteråret og vinteren er normalt en tid på året, hvor der holdes mange møder og sammenkomster. Det sker ikke i år i hvert fald ikke, som vi plejer”.

Digital mødeform

Han fortæller, hvordan de i Nordsjælland i stedet har omfavnet den digitale mødeform:

”Vi anvender platformen Zoom, som er meget tilgængelig og relativ ubesværet at bruge. Vores bestyrelsesmøder i storkredsen, vores politiske møder, vores dialogmøder med vores folkevalgte i Folketinget og regionen og principprograms-møder har alle været afholdt på Zoom-platformen”, siger Morten Lorenzen og fortsætter:

”Jeg er sikker på, at alle andre storkredse i landet også er i fuld gang med digitale møder – hvis ikke, kan jeg klart anbefale at kaste sig ud i det. Det er ikke vanskeligt, kræver kun en smule teknisk indsigt for få personer, og møderne viser sig ofte at være meget effektive og sågar hyggelige, på deres egen måde”.

Kommunal- og regionsrådsvalget står for døren

Morten Lorenzen forklarer endvidere, at forberedelserne til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg er i fuld gang både i storkredsen og de enkelte kommuneforeninger i Nordsjælland:

”Nu handler det om at få sin kandidatliste på plads, at få set på mulige valgforbund og at få udviklet sit politiske katalog. Alt det foregår ude i kommuneforeningerne. Fra storkredsens side arbejder vi på at opdatere vores fælles tværkommunale politik-katalog, ligesom vi støtter de kommuneforeninger, der har spørgsmål til deres egne forberedelser. Og sidst men ikke mindst er vi fokuseret på den økonomi, som vi skal hjælpe med i den lokale valgkamp”.

Morten Lorenzen fortæller også, at det som storkredsformand og -bestyrelse gælder om at få koordineret indsatserne på tværs af foreningerne:

”Vi har en række fælles politiske mærkesager, som skal markedsføres henover kommunegrænserne og i regionen. Koordinationen handler blandt andet om at have overblikket og forsøge at støtte, hvor vi kan, og hvor det giver mening”.

Digitale vælgermøder

Morten Lorenzen håber og tror på et godt radikalt kommunal- og regionsrådsvalg:

”Vi skal fortsætte det arbejde, som vi så succesfuldt fik gjort for fire år siden, hvor vi havde et godt kommunal- og regionsrådsvalg i storkredsen. Vi er opmærksomme på, at med hensyn til radikal vælgeropbakning er der meget store forskelle blandt vores 11 kommuneforeninger. Derfor vil vi bruge nogle ekstra ressourcer på at assistere de kommuneforeninger, hvor der er ekstraordinære behov”, siger Morten Lorenzen og fortsætter:  

”Jeg tror, at vi skal udvikle et koncept med digitale vælgermøder, i storkredsen og i kommuneforeningerne, for coronakrisen vil sandsynligvis stadig sætte sine begrænsninger frem mod valget om et års tid”.

Morten Lorenzen er generelt fortrøstningsfuld og klar til den kommende tid:

”Jeg lever og ånder for at kunne gøre en forskel. Og jeg elsker udfordringer. Som nyvalgt storkredsformand – midt i corona-krisen – har jeg fået mulighed for at skabe en helt ny digital samlingsform. Det har i den grad glædet mig, at medlemmerne har taget imod den mulighed, og jeg er sikker på, at vi sammen kan udvikle formen til også at nå ud til vælgerne”