ALLE SKAL MED


Et samfund er kun trygt, hvis det er det for alle.

Vi skal kunne stole på, at der et net, som griber os, hvis vi falder.

Uanset hvem vi er, og hvor vi er i livet.

Alle fortjener samtidig at blive mødt med klare forventninger.

Om at vi kan noget, vil noget og bidrager med det, vi nu engang kan.

VI VIL SØRGE FOR, AT ALLE ER MED PÅ ARBEJDSMARKEDET, HVIS DE KAN

Vi vil gøre op med, at folk overlades til sig selv og et liv på kontanthjælp i årevis. Alle skal have vist en vej ind i fællesskabet og alle har ret til afklaring. Derfor vil vi have et opgør med kontanthjælpssystemet, som det er i dag. Fremover skal ingen være parkeret på kontanthjælp i mere end tre år. Efter tre år skal man enten afklares til job, fleksjob, ressourceforløb, opskoling eller førtidspension, hvis det er det, man er berettiget til.

Vi vil oprette nye opskolingscentre, som skal opkvalificere kontanthjælpsmodtagere. Det skal være obligatorisk for langvarige kontanthjælpsmodtagere og sikre, at de kommer ud af døren hver dag.

Vi vil bruge mere mangfoldige greb til at hjælpe langvarige kontanthjælpsmodtagere tilbage til arbejdsmarkedet, fx ved at udbrede modellen med at give dem 50.000 kr. i hånden og mulighed for selv at disponere sådan som de mener, pengene bedst bringer dem tættere på job. Og vi vil have flere sagsbehandlere væk fra skærmen og hjem til borgerne, hvor de kan skabe personlige relationer og hjælpe med det, der er mest behov for.

VI VIL GRIBE UDSATTE UNGE, INDEN DE FALDER

Vi vil sætte en stopper for, at kontanthjælp går i arv og automatisk regne unge under 30 år som jobparate, så den indsats, de modtager, rettes mod job og har fokus på forventninger og krav.

Vi vil sikre alle unge tag over hovedet inden for 4 år. På få år er antallet af hjemløse unge fordoblet, og i dag er 2.300 unge hjemløse. Vi ved, at størstedelen af dem aldrig kommer i uddannelse eller arbejde. Derfor vil vi skabe ny finansieringsmodel, så der oprettes private og almene ungdomsboliger med en husleje på højest 3.200 kr., hvor udsatte unge lever i fællesskaber med ressourcestærke unge.

 

FREMAD er et radikalt bud på en ny retning. Det handler om vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Læs mere her

Du kan også hente hele FREMAD som PDF her