NORDSØEN SKAL VÆRE DANMARKS NYE VINDEVENTYR

Radikale Venstre vil gøre Danmark grønnere. Vi vil satse massivt på havmøller og gøre Nordsøen til Danmarks nye vindog væksteventyr. På samme måde som Nordsøens bedste oliefelter har gjort nordmændene stenrige, skal de bedste vindfelter fremover være med til at gøre os til Nordens vindsheiker. Så vil vi kan forsyne hele Europa med vindenergi og give en grønnere klode videre til vores børn.

REGERINGEN BLOKERER FOR VINDEVENTYR I NORDSØEN

Danmark er i øjeblikket ved at udarbejde en havplan for de danske farvande, der skal ligge færdig inden foråret 2021. Planen skal fremme sameksistensen af forskellige interesser på havet som fiskeri, råstofindvinding og skibsfart. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvor de bedste havvindmølleområder i Nordsøen er. Får vi ikke det afklaret, risikerer vi, at havmøllerne står sidst i køen, når områderne skal fordeles mellem de forskellige interesser. Den screening, der kan tilvejebringe den viden, har regeringen ikke prioriteret i sit finanslovsudspil. Selvom den fremgår af regeringsgrundlaget. Det er dårligt nyt, hvis man som os ønsker et grønnere Danmark.

NORDSØEN KAN FORSYNE HELE EUROPA MED GRØN STRØM

Der er enorme potentialer i Nordsøen, der i princippet kan dække hele Europas behov for grøn strøm.2 Vinden blæser kraftigere på vand end på land, og den danske del af Nordsøen har meget fordelagtige vind- og bundforhold i forhold til vores nabolande. Derfor er den danske del af Nordsøen det mest omkostningseffektive område at udbygge med havmøller. Det er oplagt, at Danmark udnytter de fordele til storskala produktion og eksport af el til vores nabolande. På samme måde som Norge har fået maksimalt udbytte af at sidde på de bedste oliefelter i Nordsøen, kan vi nu få maksimalt udbytte af at sidde på de bedste vindfelter.

HAVMØLLER BLIVER KONKURRENCEDYGTIGE

Selvom det i dag er dyrere at installere og drive havmøller end landmøller, tyder den seneste teknologi- og prisudvikling på, at havmøller kommer til at levere strøm uden støtte i løbet af de næste 10 år. Det seneste tegn på den udvikling er, at DONG Energy i foråret vandt udbuddet af tre tyske havmølleparker, hvor af to skal opføres helt uden statsstøtte.

HAVMØLLEPAKKE SKAL SKYDE VINDEVENTYRET I GANG

Radikale Venstre foreslår en havmøllepakke med fire forlag, der skal bane vejen for et vind- og væksteventyr i Nordsøen:

  • Opfør fremtidens vindmøller på havet: Radikale Venstre foreslår, at den næste store vindsatsning bliver på havet, hvor det blæser mere og hvor fremtidens vindmølleeventyr venter på os. Det vil bane vejen for et markant grønnere Danmark med ren vindmøllestrøm i stikkontakterne, uden at der skal stå flere vindmøller i det danske landskab. Vi skal fortsat have en stabil udbygning af vindenergi på land, hvilket vil ske, når vi i de kommende år skal udskifte de udtjente landmøller med moderne og mere effektive møller. Den udskiftning vil kunne fordoble elproduktionen og samtidig halvere antallet af vindmøller i landskabet. Men den store udbygning af vedvarende energi skal fremover foregå på havet.
  • Find de bedste vindfelter i Nordsøen: Radikale Venstre vil afsætte 50 mio. kr. på finansloven til at foretage en grundig screening og forundersøgelse af Nordsøen. Det vil gøre det muligt at udpege de mest optimale områder til at opføre havmøller og være forudsætningen for et dansk havmølleeventyr. Visionen om at opføre den kunstige ø, Doggerbanke, er et glimrende eksempel på de potentialer, der venter på at blive indfriet i Nordsøen. Her skal også tages hensyn til vandmiljøet.
  • Lav en pipeline for havmølleparker i Nordsøen: Vi foreslår, at staten allerede nu laver en plan for fremtidige havmølleparker, så industrien kan gøre sig klar til den grønne satsning. Vi foreslår udbudsrunder for 3 store havmøllerparker a cirka 1000 MW3 , der skal opføres i 2024, 2027 og 2029 med udbudsrunder 4 år forud.
  • Øg statens indtjening med ny udbudsmodel: Vi foreslår desuden, at mølleparkerne udbydes efter en såkaldt CFD-model efter engelsk forbillede, hvor selskaberne kan byde på en fast pris, og hvor eventuelt fortjeneste går tilbage til staten. Det vil kunne medføre en betydelig statslig indtjening fra strømproduktionen samtidig med, at satsningen vil tiltrække investeringer til Danmark, styrke teknologiudviklingen og skabe nye arbejdspladser.

FINANSIERING

Radikale Venstre indgik i november 2016 en aftale med regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at afskaffe PSO-afgiften og afholde udgifterne til vedvarende energi over finansloven. Aftalen indebærer, at der frem mod 2025 kommer et råderum på omkring 6 mia. kr. årligt til nye investeringer, efterhånden som de gamle bliver afskrevet. Radikale Venstre ønsker at prioritere størstedelen af dette råderum til at investere i havmølleparker, ligesom vi ønsker at benytte den samlede ramme fra aftalen til den grønne omstilling helt frem mod 2030.