EN GOD START PÅ LIVET FOR ALLE BØRN

Det gode børneliv er fuld af leg, omsorg, udfordringer, positive forventninger og tillid fra voksne.

I de første 1.000 dage summer børn af nysgerrighed og iver efter at udforske og lære.

Hvis de vel og mærke bliver opmuntret til det. Ellers risikerer de at miste troen på sig selv og stå uden for fællesskabet. Måske for resten af livet.

Børn lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at blive mødt af spørgsmål og ved at eksperimentere. Det kræver, at der er voksne nok i vores vuggestuer og børnehaver, at de er veluddannede og har friheden til at gøre det, der giver mening. Dét vil vi sørge for.

Alle børn skal have en god start på livet.

VI VIL GIVE ALLE BØRN EN GOD HVERDAG I ET DAGTILBUD AF HØJ KVALITET

Vi vil ansætte 4.500 flere pædagoger, så der er mindst 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn og pr. 19 børnehavebørn.

Vi vil give alle børn uddannede voksne: I løbet af de næste 10 år vil vi give alle dagplejere en relevant grunduddannelse, fx som pædagogisk assistent.

Vi vil give alle børn nærværende voksne og udforskende læringsmiljøer ved at efteruddanne, der hvor børnene er, fx gennem video og observation.

Vi vil gøre pædagoguddannelsen bedre med flere timer og mere praksis.

Vi vil tiltrække flere mænd til vores vuggestuer og børnehaver.

Vi vil udvikle fantastiske legepladser, som taler til børnenes skabertrang, fx byggelegepladser.

VI VIL PRIORITERE EN TIDLIG INDSATS OG OMFATTENDE HJÆLP TIL UDSATTE FAMILIER

Vi vil hjælpe udsatte familier, som har brug for en hjemmepædagog til at bygge bro mellem hjem og institution, allerede inden barnet starter i vuggestue.

Vi vil sætte skub i at investere i tidlig indsats ved i 2020 at hjælpe alle børn, der fødes af forældre, hvor den ene har været anbragt, med den bedst mulige indsats uden skelen til omkostningerne – og følge børnene for at dokumentere, hvordan den tidlige investering virker.

 

FREMAD er et radikalt bud på en ny retning. Det handler om vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Læs mere her

Du kan også hente hele FREMAD som PDF her