ET GRØNT DANMARK DER LEDER VERDEN

Er du bange for, at vi ikke gør nok for at bekæmpe klimaforandringerne, og at vores børn kommer til at betale prisen? Så er du ikke alene. Oven på den varmeste sommer, vi nogensinde har målt, må klimaforandringernes alvor være gået op for alle. Også for dem, der stadig tvivler på, om forandringerne er menneskeskabte.

Vi er stolte af Danmarks grønne omstilling. Og vi har en stor andel i, at vi om få år har et rent Danmark på grøn energi.

Mange rystede på hovedet, da vi for årtier siden turde drømme stort og sætte kursen mod en 100 pct. grøn energisektor. Med energiforligene fra 2012 og 2018 når vi i mål. Nu er tiden kommet til næste skridt.

Vi drømmer om et Danmark med et giftfrit landbrug, der leverer god og grøn mad til Danmark og resten af verden. Et dansk landbrug, der bliver sundt igen. Både økonomisk og i forhold til klimaet og vores natur. Og vi drømmer om en grøn transport, hvor vi erstatter alle de forurenende biler med alternative grønne transportformer.

Lad os hæve den grønne overligger. Og skabe et grønt Danmark, der igen leder verden.

VI VIL HOLDE FAST I DE HØJE AMBITIONER FOR KLIMAETS SKYLD

Vi vil hæve ambitionerne for Danmarks samlede CO2-reduktion, så vi opnår en reduktion på 70 pct. i 2030.

Vi vil sikre, at Danmark i 2030 har både 100 pct. grøn strøm og varme, så det er grøn energi, du bruger, uanset om du tænder for stikkontakten eller radiatoren.

VI VIL SKABE EN KLIMABALANCE MELLEM LANDBRUG OG NATUR

Vi vil udtage 1/3 af de nuværende marker fra dyrkning inden 2050. Til gavn for klimaet, naturen, og biodiversiteten. De resterende 2/3 landbrugsjord skal udvikles til i 2050 at være et giftfrit, klimavenligt og cirkulært landbrug, der fremstiller gode, grønne og sunde fødevarer.

Vi vil gøre det nemt og attraktivt for landmænd at give naturen gode forhold, bl.a. gennem tilskud til lærkepletter og naturstriber.

Vi vil værne om dansk landbrugs styrker: Økologi og højkvalitetsprodukter.

MERE GRØN HANDLING, MINDRE SORT SNAK VI VIL GØRE BILPARKEN GRØN

Vi vil have, at elbiler og andre biltyper på vedvarende energi skal være det oplagte valg for mange flere og sikre, at vi når 1 mio. elbiler i 2030. Vi vil lave en gennemgribende ændring af den danske registreringsafgift til en teknisk afgift, hvor bilerne beskattes efter deres CO2-belastning.

Vi vil stoppe salget af nye benzin- og dieselbiler i 2025. Det skal ske gennem beslutning om dette i EU og ved at forberede de danske forbrugere på omstillingen. Målet er, at ingen nye biler i EU skal have en forbrændingsmotor i 2030.

Vi vil lave en plan for at få alle offentlige køretøjer til at køre på vedvarende energi, så busser, skraldebiler og hjemmepleje stopper med at køre rundt og forurene.

VI VIL BYGGE BÆREDYGTIGT

Vi vil fremme, at der bygges mere i træ, fordi træ ikke skader klimaet nær så meget som fx beton. Det vil også føre til, at flere træer plantes, og træer binder CO2.

Vi vil genanvende al beton. Cementproduktion alene står for ca. 5% af de menneskeskabte CO2-udledninger. Derfor vil vi kræve, at genanvendt beton, hvor det er muligt, skal erstatte ny beton i nybyggeri.

Vi vil have cirkulært byggeri, hvor langt flere byggematerialer genbruges. Vi vil indføre i bygningsreglementet, at der skal ske en ressource-screening inden bygninger nedrives, og vi vil fremme, at genanvendte byggematerialer certificeres, så det er trygt at bruge dem igen.

 

FREMAD er et radikalt bud på en ny retning. Det handler om vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Læs mere her

Du kan også hente hele FREMAD som PDF her