Medarbejdere

Sekretariatsledelse

Sekretariatschef
Lars Beer Nielsen

Telefon: 61623019
Email: lars.beer@ft.dk
Souschef
Eva Tingkær

Telefon: 61624026
Email: eva.tingkaer@ft.dk

Personlige assistenter

PA for Morten Østergaard og gruppesekretær
Lonnie Thelander

Telefon: 3337 4748
Email: Lonnie.Thelander@ft.dk
PA for Samira Nawa
Mads Andreasen


Telefon: 61625856
Email: Mads.Andreasen@ft.dk
PA for Sofie Carsten Nielsen
Magnus Witt


Telefon: 61623825
Email: Magnus.Witt@ft.dk
PA for Jens Rohde
Agathe Engell

Telefon:
Email: Agathe.Svarre.Engell@ft.dk
PA for Stinus Lindgreen
Alexander Hegelund


Telefon: 6162 5974
Email: Alexander.Hegelund@ft.dk
PA for Kathrine Olldag
Christian Lautrup Ytting

Telefon: 3337 4795
Email: Christian.Lautrup.Ytting@ft.dk
PA for Martin Lidegaard
Emil Moselund Østergaard

Telefon: 6162 5970
Email: emil.oestergaard@ft.dk
PA for Marianne Jelved
Jesper de Linde

Telefon:
Email: Jesper.Linde@ft.dk
PA for Ruben Kidde / Ida Auken
Katrine Kildgaard

Telefon: 6162 3352
Email: katrine.kildgaard@ft.dk
PA for Zenia Stampe
Sophie-Amalie Nielsen


Telefon: 61623589
Email: Sophie-Amalie.Nielsen@ft.dk
PA for Kristian Hegaard
Philip RosenholmTelefon: 6162 5995
Email: Philip.Rosenholm@ft.dk
PA for Anne Sophie Callesen
Sabine Dybdahl Christoffersen

Telefon: 6162 5305
Email: sabine.christoffersen@ft.dk
PA for Andreas Steenberg
Signe Nissen Pedersen

Telefon: 33374739
Email: signe.nissen@ft.dk
PA for Katrine Robsøe
Sofie Råberg Mikkelsen

Telefon: 3337 5500
Email: Sofie.Mikkelsen@ft.dk
PA for Rasmus Helveg Petersen
Severin Bentsen

Telefon: 3337 5299
Email: severin.bentsen@ft.dk

Team kommunikation

Kommunikationschef
David Aurvig


Telefon: 6162 3610
Email: David.Aurvig@ft.dk
Digital Projektleder (på barsel)
Stina Hald


Telefon:
Email: Stina.Hald@ft.dk
Layout
Helle Bøye Christensen

Telefon: 3337 4778
Email: Helle.Boye.Christensen@ft.dk
Videojournalist
Rikke Rhein-Knudsen


Telefon:
Email: rikke.rhein-Knudsen@ft.dk
Digital medarbejder
Jens Gjesse Hansen


Telefon: 61 62 54 97
Email: jens.gjesse.hansen@ft.dk
Webredaktør
Alison Rishworth-Nørgaard

Telefon: 61623073
Email: alison.rishworth-noergaard@ft.dk

Team kampagne

Kampagnechef
Jakob Gejl Møller


Telefon: 3337 4785
Email: Jakob.Christensen@ft.dk
Kommunikationskonsulent
Lucas Baunsgaard


Telefon:
Email: Lucas.Baunsgaard@ft.dk
Kampagnemedarbejder
Maja Rimer


Telefon: 6162 5594
Email: Maja.Rimer@ft.dk
Kampagnemedarbejder
Rasmus Grønborg

Telefon: 61 62 38 38
Email: rasmus.gronborg@ft.dk

Team politik

Politisk chef
Lisbet Møller Nielsen


Telefon: 3337 4789
Email: Lisbet.Nielsen@ft.dk
Politisk konsulent
Marie de Stoppelaar


Telefon: 61624763
Email: Marie.destoppelaar@ft.dk
Politisk konsulent
Svend Elberg Thomsen

Telefon: 61 62 54 83
Email: svend.thomsen@ft.dk
Politisk konsulent
Anne Lund Udengaard


Telefon: 33375205
Email: anne.udengaard@ft.dk
Kommunal- og regionalpolitisk konsulent
Asger Hagelund

Telefon:
Email: asger.hagelund@ft.dk
Cheføkonom
Frode Aasen


Telefon:
Email: frode.aasen@ft.dk
Dialogteam
Sille Alstrup Yrt

Telefon:
Email: sille.yrt@ft.dk
Dialogteam
Mads Pliniussen

Telefon:
Email: mads.pliniussen@ft.dk

Team presse

Pressechef
Asbjørn Lindsø

Telefon: 61625673
Email: asbjoern.lindsoe@ft.dk
Pressemedarbejder
Marie-Louise Rafn

Telefon: 61623066
Email: marie-louise.rafn@ft.dk
Pressemedarbejder
Kristian Stokholm

Telefon: 6162 5363
Email: kristian.stokholm@ft.dk
Pressemedarbejder (barsel)
Karoline Graulund Nøhr


Telefon: 6162 5464
Email: Karoline.Graulund@ft.dk

Team organisation

Organisationschef
John Bo Northroup

Telefon: 3337 4753
Email: John.Northroup@ft.dk
Medlemsadministrator
Hanne Rømer Neie

Telefon:
Email: hanne.neie@ft.dk
Organisationskonsulent
Kristian Brandrup

Telefon:
Email: kristian.brandrup@ft.dk
Bogholder
Martin Pedersen

Telefon: 3337 4763
Email: rvmape@ft.dk
Kontorassistent
Søren Andersen

Telefon:
Email: soeren.andersen@ft.dk
Studentermedarbejder
Xenia Due

Telefon:
Email: xenia.due@ft.dk
International studentermedhjælper
Benedikte Alberg Kloth

Telefon: 3337 4728
Email: benedikte.kloth@ft.dk

Team Europa Parlamentet

EP-presserådgiver, Morten Helveg Petersen
Christian BendixTelefon:
Email: christian.bendix@ft.dk
EP-presserådgiver, Karen Melchior
Magnus Lund Nielsen

Telefon:
Email:
magnuslund.nielsen@
europarl.europa.eu
Administrativ assistent og politisk rådgiver for Karen Melchior
Nana He

Telefon:
Email: nana.he@europarl.europa.eu
Kontorleder, Karen Melchior
Danai Kyriakaki


Telefon:
Email: danai.kyriakaki@europarl.europa.eu
Politisk rådgiver for Morten Helveg Petersen
Mikkel Kelstrup

Telefon:
Email: mikkel.kelstrup@ep.europa.eu
Politisk Assistent for Morten Helveg Petersen
Andreas Gram Drachmann

Telefon: 26826797
Email: andreasgram.drachmann
@europarl.europa.eu