LIGESTILLING. NU.

I Danmark skal alle have lige muligheder, uanset om du er kvinde eller mand, og uanset hvilken seksualitet du har. Men kvinder får stadig ikke samme løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

Der findes stadig kvinde- og mandefag. Fædre får stadig en meget lille del af barselsperioden med deres børn.

Mænd bliver oftere hjemløse. Og kvinder stadig udsat for voldtægt og overgreb. Omkring 5.000 voldtægter og voldtægtsforsøg - og ca. 50 domsfældelser om året siger det hele.

Det kan man ignorere. Og se skævt til bevægelser som #Metoo, der prøver at skabe forandring.

Eller man kan kaste sig ind i kampen for reel ligestilling.

Det gør vi.

VI VIL GØRE OP MED SKÆVHEDEN PÅ ARBEJDSMARKEDET

Vi vil give lige ret til barselsorlov for kvinder og mænd: 3 måneder til kvinden, 3 måneder til manden og 6 måneder til deling.

Vi vil igen oprette en barselsfond for selvstændige, så kvinder og mænd er ligestillet i mulighederne for at være selvstændige og tage barselsorlov. Desuden vil vi skabe større fleksibilitet i måden, man som selvstændig kan være på orlov på så det bedre kan kombineres med at drive en virksomhed.

Vi vil genindføre den kønsopdelte lønstatistik, så vi kan se, om der sker fremskridt i forhold til at opnå ligeløn for kvinder og mænd.

Vi vil invitere virksomheder, mediehuse og offentlige institutioner til et samarbejde om at måle på, om de stiller mænd og kvinder lige, når de rekrutterer, forfremmer, bruger kilder og vælger eksempler.

Vi vil sætte ind for at bekæmpe sexchikane på arbejdspladsen.

VI VIL DE NEGATIVE KØNSOPFATTELSER TIL LIVS

Vi vil indføre fag på læreruddannelsen om køn og seksualitet, så lærerne har viden og værktøjer til at understøtte et nuanceret og fordomsfrit syn på kønnene og forskellene mellem dem.

Vi vil bekæmpe negative og stereotype opfattelser af køn og konsekvenserne heraf for drenge og piger gennem brede oplysnings- og kampagneinitiativer.

Vi vil igangsætte forskning i, hvorfor teenagepiger mistrives i markant større omfang end drenge.

VI VIL HJÆLPE OFRE FOR OVERGREB LANGT BEDRE END I DAG

Vi vil indsætte en samtykkebestemmelse i voldtægtsparagraffen, så loven gør det klokkeklart, at sex uden samtykke er strafbart.

Vi vil anerkende hævnporno som en seksualforbrydelse, så det får sin egen paragraf i straffeloven. Desuden vil vi give anonymitet til ofre ved at muliggøre navneforbud i retssager om hævnporno.

Vi vil oprette flere pladser på landets krisecentre.

Vi vil gennemføre en uddannelsesindsats i politi og retsvæsen, så man bliver bedre til at behandle sager om voldtægt og overgreb.

VI VIL STØTTE DET NYBRUD, DER ER I GANG I ETNISKE MILJØER

Vi vil støtte dem, der kæmper ligestillingskampen i etniske miljøer via midler til civilsamfundsorganisationer såsom Exitcirklen og Sabaah.

Vi vil afsætte midler til, at disse organisationer kan lave uddannelsesforløb for lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle, så de bedre kan håndtere social kontrol og støtte unge, der har brug for hjælp.

Vi vil oprette flere udslusningsboliger samt udvide målgruppen for exitprogrammer, så de også kan omfatte personer udsat for alvorlig social kontrol og undertrykkelse.

 

FREMAD er et radikalt bud på en ny retning. Det handler om vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Læs mere her

Du kan også hente hele FREMAD som PDF her