KLIMAET KALDER. FREMAD.


Frygter du, at vi ikke gør nok for at bekæmpe klimaforandringerne, og at vores børn kommer til at betale en høj pris? Og længes du efter, at Danmark igen går forrest og driver den grønne omstilling fremad – både herhjemme og ude i verden?

Så er du ikke alene.

Oven på den varme sommer i 2018 – den varmeste vi nogensinde har målt – må klimaforandringernes alvor være gået op for alle. Også for dem, der stadig tvivler på, om forandringerne er menneskeskabte. Det skulle man i hvert fald tro. Desværre er der ikke sket meget med den grønne omstilling de seneste fire år.

Spørgsmålet er: Skal vi fortsætte ad den vej eller bringe Danmark i en ny retning?

I Radikale Venstre kæmper vi for at bringe Danmark i en ny retning. Vi er stolte af Danmarks grønne omstilling. Og mener i al beskedenhed, at vi har en stor andel i, at vi om få år har et rent Danmark på grøn energi. Mange rystede på hovedet, da vi for årtier siden turde drømme stort og sætte kursen mod en 100 pct. grøn energisektor. Men med energiforligene fra 2012 og 2018 når vi i mål. Nu er tiden kommet til næste skridt.

Vi drømmer om et grønnere Danmark. Derfor har vi 24 konkrete løsninger, som er Radikale Venstres svar når “Klimaet kalder” – et kvantespring fremad i den grønne omstilling. Vi vil:

  • Skifte sorte biler ud med grønne med et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler og 1 mio. elbiler på vejene senest i 2030. Gøre al offentlig transport grøn. Gøre vores flytransport grønnere med en CO2-afgift på alle flyvninger fra Danmark – og investere provenuet i at rejse skov.
  • Gøre de dårlige dele af landbrugsjorden til god natur ved at udtage en tredjedel af det nuværende landbrugsareal inden 2050 og lade det overgå til fx skov, natur og græsenge. Udvikle det konventionelle landbrug mod at være giftfrit, klimavenligt og cirkulært i 2050. Etablere 10 nye vilde, naturreservater. Og lave en sikkerhedsplan for vores drikkevand, der skaber tryghed om, at også vores børn kan drikke vand fra hanen.
  • Forvandle Nordsøen fra olieland til Danmarks nye vindeventyr ved at opføre tre nye havvindmølleparker med minimum 3.000 MW havvind udover de tre, der allerede er aftalt i 2018. Og lade overskudsvarmen fra de mange nye datacentre, der dukker op rundt om i landet flyde ind i fjernvarmenettet og opvarme vores hjem.
  • Halvere CO2-aftrykket fra nybyggeri i 2030 bl.a. ved at bygge langt mere i træ. Forbyde installation af nye oliefyr fra 2020 og nye individuelle naturgasfyr fra 2025. Og energirenovere mere, så vores bygninger i 2050 bruger 45 pct. mindre energi, end i 2011.

Den nuværende regering har i de seneste fire år haft sværere og sværere ved at følge med resten af verden, som satser mere og mere grønt. Det er tid til et nyt grønt kvantespring fremad.

Tør vi, kan vi. Men det kræver et opgør med politiske ledere, der har parkeret deres klimambitioner. Finder vi det mod, kan vi til gengæld hæve den grønne overligger – ikke bare for Danmarks klimaindsats, men for hvad resten af verden drømmer om og sigter imod.

Danmark skal være grønnere. Verden skal være grønnere.

Hvad venter vi på?


Dyk ned i hele udspillet Klimaet Kalder