SMÅT ER GODT - STYRK DEN LOKALE FØDEVAREPRODUKTION

Thise mejeri i Roslev, Knuthenlund på Lolland, Svaneke bryghus på Bornholm, fiskerlauget ved Thorup strand, Skærtoft Mølle på Als. Danmark er fuld af dygtige småproducenter af grønne højkvalitetsfødevarer med en lokal historie. Det er iværksættere, vi kan lære af. Idemagere vi kan være stolte af. Og ildsjæle vi vil have flere af. For de skaber succeshistorier lokalt – og samtidig en ny fremtid for dansk landbrug.

Det har vi brug for. Landbruget i Danmark er nemlig dybt forgældet og langt fra så grønt, som vi ønsker. Der er behov for grundlæggende nytænkning. Ellers ender landbruget som skibsværfterne. Og det ønsker vi ikke. Vi har en ambition om, at Danmark også om 10, 20 og 30 år skal leve af at producere og sælge fødevarer. Vi tror på, at det kan lade sig gøre, hvis vi udvikler et grønnere, sundere og bedre lokalforankret landbrug i Danmark:

 1. Grønt. Fordi landbrugsproduktionen fremover skal foregå i samspil med klima, natur og miljø. Vi vil have mere økologisk produktion, mere klimavenlig produktion, mere natur og flere grønne teknologier, der nedbringer forureningen. Landbruget skal ikke længere være en del af problemet – men en del af løsningen på, hvordan vi skaber en grønnere fremtid.
 2. Sundt. Fordi landbruget på sigt skal bære sig selv – fremfor at være afhængigt af støtte. Salget af bæredygtige kvalitetsfødevarer, lokale fødevarer med en historie samt nye grønne teknologier, skal fremover være en langt større indtægtskilde.
 3. Lokalt. Fordi landbruget som kultur skal spille en større rolle i Danmark. Den livsform, der er forbundet med landbrugsproduktionen, skal gøres til et attraktivt alternativ for flere mennesker. Vores uddannelser skal gøre det attraktivt for flere at vælge landbrugslivet til og lokalsamfundet skal i højere grad føle ejerskab til den lokale produktion.

Vi vil fra kilo til kroner – så landbruget i fremtiden ikke konkurrerer på at sælge flest mulige køer og svin til en lav afregningspris, men i stedet lever af at producere og forædle kvalitetsprodukter til en højere pris. Vi vil fra industri til iværksætteri – så landbruget i fremtiden ikke kun konkurrerer på stordrift, men også giver langt mere plads til, at små fødevareproducenter kan innovere, producere og sælge helt nye typer af produkter. Og vi vil fra ens til enestående produkter – så landbruget ikke bare leverer standardmad til forbrugerne, men i stigende grad unikke produkter og oplevelser.

Små lokale fødevareproducenter spiller en helt afgørende rolle i denne transformation af dansk landbrug. Det er her, betingelserne er allerbedst for at udvikle et grønnere, sundere og bedre lokalforankret landbrug med fokus på nye, unikke, kvalitetsprodukter. Vi har nemlig allerede stolte traditioner inden for mikroproduktion og -forarbejdning af en række fødevarer, som vi kan bygge videre på. Vi har bryggere, der får nye mikrobryggerier til at blomstre over hele verden. Vi har slagtere, der producerer kødvarer af meget høj kvalitet. Og vi har mejerister, der er vidt berømmede for deres mælk og oste.

Vi har et glimrende udgangspunkt. Med dette udspil ønsker vi at styrke Danmarks små fødevareproducenter yderligere. Det er første skridt på vejen mod et grønnere, sundere og mere lokalforankret landbrug. Vi ønsker:

FLERE SMÅ FØDEVAREPRODUCENTER

Vi vil skabe en ny grøn underskov af dygtige og innovative små fødevareproducenter. Derfor vil vi forbedre vilkårene for at sætte gang i småproduktion. Samtidig vil vi uddanne vores unge til at tage del i et grønnere og mere innovativt dansk landbrug. Konkret foreslår vi:

 • National jordfond: Vi ønsker at styrke mulighederne for, at flere kan komme i gang med landbrugsproduktion i mindre skala. Derfor vil vi oprette en statslig fond, som skal medfinansiere opkøb af små jordlodder. Vil du som privat opkøbe jord med henblik på at starte landbrugsproduktion i mindre skala, skal du kunne få 50 pct. medfinansiering fra fonden. Fonden bliver i første omgang på 40 mio.kr.
 • Ny hektarstøtte: Vi ønsker at fremme udviklingsmulighederne for de små producenter og foreslår derfor en ny model for fordeling af den nuværende EU hektarstøtte. Efter fransk forbillede ønsker vi at øge hektarstøtten på de første hektarer for at gøre det mere attraktivt at drive småbrug.
 • Fra landmænd til iværksætter: Vi ønsker, at mange flere bidrager til, hvad dansk landbrug skal leve af i fremtiden. Derfor vil vi nære skaberkraften og iværksættertrangen. Konkret foreslår vi at gøre iværksætteri til et centralt element i landbrugsskolernes uddannelse af fremtidens landmænd. Vi afsætter 20 mio.kr. til forslaget.

NYE PRODUKTER - NEMT FRA JORD TIL BORD

Vi vil fjerne unfair og besværlig lovgivning, så små fødevareproducenter nemt og hurtigt kan bringe deres produkt fra jord til bord. Uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden. Samtidig vil vi hjælpe småproducenter til at udvikle nye produkter og til at skalere deres forretning. Konkret foreslår vi:

 • Fair og simpel fødevarekontrol: Vi ønsker en fødevarekontrol, som er mindre besværlige og bureaukratisk for små dygtige fødevareproducenter. Vi vil fjerne unødige dokumentationskrav og strømlinje kontrollen, så småproducenter ikke kvæles i papirer. Kontrollen må ikke blive et økonomisk problem for producenter, der overholder loven. Derfor foreslår vi, at fødevarestyrelsens kontrol af små fødevareproducenter – dvs. producenter med en omsætning på under 5 mio. kr. årlig – gøres gratis, hvis kontrollen ikke afslører problemer. Samtidig foreslår vi, at udgiften til fødevarekontrol halveres for producenter med en omsætning på 5-20 mio.kr. Vi afsætter 20 mio.kr. til forslaget.
 • Nemt at vokse: Vi ønsker, at det skal være nemmere for små fødevareproducenter at vokse. Vi må dog samtidig erkende, at det i dag både er omkostningsfuldt og besværligt at blive engrosregistreret, så man kan sælge sine varer mere end 50 km fra, hvor de er produceret. Det vil vi lave om. Derfor foreslår vi, at der etableres en bagatelgrænse på 5 mio.kr. i omsætning for små fødevareproducenter for engrosregistreringer. Omsætter man for mindre end det, skal man fremover have lov at sælge sine lokalt producerede varer i hele Danmark – uden engrosregistrering.
 • Grøn Innovationsfond: Vi ønsker, at mange flere forædler lokale råvarer til unikke fødevareprodukter med en lokal historie. Derfor foreslår vi at oprette en Grøn Innovationsfond, der skal medfinansiere projekter som Ny Malt i Ebeltoft eller Lammefjorden ved Odsherred. Ansøgerne skal selv stille med halvdelen af finansieringen. I første omgang afsætter vi 40 mio.kr. til fonden.

NYE MARKEDER FOR SMÅ FØDEVAREPRODUCENTER

Vi vil åbne uopdyrket land og nye markeder for Danmarks små fødevareproducenter – lokalt og internationalt, på nettet, i køledisken og hos gourmetrestauranten. Konkret foreslår vi:

 • Food-dating: Vi ønsker at matche små fødevareproducenter i den ene ende af landet med gourmetrestauranter i den anden og dermed skabe nye afsætningskanaler for producenterne. Derfor vil vi afsætte midler til, at fødevarebranchen årligt kan afholde et food-fair, hvor små fødevareproducenter kan præsentere deres råvarer og færdigprodukter for restauranterne. Vi afsætter 5 mio.kr. til forslaget.
 • Digitalisering af forretningen: Vi ønsker, at små fødevareproducenter bliver bedre til at udnytte de muligheder, internettet byder. Digitalisering af forretningen strømliner og bidrager til at opfylde forbrugerens behov for bekvemmelighed og tilgængelighed. Virksomheder som e-gastro har vist, hvordan små lokale fødevareproducenter kan tilbyde lokale kvalitetsvare til alle danskere. Vi afsætter 10 mio. kr. til at hjælpe små fødevareproducenter med at digitalisere deres forretning og sprede lokale kvalitetsvarer i hele Danmark.
 • Flere eksportsuccesser: Vi ønsker, at verden får øjnene op for danske kvalitetsråvare med en lokal historie. Noma-bevægelsen har
  sparket døren ind. Nu handler det om at få formidlet til verden hvilke fantastiske råvare og lokale ildsjæle, der tegner fremtiden for dansk landbrug. Vi afsætter 10 mio.kr. til, at Eksportrådet kan gennemføre en målrettet indsats for at promovere små danske fødevareproducenter i udlandet.
 • Lad madturismen blomstre: Vi ønsker at udnytte, at Danmark er kommet på det gastronomiske verdenskort. Når madentusiaster fra hele verden vender blikket mod Danmark skal vi stå klar til at tage imod dem. Også lokalt. Vi foreslår derfor at etablere et rejsehold af madmæglere, der skal udvikle bedre lokale madoplevelser i fælleskab med småproducenter, restauranter og turistorganisationer lokalt. Madmæglerne skal således bidrage til at etablere nye forretningsudviklende fællesskaber, der lokalt kan booste madturismen. Vi afsætter 5 mio.kr. til etableringen af et rejsehold af madmæglere.

ØKONOMI

Radikale Venstres pakke ”Småt men godt”, der skal styrke vilkårene for små fødevareproducenter i Danmark, koster 150 mio.kr. Midlerne findes gennem Promilleafgiftsfonden for Landbruget.