GLADE BØRN

Alle børn fortjener en god start på livet. Vores børn skal møde nærvær og nysgerrighed, uanset hvilken familie de kommer fra. For i løbet af de første måneder og år får vi de byggesten, der skaber fundamentet for resten af vores liv: sproget, koncentrationsevnen, selvkontrollen og tilliden til os selv og andre. Det er ikke noget, børn bare kan læres. Det er noget, de udvikler i dagligdag og leg med andre børn og betydningsfulde voksne.

Hver gang vi giver et barn en god opvækst, styrker vi det menneskes muligheder i livet. Og gør Danmark lidt større.

ALLE BØRN SKAL TRIVES

Børn af forældre med uddannelse har som treårige mødt 30 mio. flere ord end en treårig med forældre uden uddannelse. Vi mener, at børns baggrund ikke må afgøre deres fremtid. Derfor vil vi bryde den negative sociale arv. Og sikre alle børn en god start på livet.

Radikale Venstre arbejder for at løfte kvaliteten af vores dagtilbud. For dagtilbud er vigtige for at give børn en god start på tilværelsen. Vores dagtilbud skal indbyde til nysgerrighed og leg. Til at knytte venskaber. Og til at udvikle tillid til sig selv og verden. Det kræver dygtige pædagoger, der har tid og evne til at give det enkelte barn, hvad det har brug for. Derfor arbejder vi for:

FLERE PÆDAGOGER

Voksne, der har tid til at se det enkelte barn, er afgørende for vores børns udvikling. I dag kæmper alt for mange pædagoger en ensom kamp. Vi vil ansætte 4.500 flere pædagoger og dermed hæve pædagogandelen, så der om fire år er mindst 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn og pr. 19 børnehavebørn. Fuldt indfaset koster tiltaget 1,8 mia. kr. årligt.

DYGTIGE MEDARBEJDERE

Vi ønsker bedre personale og mere personale. Derfor i løbet af de næste 10 give alle 4.700 dagplejere mellem 25 og 55 år med mindst to års anciennitet en pædagogisk uddannelse (pædagogisk assistent) samt uddanne 10.000 medhjælpere i vuggestuer og børnehaver ved hjælp af uddannelsesstillinger, hvor medhjælperne kan uddanne sig til pædagog eller pædagogisk assistent ved siden af arbejdet.

RET TIL LEG OG NÆRVÆR

Der skal være mere leg, færre koncepter i vores dagtilbud. Derfor vil vi ændre formålsparagraffen for dagtilbud, så barndommen får en ret i sig selv. Vi skal skrive skolen og forældrenes arbejde ud af loven. Børn har ret til fri leg og til, at de voksne understøtter legen, så alle børn får en chance for at bidrage til fællesskab.

KYS OG KRAM

Børn har brug for voksne, der vil dem. Derfor skal vi turde snakke om professionel kærlighed og stille krav til de voksne om, at de vil ethvert barn, de har ansvar for. Vi skal gøre op med regler, som forbyder de voksne fx at trøste et barn på skødet.

FEDE LEGEPLADSER

Gode pædagogiske læringsmiljøer gør en verden til forskel. Vi skal inspirere institutionerne til at dyrke udelivet og gøre det muligt at lave flere fede legepladser ved at luge ud i sikkerhedsreglerne. Derudover skal vi inspirere institutionerne til at gennemgå indretningen indenfor i børnehøjde og skabe små, æstetiske rum til fordybelse.

PÆDAGOGISK DOKUMENTATION

Papirarbejde og affrapportering stjæler mange steder stadig for meget tid fra samvær med børnene. En pædagogisk og nærværende ledelse er afgørende for den kvalitet, det enkelte barn møder. Derfor skal vi sætte en stopper for krav om afrapportering, især fra lokalt hold, og i stedet bidrage til udviklingen af narrative og visuelle dokumentationsformer, som giver mening i pædagogernes hverdag.

PÆDAGOGER SKAL HJEM I UDSATTE FAMILIER

Vi ved, at vi gør for lidt for at understøtte børns udvikling hjemme i sårbare familier i forhold til, hvor vigtigt det er. Derfor skal vi udbrede muligheden for, at pædagoger kan tage hjem i familien og understøtte barnets (og forældrenes) udvikling. Og vi skal lave forsøg med en lejlighed tilknyttet en daginstitutionen, hvor familier, kan bo en periode og være en del af hverdagen i institutionen. Man kan jo ikke vide, hvordan man spiser aftensmad sammen eller læser højt, hvis man ikke har nogen at spejle sig i.

MANGFOLDIGE DAGINSTITUTIONER

I daginstitutionerne lærer vi hinanden at kende på kryds og tværs af sociale og kulturelle forskelle. Derfor er det et selvstændigt mål, at vores dagtilbud afspejler lokalsamfundet. Vi vil forpligte kommunerne til lokalt at sørge for, at alle daginstitutioner er blandede, så der ikke er ”hvide” og ”brune” institutioner.