HVORDAN SKABER VI ÆGTE TRYGHED?

Fremtidens velfærd skal være nærværende, personlig og mangfoldig. Vi er ikke ens. Alt for længe er dygtige medarbejdere blevet tvunget til at fokusere mere på love, regler og skemaer end på borgerne foran dem. Velfærden skabes ansigt til ansigt.

Vi vil tage et opgør med stadig større standardisering og centralisering. Ægte velfærd kommer ikke på samlebånd, men i samspil mellem borgerne og de kvalificerede og motiverede medarbejdere.

Fremtidens velfærd skal bygges på et opgør med overstyring og kontroltyranni. Menneskers forskelle og styrker skal sættes i centrum.

PRINCIPPER FOR VELFÆRD

Velfærden skal være mangfoldig. Det kræver frirum til, at institutioner og medarbejdere lokalt kan skræddersy velfærden til de borgere, de møder, fremfor ens standarder for alle.

Velfærden skal måles i gode liv, på oplevelse og resultater hos borgeren. Ikke i regneark, antal minutter brugt pr. patient eller antal bade pr. plejehjemsbeboer.

Grønthøsterbesparelser skal erstattes af viljen til at prioritere og modet til at gøre vores velfærdsinstitutioners budgetter mere fleksible, så velfærden kan udvikles og sættes fri.

Velfærden skal skabes sammen med dem, det handler om: borgere, patienter, frivillige, virksomheder. Alle skal ses som kilder til inspiration til at skabe en bedre velfærd.

Medarbejderne skal have frihed til at tænke og handle selv. Procedurer og bureaukrati, som skaber flere problemer, end de løser, skal væk.

Velfærden skal udformes efter et nærhedsprincip, hvor politikere og forvaltning altid spørger, om en beslutning lige så godt – eller bedre – kunne træffes lokalt af medarbejderne og deres ledere sammen med borgerne.

 

FREMAD er et radikalt bud på en ny retning. Det handler om vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Læs mere her

Du kan også hente hele FREMAD som PDF her