RENT VAND OG LEVENDE NATUR

Det er sjældent, at man kan drikke rent vand uden giftstoffer fra hanen. Det kan vi i Danmark.

Vi må aldrig blive et land, hvor vi er nødt til at drikke vand fra flaske.

Eller et land, hvor vi må overveje om den mad vi spiser, og det tøj, vi går i, er fuld af kemikalier. Om den luft, vi indånder på cyklen, er ren.

Vi regner med, at der er styr på tingene i Danmark. Sådan er det bare ikke altid. Stadig flere historier om forurenede drikkevandsboringer dukker op. Og over 3.000 danskere dør for tidligt hvert år som følge af luftforurening.

Vi vil et grønnere Danmark. Vi vil af med den forurenende transport i vores store byer. Og vi vil udvikle vores natur.

Dårlig landbrugsjord skal blive til god natur, der får plads til at vokse sig større, rigere og mere levende.

VI VIL ALTID HAVE RENT VAND I HANERNE OG REN LUFT OMKRING OS

Vi vil gennemføre en drikkevandshandlingsplan, så der ikke sprøjtes oven på vores drikkevand. Og så vi tjekker vores vand for de skadelige stoffer, vi ved, der er blevet brugt i landbruget.

Vi vil indføre renluft-zoner, så der er færre skadelige stoffer i luften lige der, hvor der er mange mennesker.

Vi vil fremme elbiler og andre biltyper på vedvarende energi, så både klimaet og luften omkring bilerne bliver renere.

VI VIL SIKRE AT DANMARK OGSÅ FREMOVER HAR VILD NATUR OG USPOLEREDE KYSTER

Vi vil oprette 10 nye nationalparker, så naturen får sammenhængende områder til fri udfoldelse.

Vi vil holde de danske kyster fri for byggeri, så de uspolerede kyster forbliver et gode, som alle har adgang til.

VI VIL GENANVENDE OG BLIVE ET LAND UDEN AFFALD

Vi vil genanvende al affald. Vi vil stoppe, at der bygges nye forbrændingsværker i Danmark og i stedet hæve målene for genanvendelse af affald gradvist, så vi opnår, at 100 pct. af vores affald konverteres til nye ressourcer i 2050.

Vi vil iværksætte en plasthandlingsplan. Som første skridt skal maksimalt tre typer af emballage-plastik være tilladt. Det gør genanvendelse lettere. På sigt skal al plastik genanvendes.

Vi vil bekæmpe affald i naturen ved at indføre pant på flere produkter.

Vi vil gøre det lettere for virksomheder at genanvende ressourcer. En taskforce for cirkulær økonomi skal rydde op i uhensigtsmæssig lovgivning og inspirere virksomheder til øget genanvendelse.

 

FREMAD er et radikalt bud på en ny retning. Det handler om vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Læs mere her

Du kan også hente hele FREMAD som PDF her