UDDANNELSE HELE LIVET

I Danmark ved vi, at det er vigtigt at få en uddannelse for at skabe sig et godt liv. Uddannelse er mere end bare vejen til et job.

Uddannelse har værdi i sig selv. Det skulle man tro, der var bred enighed om.

Alligevel har man siden 2016 behandlet uddannelse som en brønd, man kunne hente ressourcer i, når man lige stod og manglede på andre områder. Sådan gik det til, at vi fik et uddannelsesloft.

Det har gjort os til et fattigere samfund. Og det er den helt forkerte vej at gå i en verden, hvor vi har stadigt mere brug for den rigdom, uddannelse kan give os.

Derfor drømmer vi om et Danmark, hvor uddannelse ikke er noget, vi dræner, men noget vi sammen værner om.

Noget vi lader vores unge vælge af lyst og ikke efter kalkyle. Og noget vi gør det muligt for alle at få del i.

Over hele landet. Gennem hele livet.

VI VIL KÆMPE FOR AT ALLE HAR ADGANG TIL GODE UDDANNELSER

Vi vil stoppe de årlige 2 pct.-besparelser på uddannelserne, som giver færre lærere til eleverne, og som især går ud over de små uddannelser i landdistrikterne.

Vi vil give alle unge et tilbud om ungdomsuddannelse i nærheden af, hvor de bor – ved at sikre ressourcerne til det og ved at give regionsrådene indflydelse på den geografiske uddannelsesdækning.

Vi vil oprette flere studiepladser på de videregående uddannelser uden for de fire største byer. Mindst halvdelen af nye studiepladser på de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser skal oprettes her.

VI VIL GIVE ALLE MULIGHED FOR AT UDDANNE SIG GENNEM HELE LIVET

Vi vil give alle danskere en uddannelseskonto og reel mulighed for at uddanne sig undervejs i livet. Man indbetaler til kontoen, ligesom man indbetaler penge til ferie, og man kan frit bruge pengene på at uddanne sig – med eller uden SU.

Vi vil give studerende adgang til nogle år på arbejdsmarkedet efter en bacheloruddannelse. Det skal være muligt at tage sin kandidatuddannelse på deltid, og man skal ikke miste retten til at vende tilbage til sit studie efter nogle år på arbejdsmarkedet.

Vi vil fjerne uddannelsesloftet, som gør det vanskeligt at udvikle sig og skabe sig nye muligheder i livet.

FLERE MULIGHEDER FOR ALLE VI VIL GØRE NYSGERRIGHED OG FORDYBELSE TIL DE BÆRENDE SØJLER PÅ UDDANNELSERNE

Vi vil give alle gymnasier lov til at droppe karaktererne i 1.g. og igangsætte forsøg med færre karakterer i 2.g. og 3.g. Så nysgerrighed og fordybelse kan få mere plads.

Vi vil skabe et nyt optagesystem, som fremmer de høje ambitioner, men uden at ensrette. Derfor skal karakterer betyde mindre og nye optageformer indføres på de videregående uddannelser.

Vi vil give de studerende på videregående uddannelser mere tid med kvalificerede undervisere og forskere – ikke kun til forelæsninger, men også feedback og holdundervisning. Det kræver investeringer fremfor besparelser.

VI VIL SIKRE PLADS TIL DANNELSE, OPLYSNING OG KREATIVITET I VORES SAMFUND

Vi vil sikre, at alle får adgang til et levende og rigt kulturliv, der gør os klogere på os selv og hinanden. Derfor vil vi afskaffe de systematiske besparelser på kulturområdet og arbejde for, at kulturlivet får friheden tilbage til udvikle, inspirere og provokere os – i sikker armslængde fra politiske indgreb.

Vi vil styrke folkeoplysningen, højskolerne og de frie institutioner, der holder vores demokratiske idealer i hævd. Det omfatter også vores Public Servicemedier, som skal styrkes markant, og som ikke blot skal levere nyheder på radio og tv, men som også skal kunne skabe debat, formidle kunst og kultur og binde os sammen som aktive og oplyste borgere i vores demokrati.

 

FREMAD er et radikalt bud på en ny retning. Det handler om vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Læs mere her

Du kan også hente hele FREMAD som PDF her