MENNESKER I NØD HJÆLPER VI

Asylansøgere placeres på centre. De må ikke arbejde. Ikke selv lave mad. Og deres børn må ikke gå i skole med danske børn.

Vi vænner mennesker, der kommer hertil, til isolation og passivitet.

Og danskere, som har fundet kærligheden i udlandet, kan ikke få lov at bo i Danmark med familien. Børn skilles fra deres familie, fordi reglerne siger, at de hører mere til et andet sted.

Sådan skal det ikke fortsætte.

Danmark er et land, der hjælper mennesker i nød. Danmark er et land med plads til, at danskere kan finde kærligheden i udlandet.

VI VIL GIVE ASYLANSØGERE MULIGHED FOR AT KLARE SIG SELV

Vi vil give asylansøgere lov til at arbejde fra dag ét og undgå, at asylansøgere og flygtninge vænnes til et passivt liv fra starten i Danmark.

Vi vil lade egen madlavning og pligter i form af undervisning, renholdelse mv. være en del af hverdagen i asylcentrene.

Vi vil indføre tidlig kompetencescreening af flygtninge, gerne allerede i asylfasen, så der sker en hurtig afklaring af, hvad flygtninge kan, og så der kan lægges en plan for at bygge oven på og tilpasse til det danske arbejdsmarked.

Vi vil forbedre adgangen til hurtig uddannelses-vurdering gennem et team i Uddannelsesministeriet, som har speciale i dette. Teamet skal også kunne tage ud til asylcentre og klare de første skridt af en uddannelses-vurdering på stedet.

Vi vil have flere flygtninge i job hurtigere. Vi vil oprette et rejsehold, der skal hjælpe de kommuner, som i dag har sværest ved at få flygtninge i arbejde, og vi vil starte forsøg med at koble erhvervsskoler på opgaven at få unge, nytilkomne flygtninge ind på et beskæftigelsesspor. Desuden skal flygtninge kunne trækkes i ydelser, hvis de uberettiget udebliver fra danskundervisning.

VI VIL TAGE VORES DEL AF ANSVARET FOR VERDENS SVAGESTE OG MEST UDSATTE

Vi vil flytte asylbehandling til EU’s ydre grænse og stoppe for spontan asyl ved den danske grænse. Danmark skal tage sin rimelige andel af flygtninge, som kommer til Europa, hverken mere eller mindre.

Vi vil genindføre, at Danmark modtager FN-kvoteflygtninge, fordi det er den eneste bæredygtige vej til at undgå ukontrollable flygtningestrømme.

VI VIl HAVE, AT HELT ALMINDELIGE DANSKERE KAN BO I DANMARK SAMMEN MED DERES FAMILIE

Vi vil stille et enkelt, klart krav om 5 års fremadrettet forsørgerpligt, når danske statsborgere vil bo i Danmark med deres udenlandske ægtefælle. Udlændinge, som er gift med en dansker, som klarer sig selv og er i job eller uddannelse, skal ikke mødes med et kaotisk pointsystem for at få lov at være i Danmark.

Vi vil fremme, at udlændinge med ophold i Danmark finder vej ind i fællesskabet og får gode danskkundskaber. Derfor vil vi give incitament til at lære dansk ved, at ens opholdstilladelse skal fornyes oftere, hvis man ikke kan dansk, end hvis man har Danskprøve 2.

Vi vil fjerne integrationsvurderingen af børn, så vi ikke længere skal se, at børn ned til 8 år nægtes at bo i Danmark med deres forældre, fordi reglerne siger, at de har større tilknytning til et andet land.

 

FREMAD er et radikalt bud på en ny retning. Det handler om vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Læs mere her

Du kan også hente hele FREMAD som PDF her