Vil du være med til at udvikle politik?

Hvis du gerne vil være med til at skabe et stærkere, grønnere og friere Danmark, er det et godt første skridt at melde sig ind i et parti og ikke mindst i Radikale Venstre, hvor der er rige muligheder for at gøre sig gældende allerede fra første dag, du er medlem.

Den radikale politik udvikles i et samspil mellem de folkevalgte og deres baglande - tilsammen kaldet det Radikale landsforbund. De radikale synspunkter kan udspringe fra mange steder i landsforbundet, men de formes altid i samtale.

Nogle gange opstår ideerne til et politisk forslag hos et regionsrådsmedlem, et folketingsmedlem, et medlem af Europa-Parlamentet eller et byrådsmedlem. Både MF'erne og MEP'erne er fuldtidspolitikere og færdes hver dag i en politisk sammenhæng, hvor der er konkrete forhandlinger og aktuelle spørgsmål, som der skal findes svar på.

Andre gange begynder processen hos et medlem, som i sit private eller professionelle liv kan se, at noget kan gøres på en anden og bedre måde. Og dette medlem bringer så sin sag frem i Radikale Venstre.

I løbet af året har vi også en række arrangementer, hvor vi drøfter vores fælles samfund og dets fremtid. Nytårsstævnet, politiske værksteder og folkemødet eksempelvis. Ligesom vores dialogfora arrangerer konferencer og møder og Internationalt Udvalg afholder International dag. I alle disse møder mellem mennesker opstår nye tanker og nye ideer.

Alle disse veje fører til politik. Og undertiden fører de til formuleret radikal politik.

Al god politik begynder med en samtale. Læs her, hvor og hvordan samtalen føres i Radikale Venstre og hvilke dokumenter og arbejdsgrupper, der ligger til grund for samtalen.

God læselyst!

Morten Østergaard og Svend Thorhauge