Første skridt i en ny retning. Fremad.

Et grønt, klogt og kærligt Danmark, hvor tilliden og den sunde fornuft igen får lov at råde. Det er den klare radikale dagsorden ved indgangen til en ny politisk sæson. Den mulighed for forandring, som vi skabte ved valget, skal blive til handling.

DANMARK SKAL VÆRE GRØNNERE

Danmark skal ud af det sorte slæbespor. Vi skal være et grønt Danmark, der leder verden – og med vores ambitiøse mål om at mindske CO2-udledningen med 70 procent i 2030 har vi sat barren højt. Det kræver, at vi tør træde nye veje på både den korte og den lange bane.

Det kræver også, at klimapolitikken ikke bliver ny symbolpolitik, men at vi skal i gang med egentlige løsninger, så vi kan sikre reelle CO2-reduktioner. Vi skal bruge alle de muligheder, vi har - og det haster. Derfor foreslår vi at lægge en CO2-afgift på flys CO2-udledning, fordi en sådan afgift kan gøre vores flyrejser grønnere.

Det kan belønne de flyselskaber, som omstiller fra sort til grønt og være med til at finansiere flere klimatiltag og grøn forskning. Målet er, at det skal motivere flyselskaberne til at omstille til grønne brændsler.

DANMARK SKAL VÆRE FRIERE

Integration, der virker og løser problemerne. Det er vores mål. Vi skal udskifte stramninger med sund fornuft og reelle løsninger. Vi skal have et klogt systemskifte, som folk langt ud over radikale rækker skal have tillid til.

Danske statsborgere skal kunne være trygge ved, at de kan bo i Danmark med dem, de elsker. Det er et første skridt, at Mint og 70 andre børn kan komme hjem til deres familier. Men bedsteforældre skal ikke frygte, de ikke kommer til at se deres børnebørn, fordi deres datter har forelsket sig i en amerikaner.

Det er sund fornuft. Lige som sund fornuft skal erstatte de sidste fire års meningsløse symbolpolitik og de tossede regler, som bestemmer, hvad tøj vi må gå i, og hvordan vi skal hilse på hinanden. Symbolpolitikkens tidsalder er ovre. Derfor skal vi også have et opgør med tolkegebyret, der skaber ulighed i sundhedsvæsnet og skaber administrationsomkostninger.

Vi vil gerne trække Socialdemokratiet og Venstre med i retning af den sunde fornuft. For med reel integration kan vi leve sammen – og når vi lever godt sammen, lever vi trygt.

DANMARK SKAL VÆRE STÆRKERE

Vi skal have et kærligt systemskifte med politisk lederskab, der genskaber tilliden. Til og mellem mennesker. Politik skal igen gøre en positiv forskel i menneskers liv.
Politik skal finde løsningerne sammen med dem, der skal føre dem ud i livet fremfor henover hovedet på dem.

Vi skal gå fra test, trit og kontrol til at sikre alle børn har tillid til egne muligheder. Vi skal væk fra overregulering og underfinansiering af vores skole til at give skolerne og lærerne mere frihed.

Vi vil sætte skolen mere fri med en milliard, som kommuner og lærere selv skal blive enige om, hvordan skal bruges. For vi skal ikke detailregulere fra Christiansborg. Det skal ske nu i et delforlig i forbindelse med finanslovsaftalen.

For Radikale Venstre er det politiske projekt det vigtigste, ikke magtspil, bogstavkombinationer og Christiansborgfnidder. Vi samarbejder med alle dem, der vil være med til at trække i retning af et grønt, klogt og kærligt systemskifte for Danmark. Og vi vil måles på om, folk mærker en reel forandring.

Tiden er kommet til at lægge symbolpolitikken endeligt i graven og finde rigtige løsninger på de virkelige problemer. Nu skal Danmark fremad!

 

FREMAD er et radikalt bud på en ny retning. Det handler om vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Du kan også hente hele FREMAD som PDF