FREMAD: Fra visioner til virkelighed

Vi står ved en skillevej.

Det valg, vi står over for handler ikke om navnet på statsministeren. Det handler ikke om farver på blokke.

Valget handler om, at vi kan vælge mellem fire år mere med symbolpolitisk stilstand, eller om vi vil bringe Danmark FREMAD.

Radikale Venstre ønsker en ny retning – vi arbejder for et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Vi kæmper for næste generation. Vi skylder vores børn og unge at udskifte sort snak med grøn handling. Vi vil sikre, at alle børn får en god opvækst og en uddannelse, som giver dem muligheder i livet.

Det er nu vi skal give vores børn en generationsgave. Ganske som vi fik bedre muligheder af generationerne før os.

Det kan vi, hvis vi siger farvel til de dyre symbolpolitiske tiltag, og hvis vi ikke lader taktik og snæversyn stå i vejen for, at fx danske virksomheder kan ansætte den internationale arbejdskraft, som de har brug for, når den ikke kan findes herhjemme.

Vi har fremlagt en politisk plan, FREMAD. Den er fuld af politiske forslag, som tilsammen viser den retning, vi vil i. Mod et grønnere, friere og stærkere Danmark. En række af forslagene i FREMAD kræver, at vi kan investere. I vores børn og deres fremtid. I bedre velfærd. I gode uddannelser og grøn omstilling.

Derfor fremlægger vi her den økonomiske plan, som kan gøre vores politiske visioner til virkelighed. De politiske forslag er beskrevet i FREMAD, mens vi her har fokus på økonomien bag – det vil sige, midlerne til de store investeringer og håndteringen af den økonomiske situation i Danmark.

For os radikale, er det nemlig ikke nok bare at få en ny regering. Vi insisterer på en ny retning for Danmark.

ØKONOMISK ANSVARLIGHED

Selv i gode tider vil vi ikke stille os tilfreds med at fordele de penge, vi har. Vi har høje ambitioner for fremtiden. Vi vil bringe Danmark fremad; sikre en grøn klode til vores børn og investere i gode daginstitutioner og uddannelse af høj kvalitet. Og vi vil samtidig sikre, at vi kan have tillid til, at velfærdssamfundet er der for os, når vi har brug for det.

Derfor skal vi bruge de gode tider klogt. Hvis ikke vi er klar til at hjælpe vores virksomheder og velfærdsinstitutioner med at få den arbejdskraft, som de desperat har brug for, så lader vi et alvorligt problem stå uløst hen – og svækker samtidig vores mulighed for, at økonomien kan få det endnu bedre. Derfor er et vigtigt element for os at sikre, at der er den arbejdskraft, vi har brug for, bl.a. ved at gøre det lettere at hente arbejdskraft udefra. Samtidig advarer vi mod initiativer, som trækker arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet – hvad enten det er ved at udvise arbejdende flygtninge eller ved at sende raske seniorer på pension før tid.

Vores plan sikrer desuden en ansvarlig økonomisk politik, så der i 2030 er balance i økonomien.

PRIORITERINGER I PLANEN

Vi er bevidste om, at en ansvarlig økonomisk politik kræver, at man er villig til at prioritere. Vores plan sætter os i stand til at prioritere de områder, som er særligt vigtige for os: Et Danmark, hvor børn ikke skal vokse op i fattigdom, hvor vi prioriterer klimaet og tager ansvar for den grønne omstilling, hvor vi sikrer gode dagtilbud og skoler med voksne nok og tid nok, hvor vi investerer i uddannelse, og hvor vi alle kan have tryghed for, at integrationen lykkes, og at velfærdssamfundet griber os, hvis vi har brug for det. Det er den retning, vi sætter for at bringe Danmark fremad.

 

Læs HELE UDSPILLET [PDF]

 

FRA VISIONER TIL VIRKELIGHED er Radikale Venstres bud på, hvordan vi prioriterer på tværs af områder i 2025 og 2030.

Læs hele udspillet som PDF her