2020 med radikale briller

2020 har været et udfordrende år nationalt såvel som internationalt. Den politiske dagsorden har siden marts været præget af store og vanskelige beslutninger for at håndtere en pandemi, der truer folkesundheden. Pandemien har trykprøvet samfundets sammenhængskraft og handlekraft. Men heldigvis har krisen også vist os, at Christiansborg kan skabe forandring, når det gælder. Forhåbentlig kommer vi til at se mere til denne handlekraft, når det gælder klimakrisen. 2020 har, på trods af omstændighederne, også budt på flere succeser, hvor Danmark er blevet grønnere, friere og stærkere. Her er et udpluk af de største ting, der er sket i partiet i året, der gik.

Af Frederikke Tarp

Sofie Carsten Nielsen som ny politisk leder

Det var på en trist baggrund, at Sofie Carsten Nielsen blev ny politisk leder. Men det nye skifte baner vej for, at vi kan fortsætte kampen mod sexisme, mod klimaforandringer og en udlændingepolitik baseret på sund fornuft.

Sofie overtog posten med ordene:

I går var en hård dag for vores parti. Men i 115 år har vi modstået blæst og storm. Uagtet tingenes tilstand er vi fortsat med at gå fremad. Fortsat med at tro på det formål, der løber som en rød tråd gennem vores historie: Vi vil sætte mennesker fri til at leve det liv, der giver mening for dem. Den kamp har alle dage været min. Nu står jeg i spidsen for den.”

Samtykkeloven

Vi skriver dansk retshistorie i dag”, lød det fra Kristian Hegaard i starten af september, da der langt om længe blev vedtaget en samtykkebaseret voldtægtslov. Samtykkeloven forbedrer voldtægtsofrets retssikkerhed, sådan at retten nu ikke blot kan afgøre, om der er tale om en voldtægt på baggrund af vold og trusler, men også på baggrund af indbyrdes samtykke.

”Fremover vil samleje være noget, der forudsætter samtykke fra begge parter” – Kristian Hegaard

Farvel til paradigmeskiftet

I 2020 blev der ligeledes taget hul på farvellet til paradigmeskiftet. Det skete blandt andet i maj, hvor et flertal i Folketinget vedtog en ændring i udlændingeloven, nemlig at give udlændinge, som har været i beskæftigelse i Danmark i mindst to år, lov til at forblive i Danmark i beskæftigelse. Endvidere er forslag om lettere adgang til sprogundervisning for udlændinge og en udarbejdelse af supplerende en positivliste vedtaget. Disse ændringer er både gavnlige for dansk økonomi, danske virksomheder og selvfølgelig for det enkelte menneske.

Danmark tager imod kvoteflygtninge igen

I februar startede Danmark igen med at modtage kvoteflygtninge, hvilket var første gang siden 2017. Der var kun tale om 16 kvoteflygtninge fordelt på tre familier, men det er dog et skridt i den rigtige retning. For selvfølgelig skal Danmark, som et af verdens rigeste lande, løfte opgaven og tage hånd om nogle af verdens svageste.

Sommerens klimaaftale

Den 22. juni blev der taget et vigtigt skridt mod et grønnere Danmark, hvor et bredt flertal i Folketinget blev enige om at investere i grønt i stedet for sort. Aftalen var med til at sikre, at man, gennem en satsning på grønne teknologier, skatter, CO2-afgifter, energiøer og en afskaffelse af vindmølleloftet, gør vores energi, industri og varme grønnere. Med denne klimaaftale sammen med anden en grøn aftale på affaldsområdet, lavet blot et par dage før, kom Danmark endnu tættere på målet om en 70% CO2-reduktion i 2030.

Danmarks Grønne Fremtidsfond

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet kom i 2019 til enighed om at oprette Danmark Grønne Fremtidsfond. I september i år blev aftalen og rammerne for fonden besluttet, hvor fonden nu med 25 mia. kr. er klar til at bidrage til klimahandling hos grønne danske virksomheder.

Med Danmarks Grønne Fremtidsfond spiller vi en klima- og miljøbold op til dansk erhvervsliv, og jeg både håber og tror, at de er mere end klar til at sparke hårdt til den, så vi kan skabe grøn forandring i Danmark og resten af verden” - Katrine Robsøe.

En sejr for iværksættere

Beslutningen om både at blive forældre og iværksætter blev nemmere d. 28 august. Der blev nemlig enighed om en politisk aftale om en barselordning for selvstændige, der har til formål at give selvstændige den fornødne økonomiske sikkerhed, så de nemmere kan gå på barsel uden at ende i økonomiske vanskeligheder i forhold til deres virksomhed. Aftalen sikrer, at man ikke behøver at vælge imellem at stifte familie eller være selvstændig.

 

Oprettelsen af barselsfonden har været afgørende for Radikale Venstre, og det er en stor glæde at den nu bliver til virkelighed. Det er en kæmpe sejr for ligestillingen, da barselsfonden baner vejen for at flere kvinder vælger at blive iværksættere og for at mandlige iværksættere kan gå på barsel og tilbringe tid med deres helt små børn

- Samira Nawa