Nyt program viser vejen til bæredygtig vækst og velfærd

I oktober vedtog den radikale hovedbestyrelse et nyt bæredygtighedsprogram ’Bæredygtig velfærd’. Programmet indeholder grundlæggende principper for et bæredygtigt samfund samt forslag til konkrete indsatser, der kan realisere de bæredygtige ambitioner. Vi har bedt formanden for skrivegruppen bag programmet, Bjørn Olsen, sætte ord på de tanker og den proces, som har dannet grundlag for programmet.

Af Natacha Gravergaard og Benedikte Alberg Kloth

Noget af det, der først falder én i øjnene, når man ser ned over Radikale Venstres bæredygtighedsprogram, er, at der er en tæt kobling mellem programmet og FN’s 17 verdensmål. Det ses tydeligt ved, at der efter hvert afsnit følger en oversigt over, hvilke af verdensmålene det pågældende afsnit understøtter. Det er ifølge Bjørn Olsen ikke helt tilfældigt:

”FN’s verdensmål har virkelig formået at sætte bæredygtighed på dagsordenen, men der ligger stadig en stor opgave i at sætte det ind i en dansk kontekst og gøre det konkret i forhold til, hvad bæredygtig udvikling egentlig betyder i hverdagen og for de liv, vi lever”, fortæller Bjørn Olsen.

 

 


Bæredygtighed i en dansk kontekst

Hovedtanken bag det radikale bæredygtighedsprogram har været at sætte gang i debatten om, hvordan vi skal indrette vores samfund for at kunne lykkes med den grønne omstilling i Danmark:

”Jeg håber, at bærdygtighedsprogrammet kan være med til at sætte gang i debatten om, hvordan vores samfund skal se ud om 20-30 år. Den grønne omstilling er en bunden opgave, men jeg tror på, at den kan være med til at gøre fremtiden bedre for os alle sammen, hvis vi er modige, og forstår at udnytte de nye muligheder, den fører med sig”.

Ifølge Bjørn Olsen har særligt den danske velfærd været et vigtigt hensyn i programmet:

”Jeg tror, det er vigtigt at tage udgangspunkt i velfærden. Det er den, vi har kæmpet for gennem de seneste hundrede år. Det er den, mange er bange for at miste. Mange betragter nærmest velfærden som en grundlæggende rettighed. Derfor har det også været naturligt for os at søge den balance, der ligger i på den ene side at udvikle det gode liv og på den anden side at gøre det på en måde, der respekterer klodens naturlige begrænsninger”, fortæller Bjørn Olsen.

 

Processen bag programmet

Særligt den måde, der føres politik på i dag, har været en af drivkræfterne bag, at Bjørn Olsen og skrivegruppen fandt behov for et program, der skubber på for de rigtige bæredygtige løsninger:

”Den politik, vi er vidne til i dag, kan godt virke lidt kortsigtet. Coronakrisen, der blindt bliver løst med enorme økonomiske hjælpepakker, uden at nogen i øvrigt overvejer konsekvenserne. Klimakrisen, som regeringen lidt halvhjertet forsøger at løse med teknologiske quickfix og så videre. Det er jo ikke, fordi der er noget i vejen med smart teknik. Problemet er bare, at man glemmer at løse de bagvedliggende problemer. Derfor er det vigtigt, vi skubber på for at få de rigtigt bæredygtige løsninger på banen”, fortæller Bjørn Olsen og fortsætter:

”Bæredygtighedsprogrammet er centralt, fordi det beskriver de underliggende principper, der går på tværs af alle sektorer. På den måde er det med til at sætte en fælles bæredygtig retning for hele samfundet”.

Men det har også været en stor opgave for skrivegruppen at nå frem til de grundlæggende principper for et bæredygtigt samfund. Det har krævet både refleksion og mange diskussioner, men ifølge Bjørn Olsen har det været det hele værd:

”Det har været utroligt spændende at arbejde på programmet. Vi har brugt et år på det og har undervejs været ude i et utal af virkelig interessante diskussioner om alt lige fra: Hvad er bæredygtighed, velfærd og natur? Til det ultranære som for eksempel dilemmaet om vindmøller i baghaven. Samtidig har baglandet i Radikale Venstre budt ind med værdifulde input, inden programmet blev endelig færdigbehandlet i hovedbestyrelsen. Det har været så berigende, at jeg har jeg lyst til at gøre det hele igen, selvom vi kun lige er blevet færdige”, fortæller Bjørn Olsen afslutningsvis.

Du kan finde og læse bæredygtighedsprogrammet ’Bæredygtig velfærd’ via følgende link:

 

Læs bæredygtighedsprogrammet her