TRYGHED I SUNDHED

Vi skal skabe en sundhedssektor og ældrepleje, som alle sætter pris på. Og som giver os tilliden tilbage til, at vi kan få den pleje, når vi bliver gamle, eller den behandling, når vi bliver syge, som vi har brug for.

Hvor vi bliver mødt som mennesker – med ligeværd og i øjenhøjde. Hvor man ikke skal være ressourcestærk for at klare sig.

Vores sundhedsvæsen skal være et trygt sted at være, og det skal hjælpe mennesker tilbage til fællesskabet.

VI VIL SKABE MERE NÆRVÆR I SUNDHEDSVÆSENET

Vi vil sikre, at alle har adgang til en praktiserende læge tæt på, hvor de bor. Fx ved at forbedre mulighederne for delepraksis og for adgang til lægepraksis uden køb. Vi vil oprette flere pladser på medicinstudiet.

Vi vil give patienter i komplekse forløb adgang til en behandlingsvejleder, som følger dem før, under og efter behandling og på tværs af hospitalsvæsen, kommune og den praktiserende læge.

Vi vil give patienter et sammenhængende forløb: Det skal være slut med, at kronikere, ældre og psykiatriske patienter falder mellem stolene. Derfor skal regioner og kommuner sammen planlægge og finansiere forløb for disse grupper.

Vi vil give personalet mere tid til at være sammen med patienterne. Vi vil gøre det lettere at hente udenlandsk personale ind til de ubesatte stillinger i sundheds- og omsorgssektoren, og vi vil give personalet en ’udfordringsret’ til at få vurderet, om dokumentationskrav kan fjernes eller opblødes.

VI VIL SKABE BEDRE RAMMER FOR ET GODT SENIORLIV

Vi vil give et værdigt seniorliv til mennesker, der er på vej mod nedslidning ved at forbedre muligheden for seniorførtidspension. Hvis man fem år før sin folkepensionsalder ikke længere kan varetage sit job pga. tabt arbejdsevne, skal man kunne komme på seniorførtidspension uden yderligere arbejdsprøvning.

Vi vil forebygge mere, så flere er raske og frie også til sidst i livet. Vi vil allerede næste år hæve cigaretprisen til 70 kr. pakken og på sigt hæve prisen endnu mere. Vi vil forbyde, at cigaretter står synligt fremme i butikker og indføre, at cigaretsalg skal kræve licens, så butikker kan miste licensen, hvis de sælger til mindreårige.

Vi vil give plads til et mere mangfoldigt ældreliv ved at gøre op med standardisering og give mere frihed til, at velfærden tager udgangspunkt i den enkelte ældres egne behov. Desuden vil vi fremme samtænkning af plejehjem og daginstitutioner på samme matrikel, profilplejehjem, seniorbofællesskaber og bofællesskaber på tværs af generationer.

Vi vil give flere en god afslutning på livet. Mange mennesker ønsker at have den sidste tid hjemme. Vi vil gøre det til en del af behandlingstestamentet, at man kan ønske at komme hjem, og vi vil klæde sundhedspersonalet bedre på til den svære samtale, så flere i tide får formuleret, hvordan de ønsker den sidste tid skal være.

VI VIL SIDESTILLE FYSISK OG MENTAL SUNDHED

Vi vil udvikle en national strategi for danskernes mentale sundhed sammen med sundhedsfaglige personer, virksomheder og civilsamfund.

Vi vil gøre noget ved at så mange unge mistrives og sikre, at alle unge med behov kan få adgang til psykologhjælp uden lang ventetid.

Vi vil tilføre midler til den pædagogisk-psykologiske rådgivning i kommunerne. Skolepsykologen skal igen have tid til at opspore, have samtaler og behandle børn og unge i mistrivsel – i stedet for, at al tiden går med at sende videre til andre instanser.

Vi vil have flere alternativer til medicin, så mindfulness og terapeutiske programmer kan supplere eller erstatte medicin i overgangen fra behandling til hverdag.

Vi vil ligestille fysisk og psykisk arbejdsmiljø ved tydeligere at beskrive, hvilke krav loven stiller til det psykiske arbejdsmiljø og ved at styrke Arbejdstilsynet og opprioritere tilsynet med psykisk arbejdsmiljø.

Vi vil tage ansvar for at vi får et sundt forhold til teknologien omkring os. Digitale værktøjer giver os fantastiske muligheder, men er også en kilde til stress, afhængighed og præstationsangst. Vi skal blive klogere, og derfor vil vi bl.a. oprette et Center for Digital Sundhed, som skal forske og rådgive om digitaliseringen i vores liv og samfund.

 

FREMAD er et radikalt bud på en ny retning. Det handler om vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Læs mere her

Du kan også hente hele FREMAD som PDF her