Vi skal genstarte Danmark grønt

Coronakrisen skal ikke blive til en økonomisk krise. Det er vigtigt at skabe tryghed om, at vi er klar til at gennemføre en genstart af Danmark. Der skal meget store investeringer til for at sikre mod en økonomisk krise. Og vi skal benytte muligheden til at gøre det så grønt som overhovedet muligt.

Forud for forhandlinger om en økonomisk genopretning af Danmark efter Coronakrisen, byder Radikale Venstre derfor ind med 13 grønne tiltag som de første bud på en grøn genstart af Danmark. Det er alt fra tilskud til at skrotte oliefyret, en lavere afgift på elvarme, investeringer i opladere til elbiler i hele landet, energirenoveringer og investeringer i nye typer brændsler.

- Vejen frem mod en tryg fremtid for Danmark en grøn genstart, hvor vi sammen tager hånd om økonomien vores virksomheder og jobs med nye tiltag, der samtidig modvirker klimakrisen, siger Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard.

Samlet set har dansk økonomi brug for en massiv genstart efter krisen. Baseret på erfaringerne fra finanskrisen og andre landes aktuelle krisehåndtering, forventes der at være behov for finanspolitiske lempelser, som kan udgøre i omegnen af 100 mia. kr. (godt 4 procent af BNP). Og blandt de første, akutte tiltag bør en række være grønne, mener Radikale Venstre.

- Virkeligheden kalder. Sundhedskrise må ikke blive til økonomisk krise. Vi skal tage mange store og små skridt for at sikre en tryg genstart af Danmark. Vores 13 grønne forslag er de første akutte skridt som kan være med til at sikre både et grønnere og stærkere Danmark.

Budskabet er kort og godt, at vi har brug for at den økonomiske genstart bliver grøn – og skal løbe parallelt med de øvrige klimainitiativer, siger Morten Østergaard.

Det grønne genstarts-udspil skal trække Danmark udenom en økonomisk krise, styrke den grønne omstilling og skabe grønne jobs.

- Vi har også en klimakrise. Den er ikke gået væk. Og derfor er det allermest fornuftige, vi kan gøre at sikre, at den økonomiske genstart bliver så grøn som overhovedet muligt, siger Radikale Venstres næstformand og finansordfører Sofie Carsten Nielsen og tilføjer:

- Det betyder ikke, at vi ikke også skal genstarte andre steder – for der vil være andre områder af økonomien, hvor vi ikke nødvendigvis kan tælle CO2 reduktioner. Men der er en lang række grønne initiativer, vi allerede skulle have været i gang med, og som vi lige så godt kan bruge til at give et boost til økonomien.

Radikale Venstre foreslår ud over de grønne initiativer, at den økonomiske genopretningsplan skal stimulere økonomien mere generelt også og ser frem til forhandlinger om forslag til det.

13 radikale forslag til en grøn genstart
Initiativerne nedenfor er valgt, fordi de på samme tid er grønne og egner sig til at sætte skub i økonomien – enten ved at skabe bedre vilkår for virksomhederne eller ved at fremme aktivitet og drive en grøn efterspørgsel. Den grønne genstart træder ikke i stedet for en stor og ambitiøs klimahandlingsplan. Den er der stadig brug for, og vi skal i gang med den, så snart det er muligt. Men med en grøn genstart kan vi tage forskud på dét arbejde og få behovet for økonomisk genopretning til at spille sammen behovet for grøn omstilling.

• Igangsætte renoveringsprojekter i Landsbyggefonden.
• Afskaffe afgift på overskudsvarme.
• Udbredelse af eldrevne varmepumper.
• Præmie for skrotning af naturgasfyr og oliefyr.
• Direkte støtte til installering af store varmepumper i landbrug, service og industri.
• Grøn strøm til grønt brændstof: Flere penge til forskning, udvikling og demonstration af nye, umodne grønne teknologier, herunder elektrofuels.
• Fuld udfasning af kul i industri og fjernvarme.
• Flere penge til grønne tiltag i Innovationsfonden
• Udbygning af ladestandere til elbiler.
• Fremskyndelse af udbygning af elnettet.
• Fremrykkede jernbaneinvesteringer.
• Grøn Garantiordning – attraktive grønne investeringer for de store private investorer.
• Hurtigere etablering af den grønne fremtidsfond, som blev aftalt med finanslovsaftalen for 2020. Fonden har en samlet kapacitet på 25 mia. kr.

Læs mere:
13 grønne initiativer til genstart af Danmark [PDF]

- Virkeligheden kalder. Sundhedskrise må ikke blive til økonomisk krise. Vi skal tage mange store og små skridt for at sikre en tryg genstart af Danmark. Vores 13 grønne forslag er de første akutte skridt som kan være med til at sikre både et grønnere og stærkere Danmark.
- Morten Østergaard