Danmark bliver grønnere

 


"Det er måske den største og vigtigste politiske aftale, jeg nogensinde har været med til at forhandle. 

Vi bygger Noahs ark for Danmarks truede dyr og planter. Gennem årtier er den danske natur blevet mere og mere klemt, og mange arter er i akut fare for at uddø.
På længere sigt skal naturen fylde meget mere i det danske landskab.

Men lige nu skaber vi øer rundt i hele Danmark, hvor unikke dyr og planter kan overleve og trives, så de senere kan sprede sig til hele Danmark. På den måde kan vi give vores rige danske natur videre til fremtidige generationer."

 

- Zenia Stampe 

 

Hovedpunkterne i aftalen

Flere naturnationalparker og mere urørt skov på vej. Regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet har fredag præsenteret en natur- og biodiversitetspakke.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

  • Den sikrer samlet 888 millioner kroner i 2021-2024. Pengene skal bruges på mere urørt skov, etablering af nye naturnationalparker og lave en strategi for forvaltning af truede arter.
  • Det vil være muligt at nå et samlet areal på knap 75.000 hektar urørt skov og etablering af skønsmæssigt 13 nye naturnationalparker, så der samlet set vil være op til 15 naturnationalparker i Danmark. Det er endnu uvist, hvor de nye nationalpakker skal etableres.
  • Der etableres et biodiversitetsråd. Der afsættes fire millioner kroner årligt i 2021-2024.
  • Der igangsættes en gennemgang af den eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet.
  • Der afsættes ti millioner kroner til forbedring af havmiljøet. Rammen prioriteres til indsatser i Øresund som eksempelvis genetablering af stenrev og opsamling af tabte fiskeredskaber mv.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

 


Læs mere om aftalen her

 

 

Andre grønne nyheder: