Tænk med om vores skole

Skal vi tænke skole sammen?

Skolen har været en politisk kampplads siden skolereformen. Vi har lavet for mange regler og talt for lidt sammen om, hvad meningen egentlig er med skolen.

Det vil vi gerne lave om, og vi håber, at du vil være med!

Skolen skal være for alle børn. Den enkelte elevs udvikling afhænger af at være med i fællesskabet i skolen. Hver elev skal kunne se sig selv i lærerens øjne og opleve sin egen betydning i skolens liv hver dag. Læreren skal være der til at give eleven en hånd, som man kan hægte sig på og komme videre af.Vær med!

Kom med dit spørgsmål eller input til debatten om folkeskolen ved at klikke på knappen herunder eller udfylde formularen nederst på siden. Så tager vi dit spørgsmål med til det næste arrangement. 

 

Stil dit spørgsmål 

Skolen skal have udstrakt frihed til lokale forskelle, fordi det er det lokale engagement, der gør en god skole. Men hvis vi skal sætte skolen fri, hvor går så grænsen for friheden? Hvad er meningen med skolen? Hvordan bliver den for alle? Hvordan vægtes fagene? Hvad er lærernes og pædagogernes rolle? Hvad er god undervisning? Det vil vi gerne blive klogere på i samtale med dig.

Fra marts-august vil vi igangsætte en række samtaler om skolen. Vi begynder mandag d. 15. marts og derefter løber samtalerne den første mandag i hver måned. Vi samler et panel af inspirerende skolefolk og –tænkere. Der bliver både en begivenhed om eftermiddagen og en om aftenen. Så der er også gode muligheder for at være med for alle jer lærere, elever, forældre m.fl., som er optagede i løbet af dagen.

Før dagen kan du stille spørgsmål til paneldeltagerne. Undervejs vil der også være rig mulighed for både spørgsmål, kommentarer og diskussion. Vi lytter til alle jeres bidrag og samler dem ind til det, vi kalder ”Den grønne betænkning”. Den er inspireret af ”Den Blå Betænkning”, som var en national samtale om skolen i begyndelsen af 1960’erne med med K. Helveg Petersen i spidsen. Skal du være med?

Nedenfor kan du læse mere om de kommende arrangementer, og hvordan du tilmelder dig.

Alle arrangementerne foregår digitalt, så du kan være med hjemmefra. Når du har tilmeldt dig, vil du inden arrangementet modtage en mail med et link. På dette link kan du deltage i mødet. 

Arrangementer:

Rammer

Mandag d. 7. juni 
(eftermiddag og aften)

 

#10

13-14:10: Hvor frie må rammerne blive, og hvilke hegnspæle har vi brug for? Skal vi gøre timetal i de enkelte fag og for dagens længde vejledende? Skal vi gøre Fælles Mål vejledende og alene have bindende mål for indskoling, mellemtrin og udskoling? Hvordan sikrer vi økonomien?
Panel:
Mette Frederiksen (Lærer, Syvstjerneskolen), Niels Jakob Pasgaard (Lektor, VIA) og Thomas Gyldal Petersen (Borgmester, Herlev Kommune)
Moderator; Camilla Wang (Rektor, Professionshøjskolen Absalon)

#11

14:15-15:30: Hvis der ikke nødvendigvis er brug for nye regler, hvordan sætter vi så retning sammen? Hvad skal der til for, at skolen har rum til pædagogisk refleksion og udvikling? Hvad kan vi gøre politisk?
Panel:
Her får vi bl.a. glæden af Brian Degn Mårtensson (ph.d. fellow, Aarhus Universitet) og Maja Gundermann Østergaard (formand, Esbjerg Lærerforening), og Lise Ammitzbøll la Cour, skoleleder for Skolen på Grundtvigsvej.
Moderator: Lotte Rod (MF, Radikale Venstre)

#12

20:00-21:30: Hvor meget skal elever måles, og måler vi på det rigtige?
Panel:
Pernille Rosenkrantz-Theil (Børne- og undervisningsminister), Rasmus Edelberg (Landsformand, Skole og Forældre) og Noemi Katznelson (Professor, Aalborg Universitet)
Moderator: Mikkel Haarder, direktør for EVA

Mere information om panelet og arrangementet følger

Stil et spørgsmål inden arrangementet her. 


TILMELD DIG Arrangement

 

Skoleudvikling

Mandag d. 9. august 
(eftermiddag og aften)

 

#13

13-14:10: Skal skolen være arbejde eller leg?

 

#14

14:15-15:30: Hvad er vores rolle? Hvad skal praktikerne, forskerne og politikerne?

 

#15

20-21:30: Hvordan får vi skolen ud i verden og verden ind i skolen? Hvordan ser den gode skole ud?

 

Mere information om panelet og arrangementet følger

Stil et spørgsmål inden arrangementet her. 

 


TILMELD DIG Arrangement
Tidligere arrangementer:

Meningen med skolen

Mandag d. 15. marts 
(eftermiddag)


#1

13.00-14.10: 

Hvad er meningen med skolen? Hvordan udfolder vi det dobbelte formål, hvor vi styrker både færdigheder/kundskaber og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling?

Panel:
Alexander von Oettingen (Prorektor, UC SYD) , Ning de Coninck-Smith (Professor MSO, DPU), Bjørn Bredal (Forstander, Johan Borups Højskole)

Moderator: Rune Lykkeberg (Chefredaktør, Information)

 

#2

14.15-15.30:

Hvordan ser en skole med oplevelse, fordybelse, virkelyst, deltagelse og medansvar ud?

Panel:
Lene Tanggaard (Professor og rektor, Designskolen Kolding), Kasper Lund Resen (Efterskolelærer, Hammel), Anne Hammer (Lærer, Sejs Skole)

Moderator: Gitte Sommer Harrits (Prorektor, VIA)

Se optagelser fra eftermiddagsmødet

 

En skole for alle

Mandag d. 15. marts 
(aften)


#3

20-21:30:

Hvordan bliver det en skole for alle?

Panel:
Gordon Ørskov Madsen (Formand, Danmarks Lærerforening), Stefan Hermann (Rektor, Københavns Professionshøjskole), Susan Hart (Cand. Psych. PhD)

Moderator: Bitten Schjødt Kjær (Forstander, Dronninglund Efterskole)

 

21:30 og frem:

Chat med Marianne Jelved og Lotte Rod. 

Brug vores chatboks nederst i højre hjørne af skærmen for at chatte direkte med Marianne Jelved og Lotte Rod. 

 Se optagelser fra aftensmødet

 Fag, pædagogik og didaktik

Mandag d. 12. april 
(eftermiddag og aften)


#4

13.00-14.10: Hvad forstår vi ved almen dannelse i skolen?

Panel:
Lakshmi Sigurdsson, Jens Raahauge, og Keld Skovmand

Moderator: Lisbeth Knudsen

#5

14.15-15.30: Hvad skal de humanistiske fag(ligheder), de praktisk-musiske fag(ligheder) og naturfag(lighederne) bidrage med, og hvordan skal de vægtes?

Panel:
Karen Kjær Johansen, Sarah Gruszow Bærentzen, og Steen Nepper Larsen

Moderator: Rune Christiansen

#6

20-21:30: Hvordan får skolen eleverne til at tro på sig selv, så de tænker kritisk og får virkelyst? Og hvilken rolle spiller bøger, natur, musik mm.?

Panel:
Katja Gottlieb, Rasmus Kolbe (Alias Lakserytteren), og Lisbeth Trinskjær

Moderator: Vincent Hendricks

Se optagelser fra eftermiddagssmødet

Se optagelser fra aftenmødet

 

Lærernes og pædagogernes faglighed

Mandag d. 3. maj 
(eftermiddag og aften)

#7

13.00-14.10: Hvad er lærerens rolle? Hvad er pædagogens rolle? Hvordan spiller lærernes og pædagogernes fagligheder sammen?

Her får vi glæden af Elisa Rimpler (BUPL), Louise Klinge, Stina Vrang Elias (DEA) og Dennis Hornhave (Foreningen af lærere i historie og samfundsfag). 

#8

14.15-15.30: Er der fagligheder, der skal have mere plads på læreruddannelsen og i praksis?

Her får bl.a. glæden af Caroline Holdflod Nørgaard (LL), Inge Bech(Stenballeskolen), Elsebeth Jensen (VIA) og Andreas Rasch-Christensen.

Se optagelse fra eftermiddagsmødet

#9

20.00-21:30: Hvordan kommer alle børn til at kunne lide at være i skole? Hvad skal der til for, at alle børn kan mærke, læreren vil hende/ham?

Her brygger vi stadig lidt på programmet endnu, men det er med Esther Vyff (DSE), Lance Luscombe (Bredagerskolen), Svend Thorhauge (Radikale Venstres landsformand) og Ann Elisabeth Knudsen (cand.mag., forfatter og foredragsholder).

Se optagelse fra aftenmødet