Børge Koch: Borgeren skal have medejerskab til de politiske projekter

Børge Koch: Borgeren skal have medejerskab til de politiske projekter

Af: Nathalie Kold-Hansen

Børge Frank Koch blev valgt ind i Haderslev Byråd i 2013 efter 24 år med radikalt fravær på kommunens rådhus. Siden sit indvalg har han formået at få sat et stort aftryk på de politiske beslutninger, hvor hans fokus især har omhandlet forebyggelse på sundhedsområdet. Vi har taget en snak med Børge Koch om hans arbejde i Haderslev byråd og den kommunalpolitiske valgkamp, der ligger forude.

Hvad ser du mest frem til i valgkampen?

”Vi er rigtig godt forberedt. Jeg vil gerne lave en anderledes valgkamp, som går på at byde folk mere op til dialog. Jeg håber, vi kan lave noget sammen på tværs af partierne og koble det til sociale og hyggelige aktiviteter sammen med borgerne. Her vil jeg gerne udfordre den måde, som vi hidtil har ført valgkamp på. Det, tror jeg på, gør det hele mere demokratisk og giver borgerne lyst til at engagere sig”.

Hvordan giver det mening for dig at gå aktivt ind i kommunalpolitik?

”Min filosofi er dialogen, samtalens muligheder og det at skabe nogle positive fællesskaber. Det handler om at få borgerne til at få et ejerskab i de politiske projekter. Indenfor udvalget for sundhed og forebyggelse, hvor jeg er formand, har vi helt ændret måden at lave politik på. Jeg har været med til sætte en kultur uden dagsordner, hvor jeg har holdt tværgående kaffemøder, hvorfra vi har opstillet pejlemærker for kommunens sundhedsfremme og forebyggelse ud fra dialogen. Efterfølgende har vi indgået en række partnerskabsaftaler med organisationer, foreninger og så videre. For eksempel med Hjerteforeningen, der sikrer etablering af Hjertestier i hele Haderslev Kommune, mod at sundhedsudvalget sørger for stolper til afmærkning samt at få boret huller i jorden til stolperne. På den måde er det lykkedes os at skabe fokus på sundhedsfremme og forebyggelse”.

Kan du sige mere om dit perspektiv på det demokrati?

”Muligheden og dialogen for at få demokratisk indflydelse er noget, jeg lægger meget vægt på, og som jeg gerne ser bliver forbedret yderligere. Jeg vil gerne være med til at gøre det muligt for alle cirka 56.000 borgere i Haderslev Kommune altid at kunne søge indflydelse, hvis de ønsker det. Jeg tror på, at det vil medføre, at endnu flere vil være motiverede for at være en del af lokaldemokratiet og den politiske debat. Vi bliver ofte beskyldt for at være for hierarkiske, og netop dette tror jeg, vi kan komme til livs gennem dialogfora, og hvor vi kan få de enkelte borgere til at udfordre bystyret”.

Børge Frank Koch

Alder: 62 år

Uddannelse: Uddannet lærer med en videreuddannelse som cand. pæd. ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Politisk karriere:
Byrådet siden 2013. Genopstiller som spids- og borgmesterkandidat for Radikale Venstre i Haderslev Kommune til kommunalvalget i november 2021.

Beskæftigelse: Chef på UC Syd af det nationale videnscenter KOSMOS (kost, sundhed og motion for børn og unge).


Du er formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Hvilke resultater har I lavet siden valget?

”I Haderslev Kommune har vi en stor udfordring med, at det nærmeste sygehus er placeret længere væk i regionen. Men i 2018 indviede vi et sundhedscenter, som indholdsmæssigt strækker sig bredt, og som har alt fra dagspsykiatri til en jordmoderklinik. Sundhedscenteret er etableret i et samarbejde imellem region og Haderslev Kommune. På den måde har vi sikret, at borgerne ikke falder så meget igennem gråzonerne mellem kommunen og regionen. Centeret har også skabt så meget interesse blandt regionspolitikere, at det er blevet lettere for os at italesætte de udfordringer, vi har, som er knyttet til det regionspolitiske område. Netop det har skabt en god dialog, om hvorvidt det giver mening af få nogle af funktionerne tilbage til kommunen”

Hvad er du mest stolt af i dit politiske arbejdsliv?

”En afgørende ting ved at gå ind i politik, er at få gjort sin indflydelse gældende. Selvom Radikale Venstre kun har haft et enkelt mandat i byrådet, har jeg formået at få italesat problemer, hvor løsningerne hurtigt er blevet gjort til handling. Et eksempel, jeg gerne vil hive frem, er mit forslag om at få en ny skole. Den 1. januar i år åbnede vi en ny skole til 123 millioner kroner, som blev bygget af bæredygtige materialer. Det var en aftale, som vi fik hele byrådet til at bakke op om”.

”Et andet eksempel er projektet, hvor vi har fået udnyttet havnen og etableret et blåt foreningshus, hvilket er et sports- og fritidscenter. Det er et initiativ, som blev fremsat af Radikale Venstre for 6 år siden, med håb om at skabe mere liv omkring havneområdet. Dette er også blevet muligt, fordi vi har formået at få støtte fra fonde til projektet”.

”En sidste ting, jeg meget gerne vil fremhæve, er aftalen om at få lavet en strategi for ensomhed. I Haderslev Kommune er det hele 6% af borgerne, der giver udtryk for, at de føler sig ensomme. Strategien omfatter alle befolkningsgrupper. Dette er et medlemsinitiativ, som jeg havde i byrådet i marts 2021, og som jeg er superglad for er blev vedtaget”.

Du blev valgt ind i Haderslev Byråd i 2013. Hvad motiverede dig til at gå ind i kommunalpolitik?

”Partipolitik var ikke det, der drev mig i starten, men efter flere år med bestyrelsesarbejde i skoler, daginstitutioner og idrætsråd, blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at blive spidskandidat for Radikale Venstre. Efter nogle måneder med overvejelser omkring, hvad det kunne betyde, og hvilke muligheder det kunne bringe, valgte jeg at stille op. På det tidspunkt havde Radikale Venstre ikke haft nogen i byrådet i 24 år, og derfor var det også en udfordring at få en plads på rådhuset igen. Vi fik stablet et vellykket set-up på benene og lavet et godt politisk program, hvilket førte til, at vi strøg igennem med to mandater i 2013”.


”Når jeg har valgt at stille op endnu engang her til kommunalvalget i 2021, er det også, fordi vi på trods af kun det ene mandat har fået en del radikal politik igennem. Selvom vi siden 2013 ikke har peget på nogen bestemt kandidat til borgmesterposten, er vi blevet en del af flertalsgruppen i byrådet. Jeg ser gerne, at lokalpolitik ikke er så blokorienteret, og jeg har en klar vision om, at samarbejde skal starte fra midten. Derfor har vi besluttet os for at gå i valgforbund med Det Konservative Folkeparti, som vi i Haderslev Kommune har flere fælles visioner med. Vores politiske projekt for 2021 giver derfor borgerne mulighed for at vælge en ny byrådssammensætning, hvor vi gerne vil arbejde sammen i et bredt sammensat felt”.

Hvad synes du, at Radikale Venstre skal blive bedre til på landsplan?

”Jeg synes vi som parti, skal blive bedre til at markere os udenfor de større byer. Radikale Venstre arbejder jo ikke kun for enkelte sager, men det handler også om et bestemt værdisæt. Det håber jeg, at vi kan blive bedre til at få ført frem, også ude i de mindre byer i fremtiden”.