HVAD GØR VI MED DE PROBLEMER, VI KUN KAN LØSE SAMMEN?

Kampen mod klimaforandringerne vinder vi ikke alene. Kampen for at stoppe flygtninge- og migrantstrømmene mod Europa vinder vi ikke alene. Og kampen mod terrorisme og for, at multinationale selskaber spiller efter reglerne, vinder vi ikke alene.

De store problemer, verden står over for lige nu, går hverken væk af, at vi murer andre ude eller os selv inde. Det er naivt at tro, at vi kan undvære et stærkt europæisk samarbejde i den verden, vi lever i. Det europæiske samarbejde har aldrig haft større brug for os. Vi har aldrig haft større glæde af det. Og verden har aldrig haft mere brug for et stærkt og samlet Europa, der bringer os fremad.

VI VIL SIKRE DANMARKS TÆTTE TILKNYTNING TIL EU

Vi vil bekæmpe de kræfter, der vil fjerne Danmark fra EU. EU er den bedste måde at forsvare Danmark mod de problemer, der er større end os, fx klimaforandringer, ukontrolleret migration og russisk indblanding i vores demokrati.

Vi vil foreslå en sikkerhedsafstemning om dansk deltagelse i Europol, terrorbekæmpelse og det europæiske forsvarssamarbejde.

Vi vil bringe Danmark ind i Bankunionen, så vi skærmer os mod nye finanskriser og kan præge den europæiske regulering af finanssektoren.

VI VIL HAVE ET EUROPA, DER UDVIKLER VELFÆRDEN EFTER DANSK FORBILLEDE

Vi vil have minimumsrettigheder for arbejdstagere sikret på EU-niveau, så de gælder for alle samt klare, fælles regler for piloter, chauffører og andre, hvis arbejde går på tværs af grænser.

Vi vil etablere en fælles europæisk uddannelsesfond, som sikrer midler til at investere i gode uddannelser til Europas unge – til gavn for dem og vores fælles velstand.

Vi vil fortsætte arbejdet med at gøre EU til verdens frontkæmper mod skattely og store selskaber og tech-giganters udnyttelse af deres markedsposition.

VI VIL HAVE ET STÆRKERE EU, DER STÅR FAST PÅ SINE VÆRDIER

Vi vil skrue bissen på over for lande som Polen og Ungarn, der åbent forbryder sig mod de demokratiske principper, som EU bygger på. De skal mærke konkrete sanktioner i form af bl.a. frataget økonomisk støtte.

Vi vil gøre EU til frontløber i kampen for et internationalt retssamfund, menneskerettigheder og fuldførelsen af FN’s verdensmål. I en tid, hvor stadigt flere vælge den ensidigt nationale vej, skal EU kæmpe for det globale, rettighedsbasserede samarbejde.

VI VIL SKABE EN HOLDBAR LØSNING PÅ ASYL OG MIGRATION

Vi vil have en fælles europæisk flygtningepolitik, fordi vi kan udrette meget mere sammen i EU end hver for sig.

Vi vil have EU-finansierede modtagecentre uden for Europa, hvor der kan gives beskyttelse, og hvor flygtninge kan skelnes fra migranter. EU skal herefter tage en andel af flygtningene, som skal fordeles i EU-landene efter en forpligtende aftale i EU.

Vi vil have, at EU laver bindende aftaler med de lande, hvor modtagecentrene ligger, om ordentlige vilkår og overholdelse af menneskerettigheder samt give modtagerlandene en ordentlig, økonomisk kompensation. Sådanne aftaler er ikke realistiske at få, hvis Danmark går enegang.

Vi vil have en storstilet EU-strategi for Afrika, som med frihandelsaftaler og nedbrydelse af toldmure tager hånd om migrationen og præger udviklingen i Afrika positivt og i Europas interesse.

Vi vil hæve den danske såvel som den europæiske ulandsbistand markant.

Vi vil støtte arbejdet i FN med at aftale et nyt regelsæt for landenes behandling af flygtninge og migranter, som er en afgørende forudsætning for at finde en permanent og holdbar løsning.

VI VIL HAVE EUROPA FORREST I DEN GRØNNE OMSTILLING

Vi vil tage et grundlæggende opgør med EU’s landbrugsstøtte. EU skal ikke støtte gammeldags landbrug, men omlægning til et klimavenligt og giftfrit landbrug. Desuden vil vi flytte en stor del af støtten væk fra landbruget og over til grøn omstilling og investeringer i uddannelse. På sigt skal landbrugsstøtten udfases.

Vi vil lægge en ambitiøs plan for at gøre EU uafhængig af fossile brændstoffer, som bl.a. skal indebære en udfasning af alle benzin-og dieselbiler i EU, en fuldstændig elektrificering af jernbanenettet og målet om, at EU skal være helt fri for kul, olie og gas i 2050.

Vi vil skabe et indre marked for grøn energi og satse på vindenergi. I samarbejde med en række andre lande ønsker vi at opføre verdens største havvindmøllepark i Nordsøen. EU’s strukturfonde skal omprioriteres til at støtte etableringen af en europæisk infrastruktur til grøn energi.

 

FREMAD er et radikalt bud på en ny retning. Det handler om vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Læs mere her

Du kan også hente hele FREMAD som PDF her